بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﻤﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند اما لذت‌هایشان را نمی‌شمارند اگر آنها را هم می‌شمردند می‌فهمیدند که به اندازه کافی از زندگی لذت برده‌اند … "فئودور داستایوفسکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منت از خلقی برای لقمه ای نان میکشیم دیگری نان میدهد ما ناز اینان میکشیم چون توکل نیست کارما بدست مردم است خواجه ما را منتظر ما ناز دربان میکشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین گرگ گله را ان آهویی خورد که گرگ به خاطر چشمانش گیاهخوار شده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب که بيوفتى , اسير سرزنش خاک خواهى شد!! اين قانون آدمهاست... به دور آتشى ميرقصند که تو در آن ميسوزى... روزگار بديست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! درد دلت نقطه ضعفته!  ... دهن پرخونتو تف نکن! فقط هیس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم تـنـها یـک چـیـز مـی خـواهـد دیـدن چـهره ی <<او>> از نـزدیـک و مـدتـی سـکـوت..... هـمـیـن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این میترسـم  که دوستــــ ♥ داشتـن را مثـل ِ مسواکــ زدن بچــه ها بـه ” مـــن ” و ” تـــو ” ( تـذکــــر ) بدهنـد . * زنـده یـاد حسیـن پنـاهـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست آدم ها چقدر همدیگرو دوست دارند ... ! مهم اینه که حاضرند واسه کسی که دوسش دارند چه کارهایی انجام بدند یا از چه کارهایی دست بکشند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ایم ... ، از بد بودن هایمان ... از اینهمه تظاهر به خوب بودن هایی که نیستیم . از آفرینش کوهها و آسمانها و هستی که سخت تر نیست ... خوبمان کن ؛ فقط همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بـنـده مـن! هـربـار کـه بـر تـو تـنـگ مـی گـیـرم غـمـگـیـن مـی شـوی امـا کـاش مـی دانـسـتـی کـه ایـن تـنـگی, تـورا بـه مـن نـزدیـک تـر خـواهـد سـاخـت.... بـرگـرفـتـه از اصول کـافـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌وقت نمی‌توانی  چیزی را که قرار است از دست بدهی، نگه داری. تو فقط قادر هستی چیزی را که داری، قبل از آن‌که از دستت برود عاشقانه دوست داشته باشی ،...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم با حرف زدن راجب دیگران بیشتر خودشو معرفی میکنه تا دیگرانو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه لره ، کرده ، ترکه ، آبادانیه ، قزوینیه ، اصفهانیه ، شیرازیه ، شمالیه ، و ... . . . مثل مرد جلوی دشمن وایسادن تا کسی نگاه چپ به خاک و ناموسشون نکنه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است !!! اطرافم را که می نگرم می بینم همه چیز درست است .... درست همان گونه که نباید باشد!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﻤﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند اما لذت‌هایشان را نمی‌شمارند اگر آنها را هم می‌شمردند می‌فهمیدند که به اندازه کافی از زندگی لذت برده‌اند … "فئودور داستایوفسکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منت از خلقی برای لقمه ای نان میکشیم دیگری نان میدهد ما ناز اینان میکشیم چون توکل نیست کارما بدست مردم است خواجه ما را منتظر ما ناز دربان میکشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین گرگ گله را ان آهویی خورد که گرگ به خاطر چشمانش گیاهخوار شده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب که بيوفتى , اسير سرزنش خاک خواهى شد!! اين قانون آدمهاست... به دور آتشى ميرقصند که تو در آن ميسوزى... روزگار بديست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! درد دلت نقطه ضعفته!  ... دهن پرخونتو تف نکن! فقط هیس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم تـنـها یـک چـیـز مـی خـواهـد دیـدن چـهره ی <<او>> از نـزدیـک و مـدتـی سـکـوت..... هـمـیـن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این میترسـم  که دوستــــ ♥ داشتـن را مثـل ِ مسواکــ زدن بچــه ها بـه ” مـــن ” و ” تـــو ” ( تـذکــــر ) بدهنـد . * زنـده یـاد حسیـن پنـاهـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست آدم ها چقدر همدیگرو دوست دارند ... ! مهم اینه که حاضرند واسه کسی که دوسش دارند چه کارهایی انجام بدند یا از چه کارهایی دست بکشند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ایم ... ، از بد بودن هایمان ... از اینهمه تظاهر به خوب بودن هایی که نیستیم . از آفرینش کوهها و آسمانها و هستی که سخت تر نیست ... خوبمان کن ؛ فقط همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بـنـده مـن! هـربـار کـه بـر تـو تـنـگ مـی گـیـرم غـمـگـیـن مـی شـوی امـا کـاش مـی دانـسـتـی کـه ایـن تـنـگی, تـورا بـه مـن نـزدیـک تـر خـواهـد سـاخـت.... بـرگـرفـتـه از اصول کـافـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌وقت نمی‌توانی  چیزی را که قرار است از دست بدهی، نگه داری. تو فقط قادر هستی چیزی را که داری، قبل از آن‌که از دستت برود عاشقانه دوست داشته باشی ،...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم با حرف زدن راجب دیگران بیشتر خودشو معرفی میکنه تا دیگرانو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه لره ، کرده ، ترکه ، آبادانیه ، قزوینیه ، اصفهانیه ، شیرازیه ، شمالیه ، و ... . . . مثل مرد جلوی دشمن وایسادن تا کسی نگاه چپ به خاک و ناموسشون نکنه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است !!! اطرافم را که می نگرم می بینم همه چیز درست است .... درست همان گونه که نباید باشد!!