بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان از شدت سرما سرخ شده بود... صداى نايلون توي كفشهايم گونه هايم را سرخ كرده بود! نايلون بيچاره فقط جلوى خيس شدن پاهايم را ميگرفت; كاش جلوى خيس شدن چشمانم را هم ميتوانست بگيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه آخـرش خــوب تـمـوم مـیـشـه . اگــه الآن خــوب نـیـسـت ، یـعـنـی هـنـوز آخـرش نـرسـیـده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فرداها محبتهایمان را ذخیره نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... قلبم دماسنج داشت تا واسه هر کسی اندازه درجه حرارتش تب کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم کفشات بدونه خاکه داداش ... مثله همیشه... . . . . . به نظر من شخصیت یه مرد از تمیزی کفشاش پیداست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم خودم و همه دختریایی که مخاطب خاص نداشتندوندارندونخواهندداشت، وعشقشون روفقط واسه همسرشون کسی که می خواهند یک عمر باهاش زندگی کنند نگه داشتندگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی به همین راحتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند; یک روز آرزوی انسان را براورده میکرد.... من بی گمان دوباره دیدن تورا آرزو میکردم و تو هرگز ندیدن مرا... آنگاه نمیدانم براستی خدا کدامیک را میپذیرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منو گذاشتی رفتی توی روزگار وحشی توی کوچه های غربت دنبالم حتی نگشتی بین من و تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشت اگر شبی به سرمستی  در بستر عشق او سحر کردم  شبهای دگر که رفته از عمرم در دامن دیگران به سر کردم(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻡ ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ : ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺵ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اعدامی که جرم رفیقشو گردن گرفت و پای چوبه دار ازش پرسیدند آخرین حرفت چیه؟ گفت به رفیقم بگین بیشتر ازاین از دستم بر نمی اومد ببخشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با موجودات عجیبی زندگی میکنیم!!!! موجوداتی که تنها با بی محلی آدم میشوند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم؟؟؟ چراشو نپرس اشکت در میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن خاطراتم،اولین سین سفره ی امسال من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمـیـن اگــه چـیـز خـوبـی بـود خـــدا خـودش تـوی آسمــون نـــبود ..............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان از شدت سرما سرخ شده بود... صداى نايلون توي كفشهايم گونه هايم را سرخ كرده بود! نايلون بيچاره فقط جلوى خيس شدن پاهايم را ميگرفت; كاش جلوى خيس شدن چشمانم را هم ميتوانست بگيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه آخـرش خــوب تـمـوم مـیـشـه . اگــه الآن خــوب نـیـسـت ، یـعـنـی هـنـوز آخـرش نـرسـیـده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فرداها محبتهایمان را ذخیره نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... قلبم دماسنج داشت تا واسه هر کسی اندازه درجه حرارتش تب کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم کفشات بدونه خاکه داداش ... مثله همیشه... . . . . . به نظر من شخصیت یه مرد از تمیزی کفشاش پیداست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم خودم و همه دختریایی که مخاطب خاص نداشتندوندارندونخواهندداشت، وعشقشون روفقط واسه همسرشون کسی که می خواهند یک عمر باهاش زندگی کنند نگه داشتندگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی به همین راحتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند; یک روز آرزوی انسان را براورده میکرد.... من بی گمان دوباره دیدن تورا آرزو میکردم و تو هرگز ندیدن مرا... آنگاه نمیدانم براستی خدا کدامیک را میپذیرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منو گذاشتی رفتی توی روزگار وحشی توی کوچه های غربت دنبالم حتی نگشتی بین من و تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشت اگر شبی به سرمستی  در بستر عشق او سحر کردم  شبهای دگر که رفته از عمرم در دامن دیگران به سر کردم(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻡ ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ : ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺵ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اعدامی که جرم رفیقشو گردن گرفت و پای چوبه دار ازش پرسیدند آخرین حرفت چیه؟ گفت به رفیقم بگین بیشتر ازاین از دستم بر نمی اومد ببخشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با موجودات عجیبی زندگی میکنیم!!!! موجوداتی که تنها با بی محلی آدم میشوند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم؟؟؟ چراشو نپرس اشکت در میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن خاطراتم،اولین سین سفره ی امسال من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمـیـن اگــه چـیـز خـوبـی بـود خـــدا خـودش تـوی آسمــون نـــبود ..............