بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بی هوا بودن دلیل خفه شدن نیست گاهی... هوایی شدن هم آدم را آرام... آرام.... خاموش میکند... آرام... آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ازکجای زندگی بیشترخسته ام!!؟ انجایی که وسط خنده هام بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کودکان شهر من می دانند : " مستقیم " نه راست است و نه چپ .  الهی ؛ اهدنا ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی )ع( : بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت پنج صبح است؛ پدر صبحانه میخورد و پسر شام؛ چه فاصله ای افتاده بین این دو نسل!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که آرام نباشد.. خنده ها و مسخره بازیهایت که هیچ، بیخیالیهایت هم دردی دوا نمیکنند.. کافیست بهانه اش جور شود، بغض امان نمیدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی جز زندگی کار دیگری نتوانی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا، اجلم را به تأخیر انداز! چند روزیست دلم هوای محرم دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون زن.... مردانگی مرد..شایعه ای بیش نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط هرزه ها صبح عاشق می شوند و شب فارغ ( دیالوگ فاطمه گودرزی تله فیلم مادر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهم رفت! اول، از یادت. بعد، از دیارت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که بوی عید نیست ... چه فایده ... جوانه ی درختان ... نور خورشید ... لباس نو ... من تنها با تو عــــــــــید را می خواستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او دیگر چه می جویم؟ بعد از او دیگر چه می پایم؟ اشک سردی تا بیفشانم گور گرمی تا بیاسایم(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم رابه دندان گرفتم  واعتمادرا به خاك سپردم..! خوب میدانم،راه ورسم زندگی چون دیروز نیست!! گرگهاي این جنگل روي دو پاراه میروند..! گر تو نخواهي هم خواهد گذشت پس با شادي بگذران... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها که میگذرد شادم... این روزها که میگذرد شادم... که میگذرد این روزها شادم... که میگذرد........... "قیصرامین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب پاک؛ از تمام معابد و مساجد و کلیسا های دنیا مقدس تر است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بی هوا بودن دلیل خفه شدن نیست گاهی... هوایی شدن هم آدم را آرام... آرام.... خاموش میکند... آرام... آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ازکجای زندگی بیشترخسته ام!!؟ انجایی که وسط خنده هام بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کودکان شهر من می دانند : " مستقیم " نه راست است و نه چپ .  الهی ؛ اهدنا ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی )ع( : بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت پنج صبح است؛ پدر صبحانه میخورد و پسر شام؛ چه فاصله ای افتاده بین این دو نسل!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که آرام نباشد.. خنده ها و مسخره بازیهایت که هیچ، بیخیالیهایت هم دردی دوا نمیکنند.. کافیست بهانه اش جور شود، بغض امان نمیدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی جز زندگی کار دیگری نتوانی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا، اجلم را به تأخیر انداز! چند روزیست دلم هوای محرم دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون زن.... مردانگی مرد..شایعه ای بیش نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط هرزه ها صبح عاشق می شوند و شب فارغ ( دیالوگ فاطمه گودرزی تله فیلم مادر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهم رفت! اول، از یادت. بعد، از دیارت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که بوی عید نیست ... چه فایده ... جوانه ی درختان ... نور خورشید ... لباس نو ... من تنها با تو عــــــــــید را می خواستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او دیگر چه می جویم؟ بعد از او دیگر چه می پایم؟ اشک سردی تا بیفشانم گور گرمی تا بیاسایم(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم رابه دندان گرفتم  واعتمادرا به خاك سپردم..! خوب میدانم،راه ورسم زندگی چون دیروز نیست!! گرگهاي این جنگل روي دو پاراه میروند..! گر تو نخواهي هم خواهد گذشت پس با شادي بگذران... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها که میگذرد شادم... این روزها که میگذرد شادم... که میگذرد این روزها شادم... که میگذرد........... "قیصرامین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب پاک؛ از تمام معابد و مساجد و کلیسا های دنیا مقدس تر است...