بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم فرزندِ کوروش...خون ایرانی به رگ دارم... من ایرانیِه ازاده...فرزندِ خشایارم... من از پستی...من از زاری گریزانم... منم دلبسته این خاک... منم..."فرزند ایرانم".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشی است دیگر... . گاهی شروعی میشود برای پیوند یک عاشقانه. گاهی شروعی میشود برای پایان یک عاشقانه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیام وقتی ویرون شد که فهمیدم گذشته ای رو خودم فراموش کرده بودم و بابت فراموشیش تاوان زیادی داده بودم هنوز از ذهن مردم شهر فراموش نشده و دارم له میشم زیر بار کنایه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی )ع( : هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گران مایه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی الانم....مثل کوفتگی تصادفمه ک اولش بدنم گرم بود حالیم نبود ولی یدفه دردش شروع شد و تازه فهمیدم ج بلااااایی سرم اومده .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمان تنگ فیل فهمیدم آنان که غنی ترند محتاج ترند ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روزی رفتی و دیگه برنگشتی بهت قول نمیدم که منتظرت بمونم ولی از تو میخوام وقتی اومدی یه شاخه گل روی قبرم بزاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه اعتماد ب نفس بعضیا رو داشتم، خودم تنهایی با چنگال ب آمریکا حمله میکردم....والا......^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در جوانی با پیگیری عواقب اعمالم، خود را فرسودم و مطمئن بودم که تنها در صورتی از گناه کردن بازخواهم ایستاد که دیگر دست به هیچ کاری نزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به من بگويي هشتاد بار دور دنيا بچرخ. هشتاد بار دور مادرم ميچرخم. مادرم دنياي من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم هـَم شـُده عـِین فیلمای چارلی چاپلین .. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین )ع( : همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ثانیه های زمان گرفتارم،میخواهم ساعت را متوقف کنم و نفسی از ته دل بدون دغدغه دقیقه ها بکشم،شتاب سال های پیاپی اندیشه ام را در ابعاد خودی پست میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به عقب بر میگردی..... میبینی الان جای بعضیا تو زندگیت خالی نیست که هیچ...... همون موقعشم زیادی بوده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویی ندارم... اگر خودم نه.. حداقل موهایم سپید بخت شدند عاقبت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگر عمر را چند بار به آدمیزاد می دهند؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم فرزندِ کوروش...خون ایرانی به رگ دارم... من ایرانیِه ازاده...فرزندِ خشایارم... من از پستی...من از زاری گریزانم... منم دلبسته این خاک... منم..."فرزند ایرانم".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشی است دیگر... . گاهی شروعی میشود برای پیوند یک عاشقانه. گاهی شروعی میشود برای پایان یک عاشقانه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیام وقتی ویرون شد که فهمیدم گذشته ای رو خودم فراموش کرده بودم و بابت فراموشیش تاوان زیادی داده بودم هنوز از ذهن مردم شهر فراموش نشده و دارم له میشم زیر بار کنایه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی )ع( : هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گران مایه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی الانم....مثل کوفتگی تصادفمه ک اولش بدنم گرم بود حالیم نبود ولی یدفه دردش شروع شد و تازه فهمیدم ج بلااااایی سرم اومده .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمان تنگ فیل فهمیدم آنان که غنی ترند محتاج ترند ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روزی رفتی و دیگه برنگشتی بهت قول نمیدم که منتظرت بمونم ولی از تو میخوام وقتی اومدی یه شاخه گل روی قبرم بزاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه اعتماد ب نفس بعضیا رو داشتم، خودم تنهایی با چنگال ب آمریکا حمله میکردم....والا......^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در جوانی با پیگیری عواقب اعمالم، خود را فرسودم و مطمئن بودم که تنها در صورتی از گناه کردن بازخواهم ایستاد که دیگر دست به هیچ کاری نزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به من بگويي هشتاد بار دور دنيا بچرخ. هشتاد بار دور مادرم ميچرخم. مادرم دنياي من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم هـَم شـُده عـِین فیلمای چارلی چاپلین .. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین )ع( : همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ثانیه های زمان گرفتارم،میخواهم ساعت را متوقف کنم و نفسی از ته دل بدون دغدغه دقیقه ها بکشم،شتاب سال های پیاپی اندیشه ام را در ابعاد خودی پست میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به عقب بر میگردی..... میبینی الان جای بعضیا تو زندگیت خالی نیست که هیچ...... همون موقعشم زیادی بوده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویی ندارم... اگر خودم نه.. حداقل موهایم سپید بخت شدند عاقبت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگر عمر را چند بار به آدمیزاد می دهند؟