بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شود نمی‌فه می ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی که کمبودت احساس شود . .نه اینکه نباشی ونبودنت عادت شود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـق یــک نـفـر بـــاش وبــه او وفــادار بـــاش هـمـچـون مـسـلـمـانـان کــه یــک قـبـله دارنــد وهـنـگـام نـمـاز رو مــی کـنـنـد بـــه آن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهم تلخ بودی تلخ درست مثل قطره های فلج اطفالی که درکودکی به خوردم می دادن غافل ازاینکه این بار تلخیت دلم رافلج کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام..مرام آهن......... اگه یه مدت نری سراغش خودش زنگ میزنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظـه هــای سـکـوتــم پــر هـیـاهــو تــرین دقــایــق زنـدگـیـم هـستـند! مـمـلو از آنـچـه مـی خـواهـم بــگویـم و نـــــــــمی گـویـم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین خواستمون از خدا این باشه که: خدایا هیچوقت مارو با پول امتحان نکن هیچوقت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظاهر زیبا فقط چند سال دوام می آورد ، اما شخصیت زیبا " یک عمر " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــروز یــه چـــیز شـــنیــدم گــریم دراومــــد " آتـــیــش زدم بــه مالم بــه خـــاطر عـــیالم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگی اون به زندگی تو ربط نداشت هیچ وقت سر راهت سبز نمیشد .  بسلامتی عاشقایی که میدونن به هم نمیرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونيكه ك تا اخر عمر از قلبت بيرون نميره ولي مجبوري از زند گيش بيرون بري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : اگه این یکی دختر باشه دستشو قطع میکنم  خدا بهشون پسری داد که دست نداشت . . . !!! کار خدا رو باش !!! چوب خدا صدا نداره . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا پس زنگ تفریحت چه شد؟ خسته شدم از کلاس رقصیدن به ساز دنیا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران بی تقصیرند ..چون این روزها(آدم) نمی بینند تابرایشان (حوا) شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن و گم شدن ازماست نه از فاصله ها دل از اينهاست كه تنهاست نه از فاصله ها گرچه ديگر همه جا پر ز جدايي شده است  مشكل از طاقت دلهاست نه از فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزى كه از فردا ميدانم اين است كه خدا قبل ازخورشيد بيدار است.ازاو میخواهم که قبل از همه درکنار تو باشدو راه را برایت هموار کند ... فردایت سپید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شود نمی‌فه می ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی که کمبودت احساس شود . .نه اینکه نباشی ونبودنت عادت شود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـق یــک نـفـر بـــاش وبــه او وفــادار بـــاش هـمـچـون مـسـلـمـانـان کــه یــک قـبـله دارنــد وهـنـگـام نـمـاز رو مــی کـنـنـد بـــه آن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهم تلخ بودی تلخ درست مثل قطره های فلج اطفالی که درکودکی به خوردم می دادن غافل ازاینکه این بار تلخیت دلم رافلج کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام..مرام آهن......... اگه یه مدت نری سراغش خودش زنگ میزنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظـه هــای سـکـوتــم پــر هـیـاهــو تــرین دقــایــق زنـدگـیـم هـستـند! مـمـلو از آنـچـه مـی خـواهـم بــگویـم و نـــــــــمی گـویـم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین خواستمون از خدا این باشه که: خدایا هیچوقت مارو با پول امتحان نکن هیچوقت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظاهر زیبا فقط چند سال دوام می آورد ، اما شخصیت زیبا " یک عمر " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــروز یــه چـــیز شـــنیــدم گــریم دراومــــد " آتـــیــش زدم بــه مالم بــه خـــاطر عـــیالم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگی اون به زندگی تو ربط نداشت هیچ وقت سر راهت سبز نمیشد .  بسلامتی عاشقایی که میدونن به هم نمیرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونيكه ك تا اخر عمر از قلبت بيرون نميره ولي مجبوري از زند گيش بيرون بري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : اگه این یکی دختر باشه دستشو قطع میکنم  خدا بهشون پسری داد که دست نداشت . . . !!! کار خدا رو باش !!! چوب خدا صدا نداره . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا پس زنگ تفریحت چه شد؟ خسته شدم از کلاس رقصیدن به ساز دنیا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران بی تقصیرند ..چون این روزها(آدم) نمی بینند تابرایشان (حوا) شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن و گم شدن ازماست نه از فاصله ها دل از اينهاست كه تنهاست نه از فاصله ها گرچه ديگر همه جا پر ز جدايي شده است  مشكل از طاقت دلهاست نه از فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزى كه از فردا ميدانم اين است كه خدا قبل ازخورشيد بيدار است.ازاو میخواهم که قبل از همه درکنار تو باشدو راه را برایت هموار کند ... فردایت سپید