بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره و زمونه شرط اصلی موفقیت در تمام مراحل زندگی فقط سه چیز است : اول پول ... دوم پول ... سوم پول ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرشبيه نخ تسبيح ميماند،به نسبت دانه ها كمترخودنمايي ميكند اما اگر نباشد هيچ دانه اي كنار ديگري نمي ماند.خدايا نخ هيچ تسبيحي پاره نشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــآهــی وقــتــآ یــه تـــرانـــه تــمــآم حَـــرف تــو مــیــشــه . . . !✘ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهی عشــــق هـــم آن رویِ ســگــش را نــشـــــان مــی دهــــــد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در آنانی دیدم که خود،نیاز محبت بودند،ولی باز هم محبت میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند،  قلاب علامت کدام سوال است که بدان پاسخ می دهند؟  آزمون زندگی ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه می شویم تازه میفهمیم ماهی ها بی تقصیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند  ارث پدرما را اندوه مادرزاد از خاک ما در باد بوی تو می آید تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد... "قیصر امین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست بهشتی باشم یا جهنمی ... وقتی صاحب هر دو خانه  خداوند است ...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن ، دندانها را سپید میکند و تکرار هر شب خاطرات ، موها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس..! رفیقم خاص..! دنیا ماله ماس..! گور پدر اونی که مارو نخواس..! سرمون بالاس..! چون بالا سرمون خداس..! اینم راهه راس........ جلو پایه بهترین رفیقم ک واسم طلاس...! آره اینطوریاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسکار تلخ ترین لحظه ی زندگی هم تعلق میگیره به زمانی که توی اوج مشکلات پدرت کنارت نیست تا مثل کوه پشتت باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســکار طــلایی تریــن لحــظه زنــدگی تعلــق داره به زمــانی که مــادرت بغــلت میــکنه♥ ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که سر کلاس تیکه می پرونه تا همه بخندن ولی خودش پره درده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيـعـيـان روز بــــه روز خيـــمه مـن دور تـــــر از شـــــهر شـــماســت مـــي وزد بـــاد گــنـه از طــــرف شــــهر شـــــما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پتـرس! بگـذار دنیا را آب ببـرد... در این دنیایی که اقیانوس آرام به دنبـال آرامـش می گردد، سد هـم که بسازی فقـط مشـق شـب بچه ها را زیاد میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی لاشخور میاد سمت طعمه شیر،شیر طعمه را رها میکند نه اینکه شیر از لاشخور هراس دارد بلکه میداند طعمه ای که لاشخور خواهانش است ارزش جنگیدن ندارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره و زمونه شرط اصلی موفقیت در تمام مراحل زندگی فقط سه چیز است : اول پول ... دوم پول ... سوم پول ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرشبيه نخ تسبيح ميماند،به نسبت دانه ها كمترخودنمايي ميكند اما اگر نباشد هيچ دانه اي كنار ديگري نمي ماند.خدايا نخ هيچ تسبيحي پاره نشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــآهــی وقــتــآ یــه تـــرانـــه تــمــآم حَـــرف تــو مــیــشــه . . . !✘ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهی عشــــق هـــم آن رویِ ســگــش را نــشـــــان مــی دهــــــد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در آنانی دیدم که خود،نیاز محبت بودند،ولی باز هم محبت میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند،  قلاب علامت کدام سوال است که بدان پاسخ می دهند؟  آزمون زندگی ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه می شویم تازه میفهمیم ماهی ها بی تقصیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند  ارث پدرما را اندوه مادرزاد از خاک ما در باد بوی تو می آید تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد... "قیصر امین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست بهشتی باشم یا جهنمی ... وقتی صاحب هر دو خانه  خداوند است ...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن ، دندانها را سپید میکند و تکرار هر شب خاطرات ، موها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس..! رفیقم خاص..! دنیا ماله ماس..! گور پدر اونی که مارو نخواس..! سرمون بالاس..! چون بالا سرمون خداس..! اینم راهه راس........ جلو پایه بهترین رفیقم ک واسم طلاس...! آره اینطوریاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسکار تلخ ترین لحظه ی زندگی هم تعلق میگیره به زمانی که توی اوج مشکلات پدرت کنارت نیست تا مثل کوه پشتت باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســکار طــلایی تریــن لحــظه زنــدگی تعلــق داره به زمــانی که مــادرت بغــلت میــکنه♥ ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که سر کلاس تیکه می پرونه تا همه بخندن ولی خودش پره درده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيـعـيـان روز بــــه روز خيـــمه مـن دور تـــــر از شـــــهر شـــماســت مـــي وزد بـــاد گــنـه از طــــرف شــــهر شـــــما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پتـرس! بگـذار دنیا را آب ببـرد... در این دنیایی که اقیانوس آرام به دنبـال آرامـش می گردد، سد هـم که بسازی فقـط مشـق شـب بچه ها را زیاد میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی لاشخور میاد سمت طعمه شیر،شیر طعمه را رها میکند نه اینکه شیر از لاشخور هراس دارد بلکه میداند طعمه ای که لاشخور خواهانش است ارزش جنگیدن ندارد...