بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گرده یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی!!! بازم میل خودته... برو دوراتو بزن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیت ته کشید ؛ بشین با ته دیگش حال کن ! هی نشین بگو به آخرش رسیدم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیر از رام کننده ی خود قوی تر است این را رام کننده می داند ، مهم اینست که شیر نمی داند . . . (تری ایگلتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی عـکـسـا بـا آدم حـرف مـیـزنـن… چـطـور مـیـشـه گـفـت دنـیـا کـشـکـی هـسـت… بـبـیـنـیـد خـدا چـه چـیـزایـی سـاخـتـه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق اگه ببینم "گرفته" باشی  شهری را به نماز آیات وا می دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردی توقع دارد بانویش  یک فرشته در زندگیش باشد، ابتدا باید یک بهشت  برایش بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حذف کردن آدمها از زندگیتان به این معنی نیست که از آنها متنفرید، معنای ساده اش این است که برای خودتان احترام قائلید. هرکسی قرار نیست تا ابد با شما بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“ذبـــح” هــم شـــرایـــط دارد تـــبــــاهـــم کـــردی بـــس کـــه بـــا ” پـــنـــبـــه” سَـــر بـــریـــدی !! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اونی که معنی نگاهتو نمی فهمه چشماتو بارونی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت اشك كسي ك دوسش داريو درنيار... چون ممكنه همراه اشكاش از چشمش بيفتي!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شونه هامونو فقط واسه ی این نیافریده که بار مشکلات بذاریم روش... گاهی باید اونارو بالا بندازیم و بگیم "بی خیال"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محُبت را در خانواده ای آموختم که وقتی به مادرم گفتم : دلم گرفته است ! گفت : یعنی چه . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب مقـــدس آدم بــرفی ها... یک آیه دارد: " دلگـــرم نشـو! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم نیستم اما‎ ‎ غرورم را قربانی کسی کردم ک ارزشش اندازه گوسفند هم نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس ما را برای خودمان نمیخواهد،سادگی میکند کسی که تنهاییش را ارزان میفروشد، من تازه فهمیدم هیچ چیز به اندازه ی دوست داشتن خودم خوشحال نمیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دی کـهـ گـذشـتـــ هـیـچ ازو یـاد مـکـن فـردا کـهـ نـیـامـده سـتـــ فـریـاد مـکــن بـر نـامـده و گـذشـتـهـ بـنـیـاد مـکـن حـالـی خـوش بـاش و عـمـر بـر بـاد مـکـن " خـــیــام "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گرده یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی!!! بازم میل خودته... برو دوراتو بزن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیت ته کشید ؛ بشین با ته دیگش حال کن ! هی نشین بگو به آخرش رسیدم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیر از رام کننده ی خود قوی تر است این را رام کننده می داند ، مهم اینست که شیر نمی داند . . . (تری ایگلتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی عـکـسـا بـا آدم حـرف مـیـزنـن… چـطـور مـیـشـه گـفـت دنـیـا کـشـکـی هـسـت… بـبـیـنـیـد خـدا چـه چـیـزایـی سـاخـتـه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق اگه ببینم "گرفته" باشی  شهری را به نماز آیات وا می دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردی توقع دارد بانویش  یک فرشته در زندگیش باشد، ابتدا باید یک بهشت  برایش بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حذف کردن آدمها از زندگیتان به این معنی نیست که از آنها متنفرید، معنای ساده اش این است که برای خودتان احترام قائلید. هرکسی قرار نیست تا ابد با شما بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“ذبـــح” هــم شـــرایـــط دارد تـــبــــاهـــم کـــردی بـــس کـــه بـــا ” پـــنـــبـــه” سَـــر بـــریـــدی !! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اونی که معنی نگاهتو نمی فهمه چشماتو بارونی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت اشك كسي ك دوسش داريو درنيار... چون ممكنه همراه اشكاش از چشمش بيفتي!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شونه هامونو فقط واسه ی این نیافریده که بار مشکلات بذاریم روش... گاهی باید اونارو بالا بندازیم و بگیم "بی خیال"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محُبت را در خانواده ای آموختم که وقتی به مادرم گفتم : دلم گرفته است ! گفت : یعنی چه . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب مقـــدس آدم بــرفی ها... یک آیه دارد: " دلگـــرم نشـو! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم نیستم اما‎ ‎ غرورم را قربانی کسی کردم ک ارزشش اندازه گوسفند هم نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس ما را برای خودمان نمیخواهد،سادگی میکند کسی که تنهاییش را ارزان میفروشد، من تازه فهمیدم هیچ چیز به اندازه ی دوست داشتن خودم خوشحال نمیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دی کـهـ گـذشـتـــ هـیـچ ازو یـاد مـکـن فـردا کـهـ نـیـامـده سـتـــ فـریـاد مـکــن بـر نـامـده و گـذشـتـهـ بـنـیـاد مـکـن حـالـی خـوش بـاش و عـمـر بـر بـاد مـکـن " خـــیــام "