بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دُنیای ِ کاش های ِ خودم ، گُم ام ! خدایی کُن و نجاتم بده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرامانروایی که شادمانی مردمانش را نخواهد، برده بی مزد اهریمن است..." کوروش کبیر، کتیبه پارسوماش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ترس فاسد شدن دلت را حراج نکن...خشک کردن هنوز هم جواب میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دل قدیک مورچه است:هردو  خواسته یاناخواسته زیرپاله میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو سکـوت مـی کـنـی! فـریـاد زمـانـم را نـمـی شـنـوی... یـک روز ! مـن سـکوت خــواهـم کـرد و تـو آن روز بــرای اولـیـن بـار مـفـهـوم "دیـر شـدن " را خـواهـی فـهـمـیـد.... زنـده یـاد حـسیـن پـنـاهـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی اونی که زود میرنجه زود میره، زود هم برمیگرده. اما اونی که دیر میرنجه دیر میره، اما دیگه برنمیگرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از اون دسته آدمايي كه مثه پشه تو هر كاري كه نه علمشو دارن و نه بهشون مربوط ميشه دخالت ميكنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن ای دل صدای آشنا را بشنوی  بار دیگر عشق یاری حلقه بر در میزند  روز و شبها شکوه می کردی زتنهایی ولی با تو میگفتم که عشق آخر به ما سر می زند(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومـــه فـقـط یـه درد تـو دنـیـا بـاشـه... «اونـم شــــــکــــــم دردِ بـعـد از خـــــنــده هـــــای از تــــــــه دل D: »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما جنبه‌ی آرامش ندارن ، این آدما باید همیشه نگران از دست دادنِ شما باشن اونجاییکه با رفتارتون خیال اونا رو از بودنتون از همیشه موندنتون راحت کنید، دقیقا همونجا بی‌ارزش شُدید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب، عجب دارد این اوقات  ره و رسم این دنیا  که دوست داشتن تو  یا نداشتن من برای هیچ کس مهم نیست مهم نیست....باشد. حرفی نداریم.... خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالهی اگر دلیل نرسیدنم به عشقم کوچک بودن من است من را انقدر بزرگ گردان تا لیاقت با او بودن را داشته باشم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “خوب” به “بد” رفتن، به اندازه لذت پریدن از یک “نهر باریک” زمان می خواهد، اما برای برگشتن به عشق و خوبی، باید از اقیانوس‌ها گذشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری زندگی میکنم که بعد از مرگم نگن لاشی بود بگن کاشکی بود............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک ابتدای ویرانیست.. پس سعی کن هیچگاه به: عشقت زندگیت مردونگی خودت شک نکنی.. چون شک ابتدای تمام ویرانی هاست. گفتم که نگی نگفتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دُنیای ِ کاش های ِ خودم ، گُم ام ! خدایی کُن و نجاتم بده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرامانروایی که شادمانی مردمانش را نخواهد، برده بی مزد اهریمن است..." کوروش کبیر، کتیبه پارسوماش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ترس فاسد شدن دلت را حراج نکن...خشک کردن هنوز هم جواب میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دل قدیک مورچه است:هردو  خواسته یاناخواسته زیرپاله میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو سکـوت مـی کـنـی! فـریـاد زمـانـم را نـمـی شـنـوی... یـک روز ! مـن سـکوت خــواهـم کـرد و تـو آن روز بــرای اولـیـن بـار مـفـهـوم "دیـر شـدن " را خـواهـی فـهـمـیـد.... زنـده یـاد حـسیـن پـنـاهـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی اونی که زود میرنجه زود میره، زود هم برمیگرده. اما اونی که دیر میرنجه دیر میره، اما دیگه برنمیگرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از اون دسته آدمايي كه مثه پشه تو هر كاري كه نه علمشو دارن و نه بهشون مربوط ميشه دخالت ميكنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن ای دل صدای آشنا را بشنوی  بار دیگر عشق یاری حلقه بر در میزند  روز و شبها شکوه می کردی زتنهایی ولی با تو میگفتم که عشق آخر به ما سر می زند(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومـــه فـقـط یـه درد تـو دنـیـا بـاشـه... «اونـم شــــــکــــــم دردِ بـعـد از خـــــنــده هـــــای از تــــــــه دل D: »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما جنبه‌ی آرامش ندارن ، این آدما باید همیشه نگران از دست دادنِ شما باشن اونجاییکه با رفتارتون خیال اونا رو از بودنتون از همیشه موندنتون راحت کنید، دقیقا همونجا بی‌ارزش شُدید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب، عجب دارد این اوقات  ره و رسم این دنیا  که دوست داشتن تو  یا نداشتن من برای هیچ کس مهم نیست مهم نیست....باشد. حرفی نداریم.... خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالهی اگر دلیل نرسیدنم به عشقم کوچک بودن من است من را انقدر بزرگ گردان تا لیاقت با او بودن را داشته باشم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “خوب” به “بد” رفتن، به اندازه لذت پریدن از یک “نهر باریک” زمان می خواهد، اما برای برگشتن به عشق و خوبی، باید از اقیانوس‌ها گذشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری زندگی میکنم که بعد از مرگم نگن لاشی بود بگن کاشکی بود............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک ابتدای ویرانیست.. پس سعی کن هیچگاه به: عشقت زندگیت مردونگی خودت شک نکنی.. چون شک ابتدای تمام ویرانی هاست. گفتم که نگی نگفتی