بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب آنکه درتنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت/به حق تنهاییت در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش گذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی میتواند دانه های یک سیب را بشمارد ولی تنها خداوند است که میتواند سیب های یک دانه را بشمارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربدر هاى قرمز ميزنم به  خاطراتم اين روزها، ك يادم بماند يادم نماند اين روزها......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چه سخت است تُنگِ ماهی بودن ... * نَشکنی : زندانبانی . . . * بشکنی : قاتلی . . . . . . . " خوش به حال آب " ................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـیـ کـوتـاه استـ  تـا زمـانـیـ کـه دنـدانـ داریـد لـبـخـنـد بـزنـیـد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را چند وقتيست نديده ام.....براي دلم لحظه اي بي بهانه بخند.... زيبايي اش را از فاصله ها ميفهمم.........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصم از این نیست که تو رم اونروز ندیدمت فقط دارم دق میکنم چون تو رو سیر ندیدمت(مریم حیدر زاده)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرشته هم هست به اسم زرشک مسئول رسیدگی به آرزوهای منه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نیستم تا عشق را به تو بیاموزم.. ماهیان برای شنا کردن نمی آموزند.! پرندگان نیز برای پرواز.... به تنهایی شنا کن به تنهایی بال گشا عشق کتابی ندارد عاشقان بزرگ جهان ، خواندن نمی دانستند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که قفلها دست کیست.مهم اینست که کلیدها دست خداست.ازته دل دعامیکنم که دراین روزهای اول سال، شاه کلیدتمام قفلها روازخداوند عیدی بگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـه سرم بـالاستــــــ چـون بـالای سـرم خـداستــــــ ... بندگی خــدا کنیم تا خــدا همـه چیز را بنده ی مـا کند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می کــرد دست و دل بازی را به انتهایش رسانــده است حتی همسرش را هم بخشیــد به چشمان ناپــاک خیابــان ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش نخورده ی روزگار چنان دهانم سوخت .... که از ترس آب یخ را هم فوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــا حبــ♥یب مـــن لـــا حبـــ♥یب لـــه... ای آنـــکه هـــمیـــشه دوســـتم بودی... . . . . فــقط خــواســتم صـــدایــ♥ــت کنــم... هـــمیـــن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یکیو میخوام باهاش برم کافه... برم پارک... با هم قدم بزنیم... ربات هم بود ، بود... بی احساسیش شرف داره به احساس بعضی آدمها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت زیبای اسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن  نه خجالت بکش نه غمگین باش چادرت ارزش است باور کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب آنکه درتنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت/به حق تنهاییت در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش گذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی میتواند دانه های یک سیب را بشمارد ولی تنها خداوند است که میتواند سیب های یک دانه را بشمارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربدر هاى قرمز ميزنم به  خاطراتم اين روزها، ك يادم بماند يادم نماند اين روزها......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چه سخت است تُنگِ ماهی بودن ... * نَشکنی : زندانبانی . . . * بشکنی : قاتلی . . . . . . . " خوش به حال آب " ................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـیـ کـوتـاه استـ  تـا زمـانـیـ کـه دنـدانـ داریـد لـبـخـنـد بـزنـیـد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را چند وقتيست نديده ام.....براي دلم لحظه اي بي بهانه بخند.... زيبايي اش را از فاصله ها ميفهمم.........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصم از این نیست که تو رم اونروز ندیدمت فقط دارم دق میکنم چون تو رو سیر ندیدمت(مریم حیدر زاده)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرشته هم هست به اسم زرشک مسئول رسیدگی به آرزوهای منه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نیستم تا عشق را به تو بیاموزم.. ماهیان برای شنا کردن نمی آموزند.! پرندگان نیز برای پرواز.... به تنهایی شنا کن به تنهایی بال گشا عشق کتابی ندارد عاشقان بزرگ جهان ، خواندن نمی دانستند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که قفلها دست کیست.مهم اینست که کلیدها دست خداست.ازته دل دعامیکنم که دراین روزهای اول سال، شاه کلیدتمام قفلها روازخداوند عیدی بگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـه سرم بـالاستــــــ چـون بـالای سـرم خـداستــــــ ... بندگی خــدا کنیم تا خــدا همـه چیز را بنده ی مـا کند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می کــرد دست و دل بازی را به انتهایش رسانــده است حتی همسرش را هم بخشیــد به چشمان ناپــاک خیابــان ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش نخورده ی روزگار چنان دهانم سوخت .... که از ترس آب یخ را هم فوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــا حبــ♥یب مـــن لـــا حبـــ♥یب لـــه... ای آنـــکه هـــمیـــشه دوســـتم بودی... . . . . فــقط خــواســتم صـــدایــ♥ــت کنــم... هـــمیـــن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یکیو میخوام باهاش برم کافه... برم پارک... با هم قدم بزنیم... ربات هم بود ، بود... بی احساسیش شرف داره به احساس بعضی آدمها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت زیبای اسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن  نه خجالت بکش نه غمگین باش چادرت ارزش است باور کن