بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی : عشق همه چیزو شفا میده اِلّا خودشو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،همه صداقت را یک ارزش می دانند،اما هیچکس تمایلی به شنیدن حقیقت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. اینــکه بـــی دلیــــل .... ................. گـــــاهی .. ..... بـه خــلوتــــــ مــــــا ســـــــــر میــــــــزنـــــی...!!!! .............. خـــودش عــــالمـــــــی دارد..  ............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشدبروخیالی نیست... اماکیست که نداند بی توتنهاچیزی که هست خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همینم که هستم شـــاخ نیستم ، چون گاو نیستم خاص نیستم چون عقده ندارم بالا نیستم ، چون پرچم نیستم فقط یه آدمم چیزی که خیلی ها نیستن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که وقتی لبخند میزنه میشه غم کوه تو چشماش دید ولی دریای خندون لبهاش این کوه پنهان می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها آنقدر زود عوض می شوند... آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر وقت نداری با من صحبت کنی درکت می کنم, اگر وقت نداری مرا ببینی درکت می کنم,  اگر وقت داری حالم را بپرسی دررکت می کنم, اما اگر, دیگر دوستت نداشتم, این بار نوبت توست که درکم کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سـلامـتـی لـبـخـنـدی  کــه بـهـت کــمــک مـی کـنـه تـا بـرای هـمـه تـوضـیـح نـدی کــــه  چــــقـــدر داغــــــونــــــــی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر...یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد ! دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور.... (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت غذا دادن به گدا نیست! وقتیکه اندازه آن گدا ،گرسنه باشی و غذایت را به او بدهی ، انسانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كنارم روز و شب بيتاب بود غافل از او چشم من در خواب بود تا شدم بيدار و مشتاق پدر او به خواب و چهره اش در "قاب"بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که بی دلیل میخندن، با مسخره بازیاشون همه رو میخندونن و دورشون همیشه شلوغه اینا رو اذیت نکنین اینا تو دلشون یه کوه غم دارن اینا خیلی تنهان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق چـه از در بـیـایـد .. چـه از در بــرود .. فـرقـی نـمـی کـنـد.. خـانه را حـتـمـا بـوی حـادثه پـر خـواهـد کـرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــــــــــا چیـــــز با کیفیت تو زنـــدگیـــمون درد بود که هر چقدر کشیــــدیـــم لامــصـــب پـــاره نشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگر نمی توانم بار گناهانم را حمل کنم,سنگینن... بارالهی دوباره,دوباره,دوباره در توبه ات را بازکن با اینکه می دانم بارها ان را شکسته ام....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی : عشق همه چیزو شفا میده اِلّا خودشو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،همه صداقت را یک ارزش می دانند،اما هیچکس تمایلی به شنیدن حقیقت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. اینــکه بـــی دلیــــل .... ................. گـــــاهی .. ..... بـه خــلوتــــــ مــــــا ســـــــــر میــــــــزنـــــی...!!!! .............. خـــودش عــــالمـــــــی دارد..  ............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشدبروخیالی نیست... اماکیست که نداند بی توتنهاچیزی که هست خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همینم که هستم شـــاخ نیستم ، چون گاو نیستم خاص نیستم چون عقده ندارم بالا نیستم ، چون پرچم نیستم فقط یه آدمم چیزی که خیلی ها نیستن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که وقتی لبخند میزنه میشه غم کوه تو چشماش دید ولی دریای خندون لبهاش این کوه پنهان می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها آنقدر زود عوض می شوند... آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر وقت نداری با من صحبت کنی درکت می کنم, اگر وقت نداری مرا ببینی درکت می کنم,  اگر وقت داری حالم را بپرسی دررکت می کنم, اما اگر, دیگر دوستت نداشتم, این بار نوبت توست که درکم کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سـلامـتـی لـبـخـنـدی  کــه بـهـت کــمــک مـی کـنـه تـا بـرای هـمـه تـوضـیـح نـدی کــــه  چــــقـــدر داغــــــونــــــــی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر...یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد ! دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور.... (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت غذا دادن به گدا نیست! وقتیکه اندازه آن گدا ،گرسنه باشی و غذایت را به او بدهی ، انسانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كنارم روز و شب بيتاب بود غافل از او چشم من در خواب بود تا شدم بيدار و مشتاق پدر او به خواب و چهره اش در "قاب"بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که بی دلیل میخندن، با مسخره بازیاشون همه رو میخندونن و دورشون همیشه شلوغه اینا رو اذیت نکنین اینا تو دلشون یه کوه غم دارن اینا خیلی تنهان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق چـه از در بـیـایـد .. چـه از در بــرود .. فـرقـی نـمـی کـنـد.. خـانه را حـتـمـا بـوی حـادثه پـر خـواهـد کـرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــــــــــا چیـــــز با کیفیت تو زنـــدگیـــمون درد بود که هر چقدر کشیــــدیـــم لامــصـــب پـــاره نشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگر نمی توانم بار گناهانم را حمل کنم,سنگینن... بارالهی دوباره,دوباره,دوباره در توبه ات را بازکن با اینکه می دانم بارها ان را شکسته ام....