بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(به قول بهروز وثوق) عددی نیسیتیم ولی صد رقم خاطرخواتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏ازامروزمیخوام به افتخارش... لاشی شم... تاآغوش به آغوش... به آغوشش برسم... هه... آخه لاشی پسند بود بیمعرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاهیچ کسی روحتی محتاج مردنکن نامردکه جای خودداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: . . . . یک ماه گوشیت فقط 330 تومن شارژ داشته باشه... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من چیزی بگو از عشق از این حالی که من دارم من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم تو هم شاید شبیه من تو در برزخ گرفتاری تو هم شاید نمی دونی چه احساسی به من داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن یکـــ دُختــــــــرمـــ صـافـمـ سـادمـ و ایـن دُختــــر بودن رو دوسـتـــ دارمـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز خيره به پدر مي شمردم... يك...دو...سه... موهاي سياهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بــعــضــیــا بــاس گــفــت : ایــن هــمــه بــد بــرداشــت مــیــکــنــی کــمــرت درد نــیــاد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومیخونه زندگی میزنم به سلامتی اونی که........ . . . . . . . دوسش دارم ونمیدونه...........دوسم داره ونمیدونم...(^_0)(0_^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم"، پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

:این که می‌ گن به مشکلاتت لبخند بزن چرت و پرته. اگه دنیا بفهمه تو تونستی خودتو با مشکلاتت وفق بدی، ضربه های بعدیشو محکم تر وارد می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه در حضور خودم ازم غیبت کنین؟ شاید نکته‌ ا‌ی تو حرفاتون بود که به دردم خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتی محبت کردم و تنها شدم وقتی دوست داشتم و تنها ماندم دانستم باید تنها شد و ماند تا “خدا” را فهمید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا رازهایم را نمی دانی. داوری نکـــــــــن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩﻣﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﺮﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﺩﻣﻦ ,ﺯﻳﺴﺘﻦ ﺑﺎﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ  ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﺩﺭﻳﺎﺑﻪ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﺧﻂﻮﺭ ﻧﻜﺮﺩﻩ … دكترشريعتى

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(به قول بهروز وثوق) عددی نیسیتیم ولی صد رقم خاطرخواتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏ازامروزمیخوام به افتخارش... لاشی شم... تاآغوش به آغوش... به آغوشش برسم... هه... آخه لاشی پسند بود بیمعرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاهیچ کسی روحتی محتاج مردنکن نامردکه جای خودداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: . . . . یک ماه گوشیت فقط 330 تومن شارژ داشته باشه... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من چیزی بگو از عشق از این حالی که من دارم من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم تو هم شاید شبیه من تو در برزخ گرفتاری تو هم شاید نمی دونی چه احساسی به من داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن یکـــ دُختــــــــرمـــ صـافـمـ سـادمـ و ایـن دُختــــر بودن رو دوسـتـــ دارمـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز خيره به پدر مي شمردم... يك...دو...سه... موهاي سياهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بــعــضــیــا بــاس گــفــت : ایــن هــمــه بــد بــرداشــت مــیــکــنــی کــمــرت درد نــیــاد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومیخونه زندگی میزنم به سلامتی اونی که........ . . . . . . . دوسش دارم ونمیدونه...........دوسم داره ونمیدونم...(^_0)(0_^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم"، پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

:این که می‌ گن به مشکلاتت لبخند بزن چرت و پرته. اگه دنیا بفهمه تو تونستی خودتو با مشکلاتت وفق بدی، ضربه های بعدیشو محکم تر وارد می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه در حضور خودم ازم غیبت کنین؟ شاید نکته‌ ا‌ی تو حرفاتون بود که به دردم خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتی محبت کردم و تنها شدم وقتی دوست داشتم و تنها ماندم دانستم باید تنها شد و ماند تا “خدا” را فهمید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا رازهایم را نمی دانی. داوری نکـــــــــن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩﻣﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﺮﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﺩﻣﻦ ,ﺯﻳﺴﺘﻦ ﺑﺎﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ  ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﺩﺭﻳﺎﺑﻪ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﺧﻂﻮﺭ ﻧﻜﺮﺩﻩ … دكترشريعتى