بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ هاروابط رابرهم نمی زنند.. معمولااین حقیقت است ک رابطه راازهم می پاشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!چیزی ندیدم ازآنانی که ممیگفتند خراب میکنم دنیارا اگر یک تارمویت کم شود.....!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی موقع ها زیادی،توقع زیادی از دیگران داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دررفاقت مراقب آدمهای تازه ب دوران رسیده باش..... هرگزبه دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت یادمون نره که پدر و مادرهای ما برای قد کشیدن ما خیلی جاها کوتاه اومدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همیشه از جنگ,زلزله,و یا سیگار کشیدن نمیمیرد...! انسان شاید روزی از لبخندهایی که نمیزند... از اشک هایی که نمیریزد... میمیرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبان این جهان ما ومنی است/عاقبت زین نردبان افتادنی است/لاجرم هرکس که بالاتر نشست/استخوانش سخت تر خواهد شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعــــا کـــردن خـــوب است مـــداومت در دعـــابهتــــــر! چـــون میـــــخ هرگـــــز با اولیــــن ضـــربه چکـــش فرو نمــــی رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم هر وابستگی و دیوونه بازی رو نمیشه عشق گذاشت! شاید وابسته باشم... ولی عاشق و آویزون نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما آدما مخاطب خدا هستیم وقتی که میگه: ای فرزندان آدم این جهان و مخلوقاتش را برای تو آفریدم و تو را برای خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونايي که با هر وزش باد ، جهت عقايدشون تغيير نکرد و نمي کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه‌ای می رسی که زندگیت را روشن می‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!! عاری از عاطفه ها تهی از موج و سراب دورتر از رفقا… خالی از هرچه فراق!! من نه عاشق هستم ؛ و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من من دلم تنگ خودم گشته و بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل زده بود به خاک شلمچه گفت:شلمچه؟ اگه عروسکمو بهت بدم بابامو بهم میدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعظیم مردم زمانه اعتماد مکن ! تعظیم آنها همچون کمانی است که هرچه دوسرش بهم نزدیکتر باشد ، تیرش کشنده تر خواهد بود !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ هاروابط رابرهم نمی زنند.. معمولااین حقیقت است ک رابطه راازهم می پاشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!چیزی ندیدم ازآنانی که ممیگفتند خراب میکنم دنیارا اگر یک تارمویت کم شود.....!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی موقع ها زیادی،توقع زیادی از دیگران داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دررفاقت مراقب آدمهای تازه ب دوران رسیده باش..... هرگزبه دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت یادمون نره که پدر و مادرهای ما برای قد کشیدن ما خیلی جاها کوتاه اومدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همیشه از جنگ,زلزله,و یا سیگار کشیدن نمیمیرد...! انسان شاید روزی از لبخندهایی که نمیزند... از اشک هایی که نمیریزد... میمیرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبان این جهان ما ومنی است/عاقبت زین نردبان افتادنی است/لاجرم هرکس که بالاتر نشست/استخوانش سخت تر خواهد شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعــــا کـــردن خـــوب است مـــداومت در دعـــابهتــــــر! چـــون میـــــخ هرگـــــز با اولیــــن ضـــربه چکـــش فرو نمــــی رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم هر وابستگی و دیوونه بازی رو نمیشه عشق گذاشت! شاید وابسته باشم... ولی عاشق و آویزون نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما آدما مخاطب خدا هستیم وقتی که میگه: ای فرزندان آدم این جهان و مخلوقاتش را برای تو آفریدم و تو را برای خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونايي که با هر وزش باد ، جهت عقايدشون تغيير نکرد و نمي کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه‌ای می رسی که زندگیت را روشن می‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!! عاری از عاطفه ها تهی از موج و سراب دورتر از رفقا… خالی از هرچه فراق!! من نه عاشق هستم ؛ و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من من دلم تنگ خودم گشته و بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل زده بود به خاک شلمچه گفت:شلمچه؟ اگه عروسکمو بهت بدم بابامو بهم میدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعظیم مردم زمانه اعتماد مکن ! تعظیم آنها همچون کمانی است که هرچه دوسرش بهم نزدیکتر باشد ، تیرش کشنده تر خواهد بود !!!