بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند. اصرار به برگشتنش نکنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیالوگ ستایش رو خیلی دوست دارم: ستایش رو به نازگل: وقتی رفتی خونه شوهر دیگه باید حرف اون واسه تو حجت باشه و حرف تو واسه اون... دیگه من نیستید.....دو نفر نیستید..... یه نفرید....ما هستید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزهای پایین سال بیایید از خدا چیزی بخواهیم: خدایا تو این روزا هیچکس رو تو تخت بیمارستان تنها نزار ... خدایا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی کردن از بزرگترین خوشبختی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی قلب مادرت بتپد........ سایه ی پدرت بالای سرت باشد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــجـب ذکــریـه ایــن: الـــهی الـــعفو...!تــوی یــه لـحـظـه تـمـوم گـذشـتـه ات رو از جــلو چـشـات عـبـور مـیـده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه ی خاک به ماندن میخواند ، و آن عهد باطنی به رفتن  عقل به ماندن میخواند ، و عشق به رفتن  و این هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در آوارگی و حیرت میان عشق و عقل معنا شود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــوحـیـد مــا لـنـگ مـیـزنـد، کـه آمــریـکا را ابــرقــدرت مـی پـنـداریـم، نــه خــدا را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمر بستیم و شکستیم بجز بار پشیمانی نبستیم  جوانی را سفر کردیم تا مرگ نفهمیدیم به دنبال چه هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق  همه مرا ترك كردن . . . ولي من سيگارم را نمي خواهم ترك كنم . . .  تنهاي سوختن مال دل نيست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر هم که باشی  گاهی  دود شهر  پرو بالت را سیاه میکند به یک هوای پاک نیاز داری چیزی شبیه  هوای حرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا رفیقم راتو یاری کن..پناهش باش ودر حقش توکاری کن..الهی هرچه میخواهدنصیبش کن..خدایابرلبش لبخند جاری کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زمان می گذرد... مردم افسرده تر می شوند...و این خاصیت دل بستن به زمان است... خوشا به حال آنان که به جای زمان...به صاحب الزمان(عج)دل می بندند.. إلی متی أحار فیک؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــــا .... چـقـدر بـالائی؟؟.... چـقـدر پـائـیـنـم؟؟ نـمـی رسـد دسـتـم بــه دست هایتـــــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ میگویند که دل به دل راه دارد…. ….این روز ها مردم آنقدر دوستت دارند که دوستشان نداری….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان صفر باش… همان دایره ای ساده و خالی که با حضورش روبروی هر عددی آن را تا ده ها و صدها برابر ارزش می بخشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند. اصرار به برگشتنش نکنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیالوگ ستایش رو خیلی دوست دارم: ستایش رو به نازگل: وقتی رفتی خونه شوهر دیگه باید حرف اون واسه تو حجت باشه و حرف تو واسه اون... دیگه من نیستید.....دو نفر نیستید..... یه نفرید....ما هستید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزهای پایین سال بیایید از خدا چیزی بخواهیم: خدایا تو این روزا هیچکس رو تو تخت بیمارستان تنها نزار ... خدایا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی کردن از بزرگترین خوشبختی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی قلب مادرت بتپد........ سایه ی پدرت بالای سرت باشد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــجـب ذکــریـه ایــن: الـــهی الـــعفو...!تــوی یــه لـحـظـه تـمـوم گـذشـتـه ات رو از جــلو چـشـات عـبـور مـیـده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه ی خاک به ماندن میخواند ، و آن عهد باطنی به رفتن  عقل به ماندن میخواند ، و عشق به رفتن  و این هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در آوارگی و حیرت میان عشق و عقل معنا شود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــوحـیـد مــا لـنـگ مـیـزنـد، کـه آمــریـکا را ابــرقــدرت مـی پـنـداریـم، نــه خــدا را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمر بستیم و شکستیم بجز بار پشیمانی نبستیم  جوانی را سفر کردیم تا مرگ نفهمیدیم به دنبال چه هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق  همه مرا ترك كردن . . . ولي من سيگارم را نمي خواهم ترك كنم . . .  تنهاي سوختن مال دل نيست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر هم که باشی  گاهی  دود شهر  پرو بالت را سیاه میکند به یک هوای پاک نیاز داری چیزی شبیه  هوای حرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا رفیقم راتو یاری کن..پناهش باش ودر حقش توکاری کن..الهی هرچه میخواهدنصیبش کن..خدایابرلبش لبخند جاری کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زمان می گذرد... مردم افسرده تر می شوند...و این خاصیت دل بستن به زمان است... خوشا به حال آنان که به جای زمان...به صاحب الزمان(عج)دل می بندند.. إلی متی أحار فیک؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــــا .... چـقـدر بـالائی؟؟.... چـقـدر پـائـیـنـم؟؟ نـمـی رسـد دسـتـم بــه دست هایتـــــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ میگویند که دل به دل راه دارد…. ….این روز ها مردم آنقدر دوستت دارند که دوستشان نداری….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان صفر باش… همان دایره ای ساده و خالی که با حضورش روبروی هر عددی آن را تا ده ها و صدها برابر ارزش می بخشد