بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جایی است كه مردمش به فکر “آمـدن” یه روز خـوب هستند نه “آوردنش”…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترس  از روزی بترس که چیزی در درونت بنام "انسانیت" بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای ان ماهی قرمز کوچک سوخت وقتی شنیدم مشتری گفت ماهی قرمزش مهم نیس اخه بچم زود میکشش, فقط تنگش ناز باشه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن مثل ققنوس است هی آتش میگیری و باز نا امید نمی شوی و از خاکسترت زن متولد می شود زن قداست دارد... برای با او بودن باید مرد بود نه نر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستیم! به دنیا می آییم، عکس یک نفره می گیریم، بزرگ می شویم، عکس دو نفره می گیریم، پیر می شویم، عکس یک نفره می گیریم، و بعد دوباره باز نیستیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که تو سیاه پوستی یا سفید پوست… قد بلندی یا قد کوتاه… لاغری یا چاق… فقیری یا پولدار… اگه تو به من احترام بذاری .. منم بهت احترام میذارم ... !!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎ ﮐسی ﻧﺦ ﻧﺪﻩ ، ﮐﺴى ﺳﺮ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ! ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ هى ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و شـــاید بــــاران مــردی ست غیـــرتی که آرایــش غلیظ ات را به آرامــی از صورتت پاک می کنــد! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ویترین زندگی اون عروسکی رونگاه نکن که نمیتونی بخریش. چون فقط وسوسه میشی اون چه که داری رو بخطرش ازدست بدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما صداش میکنیم بی غیرت، حالا شما بگو یه پسر با افکار مدرن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ، بهترین راه برای جلب توجه کسی این است که از توجه کردن به او دست بکشید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه میشود کرد...؟؟؟مگر میشود دنیا را پاره کرد...از تویش خوشبختی درآورد...!!!همین است که هست...!(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان/دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید/اینش سزا نبود دل حق گزار من/کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید/محروم اگر شدم ز سر او چه شد/ازگلشن زمانه که بوی وفا شنید.حاج حافظ شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند ، مگر انکه گوینده ی کلمات ، برایتان بســـــــــــیار عزیز باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا فکر کردی اگه همه گذشت داشتن دیگه واژه ای به نام گذشت وجود نداشت ؟؟؟ و اون موقع دیگه زیبایی این مفهوم قابل درک نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه خواستم نیامد به دست چون که بیگاه بودم به این دنیای پست پی اب بودم کوزه به دست چون که آب یافتم کوزه شکست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جایی است كه مردمش به فکر “آمـدن” یه روز خـوب هستند نه “آوردنش”…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترس  از روزی بترس که چیزی در درونت بنام "انسانیت" بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای ان ماهی قرمز کوچک سوخت وقتی شنیدم مشتری گفت ماهی قرمزش مهم نیس اخه بچم زود میکشش, فقط تنگش ناز باشه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن مثل ققنوس است هی آتش میگیری و باز نا امید نمی شوی و از خاکسترت زن متولد می شود زن قداست دارد... برای با او بودن باید مرد بود نه نر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستیم! به دنیا می آییم، عکس یک نفره می گیریم، بزرگ می شویم، عکس دو نفره می گیریم، پیر می شویم، عکس یک نفره می گیریم، و بعد دوباره باز نیستیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که تو سیاه پوستی یا سفید پوست… قد بلندی یا قد کوتاه… لاغری یا چاق… فقیری یا پولدار… اگه تو به من احترام بذاری .. منم بهت احترام میذارم ... !!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎ ﮐسی ﻧﺦ ﻧﺪﻩ ، ﮐﺴى ﺳﺮ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ! ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ هى ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و شـــاید بــــاران مــردی ست غیـــرتی که آرایــش غلیظ ات را به آرامــی از صورتت پاک می کنــد! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ویترین زندگی اون عروسکی رونگاه نکن که نمیتونی بخریش. چون فقط وسوسه میشی اون چه که داری رو بخطرش ازدست بدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما صداش میکنیم بی غیرت، حالا شما بگو یه پسر با افکار مدرن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ، بهترین راه برای جلب توجه کسی این است که از توجه کردن به او دست بکشید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه میشود کرد...؟؟؟مگر میشود دنیا را پاره کرد...از تویش خوشبختی درآورد...!!!همین است که هست...!(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان/دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید/اینش سزا نبود دل حق گزار من/کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید/محروم اگر شدم ز سر او چه شد/ازگلشن زمانه که بوی وفا شنید.حاج حافظ شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند ، مگر انکه گوینده ی کلمات ، برایتان بســـــــــــیار عزیز باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا فکر کردی اگه همه گذشت داشتن دیگه واژه ای به نام گذشت وجود نداشت ؟؟؟ و اون موقع دیگه زیبایی این مفهوم قابل درک نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه خواستم نیامد به دست چون که بیگاه بودم به این دنیای پست پی اب بودم کوزه به دست چون که آب یافتم کوزه شکست...