بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا باورتون نمیشه مورد داشتیم دختره میدونسته چی بپوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاف میزدم که فراموشت خواهم کرد... کجایی که ببینی اینروزها توبه ی من از گرگها هم مرگتر است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل سرگیجه هام چرخش کره زمین نیست،  چرخش 180 درجه ای آدماست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کسی را دوست داری ..  او کس دیگری را دوست دارد . چون هر انسانی کسی را دوست دارد . فقط خداست که همه را دوس دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيكت رو بگير بالا بزن بسلامتي هركي رفيق  رفيق اراده كن تا جماعتي ضعيف كش كه فرياد نفسكش سر ميدهند را چون سگ پا بوس در خانه ات ببندم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما تو دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن: یا این که بدونن کامل به خواستشون رسیدن این که بدونن هرگز به خواستشون نمیرسن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته شدن تو این زندگی کافیست . . . . . . . موقع عصبانیت ازکوره در نرویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... "خاطرش" را خواستم، "خاطراتش"ماند! بد گفتم! یا بد شنیدی؟...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه گوشـه از قلبــم هسـت که همیـشــه فقـط بـرای بابام میمــونـه.. هـمــون جایـی که خاطـرات کودکیـــم هنــوز زنده انــد حتــی وقتـی بزرگ میشــم...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــؤذنــا ، بـــه امــيـــد کــه مــيـــزنـــي فــريـــاد ؟! تـــو هـــم بــخــواب کــه مـــا خــويــش را بــه خــواب زديـــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَگِـﮧ مـیـبـیـنـﮯ بـا هَـمِـﮧ گَـرمـ مـیـگـیـرَمـ בَلـیـلِـشـ ایـنِـﮧ ڪِـﮧ פֿـاڪـﮯ اَمـ ، نَـﮧ لـاشـﮯ اَمّـا گـور بـابـاﮮ تـو وَ طَـرز فِـڪـرِتـ عَـزیـزَمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام نيمكت هاي اين پارك 2 نفره اند... بي خيال به درخت تكيه ميدهم.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهـ شهریوری مخاطبــــ خـاص کســےنیـسـت خواستـِــ همه مخاطبـــ هاسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن!!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم مثه قبرم جای یکیست بقیه با زبون خوش هری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه زیـبـایـی، مـعـبـود مـن ! اسـمـت، حـسـت، عـشـقـت، دردت، درمـانـت ... داده ات، نـداده ات، وصـلت، هـجـرانـت ... هـمـه زیـبـاست ! مـرا مـجـنـون وصـالـت کـن، ای پـروردگـار مـهـربـانــم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا باورتون نمیشه مورد داشتیم دختره میدونسته چی بپوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاف میزدم که فراموشت خواهم کرد... کجایی که ببینی اینروزها توبه ی من از گرگها هم مرگتر است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل سرگیجه هام چرخش کره زمین نیست،  چرخش 180 درجه ای آدماست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کسی را دوست داری ..  او کس دیگری را دوست دارد . چون هر انسانی کسی را دوست دارد . فقط خداست که همه را دوس دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيكت رو بگير بالا بزن بسلامتي هركي رفيق  رفيق اراده كن تا جماعتي ضعيف كش كه فرياد نفسكش سر ميدهند را چون سگ پا بوس در خانه ات ببندم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما تو دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن: یا این که بدونن کامل به خواستشون رسیدن این که بدونن هرگز به خواستشون نمیرسن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته شدن تو این زندگی کافیست . . . . . . . موقع عصبانیت ازکوره در نرویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... "خاطرش" را خواستم، "خاطراتش"ماند! بد گفتم! یا بد شنیدی؟...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه گوشـه از قلبــم هسـت که همیـشــه فقـط بـرای بابام میمــونـه.. هـمــون جایـی که خاطـرات کودکیـــم هنــوز زنده انــد حتــی وقتـی بزرگ میشــم...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــؤذنــا ، بـــه امــيـــد کــه مــيـــزنـــي فــريـــاد ؟! تـــو هـــم بــخــواب کــه مـــا خــويــش را بــه خــواب زديـــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَگِـﮧ مـیـبـیـنـﮯ بـا هَـمِـﮧ گَـرمـ مـیـگـیـرَمـ בَلـیـلِـشـ ایـنِـﮧ ڪِـﮧ פֿـاڪـﮯ اَمـ ، نَـﮧ لـاشـﮯ اَمّـا گـور بـابـاﮮ تـو وَ طَـرز فِـڪـرِتـ عَـزیـزَمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام نيمكت هاي اين پارك 2 نفره اند... بي خيال به درخت تكيه ميدهم.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهـ شهریوری مخاطبــــ خـاص کســےنیـسـت خواستـِــ همه مخاطبـــ هاسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن!!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم مثه قبرم جای یکیست بقیه با زبون خوش هری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه زیـبـایـی، مـعـبـود مـن ! اسـمـت، حـسـت، عـشـقـت، دردت، درمـانـت ... داده ات، نـداده ات، وصـلت، هـجـرانـت ... هـمـه زیـبـاست ! مـرا مـجـنـون وصـالـت کـن، ای پـروردگـار مـهـربـانــم !