بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـــــران سرزمینم... شرمنده ام که من باید حرفی بزنم و تو نشنیده بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـکوت ... مــاه ... و مـردمـکِ سـیـاهِ چـشمانِ شـب ؛ در خـیالـم قـدم مـی زنـی و کـتانی هـایـت بـویِ آسمـان مـی گـیـرنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عزیزی گفتم: صبح به خیر... در پاسخم گفت: عاقبتت بخیر به وجد آمدم از پاسخش...  چه دعایی...! من برای او خیری خواستم به کوتاهی یک صبح و او خیری برای من خواست به بلندای یک سرنوشت... " عاقبتتون بخير "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همین حرف های ساده, بغلی بابونه چیده ام . می گویند کسی بر انحنای رود.... قصه از خواب پریان می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*** کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند مگر آن که خود قایق سوراخ باشد ؛ آری ، از ماست که بر ماست ... ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسى بود. . . به گوشت مى رسانـد. . . که امروز. . . تمام قد ایستـادم و در دلم فریـاد زدم : نمى خواهم. . . من این شلوغیِ پـر از تنهایـى را. . . نمى خواهم من تو را میخواهم فقط تــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن  تنها موجودی است که از دامن خود می تواند یک جامعه را گسترش دهد... پیامبر اکرم (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا میرفتیم .....  حالا... یک بار از شهر میرویم .. یک بار از دیار .. یک بار از یاد ..  یک بار از دل ..  و یک بار از دست ..  آری دیگر گذشت آن زمان .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای خود را  بیهوده تلف کسانی نکنید  که سزاوار سکوتتان هستند. گاهی قدرتمندترین حرفی که می توانید بزنید این است که  اصلاً چیزی نگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما وظیفه داریم شاد باشیم :) "هکتور در جستجوی خوشبختی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼــــﻪ ﺍﺳــــﺎﺭﺕ ﺑــــﯽ ﺍﻓﺘﺨــــﺎﺭﯼ ﺍﺳــــﺖ  ﺩﺭ ﺑﻨــــﺪ ﺣــــﺮﻑ ﺍﯾــــﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺑــــﻮﺩﻥ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـهم نیس چـقـد هزینه کـنـی.. وقتـی می خـوای کـودکـی رو خوشـحـال کنـی گـرفتـن هدیه هر چـن کوچیـکـــ واسشون دنیاس "هـرکـسی مـی تونه در هـر زمانـی پـدر و مـادر باشه بـرای اونـی کـه ندارتشون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست .سرت را بالا بگیر و لبخند بزن٬ فهمیدن احساس ٬کار هرکس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‬تبسم را نه ميتوانيم بخریم و نه ميتوانيم قرض کنيم فقط میتوانيم هديه دهيم ميسپارمت به لبخند ها... گرچه گاهى خودم ميهمان بغض هاى بى دليلم! لبخندبزن دوست من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشحالید از موسیقی لذت میبرید اما وقتی ناراحتید متن آهنگ رو درک میکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت یک بغل مریم/ که مستش میشوی هردم برایت قدرت آرش/که دشمن را زنی آتش برایت سفره ای ساده/حلال و پاک و اماده برات یک تن سالم/برایت هرچه خوبی هست "صمیمانه دعا کردم"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـــــران سرزمینم... شرمنده ام که من باید حرفی بزنم و تو نشنیده بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـکوت ... مــاه ... و مـردمـکِ سـیـاهِ چـشمانِ شـب ؛ در خـیالـم قـدم مـی زنـی و کـتانی هـایـت بـویِ آسمـان مـی گـیـرنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عزیزی گفتم: صبح به خیر... در پاسخم گفت: عاقبتت بخیر به وجد آمدم از پاسخش...  چه دعایی...! من برای او خیری خواستم به کوتاهی یک صبح و او خیری برای من خواست به بلندای یک سرنوشت... " عاقبتتون بخير "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همین حرف های ساده, بغلی بابونه چیده ام . می گویند کسی بر انحنای رود.... قصه از خواب پریان می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*** کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند مگر آن که خود قایق سوراخ باشد ؛ آری ، از ماست که بر ماست ... ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسى بود. . . به گوشت مى رسانـد. . . که امروز. . . تمام قد ایستـادم و در دلم فریـاد زدم : نمى خواهم. . . من این شلوغیِ پـر از تنهایـى را. . . نمى خواهم من تو را میخواهم فقط تــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن  تنها موجودی است که از دامن خود می تواند یک جامعه را گسترش دهد... پیامبر اکرم (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا میرفتیم .....  حالا... یک بار از شهر میرویم .. یک بار از دیار .. یک بار از یاد ..  یک بار از دل ..  و یک بار از دست ..  آری دیگر گذشت آن زمان .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای خود را  بیهوده تلف کسانی نکنید  که سزاوار سکوتتان هستند. گاهی قدرتمندترین حرفی که می توانید بزنید این است که  اصلاً چیزی نگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما وظیفه داریم شاد باشیم :) "هکتور در جستجوی خوشبختی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼــــﻪ ﺍﺳــــﺎﺭﺕ ﺑــــﯽ ﺍﻓﺘﺨــــﺎﺭﯼ ﺍﺳــــﺖ  ﺩﺭ ﺑﻨــــﺪ ﺣــــﺮﻑ ﺍﯾــــﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺑــــﻮﺩﻥ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـهم نیس چـقـد هزینه کـنـی.. وقتـی می خـوای کـودکـی رو خوشـحـال کنـی گـرفتـن هدیه هر چـن کوچیـکـــ واسشون دنیاس "هـرکـسی مـی تونه در هـر زمانـی پـدر و مـادر باشه بـرای اونـی کـه ندارتشون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست .سرت را بالا بگیر و لبخند بزن٬ فهمیدن احساس ٬کار هرکس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‬تبسم را نه ميتوانيم بخریم و نه ميتوانيم قرض کنيم فقط میتوانيم هديه دهيم ميسپارمت به لبخند ها... گرچه گاهى خودم ميهمان بغض هاى بى دليلم! لبخندبزن دوست من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشحالید از موسیقی لذت میبرید اما وقتی ناراحتید متن آهنگ رو درک میکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت یک بغل مریم/ که مستش میشوی هردم برایت قدرت آرش/که دشمن را زنی آتش برایت سفره ای ساده/حلال و پاک و اماده برات یک تن سالم/برایت هرچه خوبی هست "صمیمانه دعا کردم"