بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه چیز خسته و دل زده می شویم الّا معصیت..!! کهنگی ندارد این گناه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به دیوار نگذار رفیق.. به غیرت شانه هایم برمیخورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوایِ آن طـرفهــا اگــر آفتــابــی سـتــــــــ ... ........ اینـــجـــــا "دلــــــی" هســتـــــ .. .................. کــــه بــدجـــور .... هــــوایـــش طــــوفــــــــانــــی ســتــــــــ ..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه قانونه! هرچی کمتر در دسترس باشی ارزشت بیشتره! زیاد که باشی میره به حساب آویزون بودنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته ایران بی ارزش ترین پول جهان را دارد؟؟؟ اینجا برای پانصد تومان کرایه ی تاکسی دعوا میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی مان حرف ندارد “خـــــــــــدا “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ..!!ﺩﺧﺘﺮ: ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻭﺩﯼ ﻋﻮﺿﯽ؟ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﭘﺴﺘﯽ، ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎ 3 ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺑﻮﺩﻡ ...!!ﭘﺴﺮ: ﻭﻟﯽ... ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﻣﻮ ﮔﻔﺘﻢ.. :|ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ، ﮔﻮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻡ !ﭘﺴﺮ : ---

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سکه ای است که یک رویش خدا و روی دیگرش ابلیس است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن" ابوسعید ابوالخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند. اصرار به برگشتنش نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـطای دیـد " آن چـیزی ست که "دلـت" مـیـخـواسـتـه بـبـینـی .. "چـشمـانـت" تـنـهـا دلـت را یـاری کـرده انـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پریدن نیاز نیست پرنده باشم..!! همین که بخندی بال در می آورم!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزویت می گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد دارم از دبستان در کتاب درس اول صحبت نان بود و آب انچه را در خرد سالی خوانده ایم همچنان در جستجویش مانده ایم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد ساختنش سال ها طول میکشد،تخریبش چند ثانیه ، و ترمیمش تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق انتظـار دکترهـا... ترافیک بلوار ها... صف نوبت بانک هـا... پـشت چراغ قرمز ها... می بینی، تقصیر من نیستــــــ! این شهر مجبـــــــــورم می کــند مدام بنشینــــم و به تــــــــــو فکر کنمــــــ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه چیز خسته و دل زده می شویم الّا معصیت..!! کهنگی ندارد این گناه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به دیوار نگذار رفیق.. به غیرت شانه هایم برمیخورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوایِ آن طـرفهــا اگــر آفتــابــی سـتــــــــ ... ........ اینـــجـــــا "دلــــــی" هســتـــــ .. .................. کــــه بــدجـــور .... هــــوایـــش طــــوفــــــــانــــی ســتــــــــ ..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه قانونه! هرچی کمتر در دسترس باشی ارزشت بیشتره! زیاد که باشی میره به حساب آویزون بودنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته ایران بی ارزش ترین پول جهان را دارد؟؟؟ اینجا برای پانصد تومان کرایه ی تاکسی دعوا میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی مان حرف ندارد “خـــــــــــدا “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ..!!ﺩﺧﺘﺮ: ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻭﺩﯼ ﻋﻮﺿﯽ؟ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﭘﺴﺘﯽ، ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎ 3 ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺑﻮﺩﻡ ...!!ﭘﺴﺮ: ﻭﻟﯽ... ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﻣﻮ ﮔﻔﺘﻢ.. :|ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ، ﮔﻮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻡ !ﭘﺴﺮ : ---

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سکه ای است که یک رویش خدا و روی دیگرش ابلیس است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن" ابوسعید ابوالخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند. اصرار به برگشتنش نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـطای دیـد " آن چـیزی ست که "دلـت" مـیـخـواسـتـه بـبـینـی .. "چـشمـانـت" تـنـهـا دلـت را یـاری کـرده انـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پریدن نیاز نیست پرنده باشم..!! همین که بخندی بال در می آورم!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزویت می گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد دارم از دبستان در کتاب درس اول صحبت نان بود و آب انچه را در خرد سالی خوانده ایم همچنان در جستجویش مانده ایم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد ساختنش سال ها طول میکشد،تخریبش چند ثانیه ، و ترمیمش تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق انتظـار دکترهـا... ترافیک بلوار ها... صف نوبت بانک هـا... پـشت چراغ قرمز ها... می بینی، تقصیر من نیستــــــ! این شهر مجبـــــــــورم می کــند مدام بنشینــــم و به تــــــــــو فکر کنمــــــ