بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها که به تو گفتم,اگر کوه به کوه میگفت بهم میرسیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله اینجا زمین است.... قیمت یک عشق تا عشق دیگر فقط یک قهر ساده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک متن سـاده را صد بار می خوانـم و هیچ نمی فهمم اش! نگـو که رفتنت عوارضی نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد؛ ورقه هاي دفتر شعرم را با خود برد..... فردا تمام شهر، عاشقت ميشوند....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر مانده به وقتی که مال هم بشویم؟ درست از آب در آیند احتمالاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف سنگینی بارید...  درختی شکست... درختی زیباتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم نهان ازمن، چه نیکی کرده ای با"دل"....؟ که چون غافل شوم از او،دوان سوی "تو" میاید....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوشدل اینکه مطرب بزند به تار چنگی . من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت ازدورآنقدرنزدیک است که گاهی فکرمیکنم فاصله دروغ محض تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. آهـای دوستــــ داشتنـیِ مغرور..: ......................اگـر ایــن همه دوستـت نـداشــتم.. ......... تــا اکنــون تمــامِ خـاطـراتــت را ........................... بـه دار آویخـته بــــودم......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا به كسي محبت ميكردي دلهامون به هم نزديك ميشد الان دلها از هم دور نميشه كه هيچ... محبتمونو هم ميذارن بر حسب وظيفه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها جزو بزرگترین اساتید هستند از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند ” هیچ شیرینی ای ماندگار نیست “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است هنگام وداع آنگاه که میابی  چشمانی که در حال عبور است پاره ای از وجود تو را نیز با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از انسان ها آن را به تن می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد، اما ... آخ از این اما ... «امّا» همان حرفی که پشت دل بخواهی هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته پول کثیفه؟ پول وسیله ایه که لااقل منو به یاد تو میاره  بزار من احمق فرض شوم  من که تو رو واسه خودت میخواستم پس تو خوشبخت باش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها که به تو گفتم,اگر کوه به کوه میگفت بهم میرسیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله اینجا زمین است.... قیمت یک عشق تا عشق دیگر فقط یک قهر ساده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک متن سـاده را صد بار می خوانـم و هیچ نمی فهمم اش! نگـو که رفتنت عوارضی نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد؛ ورقه هاي دفتر شعرم را با خود برد..... فردا تمام شهر، عاشقت ميشوند....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر مانده به وقتی که مال هم بشویم؟ درست از آب در آیند احتمالاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف سنگینی بارید...  درختی شکست... درختی زیباتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم نهان ازمن، چه نیکی کرده ای با"دل"....؟ که چون غافل شوم از او،دوان سوی "تو" میاید....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوشدل اینکه مطرب بزند به تار چنگی . من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت ازدورآنقدرنزدیک است که گاهی فکرمیکنم فاصله دروغ محض تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. آهـای دوستــــ داشتنـیِ مغرور..: ......................اگـر ایــن همه دوستـت نـداشــتم.. ......... تــا اکنــون تمــامِ خـاطـراتــت را ........................... بـه دار آویخـته بــــودم......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا به كسي محبت ميكردي دلهامون به هم نزديك ميشد الان دلها از هم دور نميشه كه هيچ... محبتمونو هم ميذارن بر حسب وظيفه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها جزو بزرگترین اساتید هستند از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند ” هیچ شیرینی ای ماندگار نیست “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است هنگام وداع آنگاه که میابی  چشمانی که در حال عبور است پاره ای از وجود تو را نیز با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از انسان ها آن را به تن می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد، اما ... آخ از این اما ... «امّا» همان حرفی که پشت دل بخواهی هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته پول کثیفه؟ پول وسیله ایه که لااقل منو به یاد تو میاره  بزار من احمق فرض شوم  من که تو رو واسه خودت میخواستم پس تو خوشبخت باش