بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم یك دوست می خواهد كه خیلی مهربان باشد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری ک رفیقش بهش گفت:اونورو ببین...گفت:من ب عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم گفت:ن رفیق اونورو ببین اون پسره کیه با عشقت؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم . . . جاده ها خراب بود . . . ! نیمکت مدرسه ها خراب بود . . . ! شیرای آب خراب بود . . . ! زنگای در خونه ها خراب بود . . . ! ولی . . . آدما سالم بودن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست ک ادم ب خودش بگه:چی فکر میکردم چی شد...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . . . . . . . . شکرت . فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها "تو" میدانی و "خدای تو" گاهی وقتها "خدا" میداند و "تو" نمیدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های اطـرافم را عوضی انتـخاب نکردم..! گذشت زمــان عوضیشان کرد همـــیــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که بند می آید شیشه غبار آلود میشود... نمیدانم حقیقت باران این بوده ، یا که میخواهند به پاکی باران هم شک کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رودخانه ای را میشناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به فاضلاب ریخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش! به اعتماد هیچ شانه ای اشک نریز...! به اعتبار هر اشکی هم، شانه نباش...! آدمی به خودی خود نمی افتد. اگر بیفتد،از همان سمتی می افتد که تکیه کرده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی نمادی اززیستن آگاهانه است ونمایشی ازسپاسگذاری دربرابریزدان پاک>>>>ماوارث این تفکریم<<<<<<<<<<شادباش وشادزندگی کن که شادی امتدادخداست....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شاید که اندکی بنشیند کنار تو ؛ اما کسی که بار سفر بست می رود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاریز(قنات)خوش دارد خیال کند که رودها تنها برای این هستند که به او آب برسانند!!! "رابیندرانات تاگور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــجالت کشــــیده ای تـــا کنــــون ... ؟ از آن خـــجالت ها که ســــرخ میشوی ... میسوزی در حـــرارتِ شـــرم... صورتت را میپـــوشانی ... تابِ نگاهــش را نداری ... خدایــــا ازت خجالت میکشــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم یك دوست می خواهد كه خیلی مهربان باشد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری ک رفیقش بهش گفت:اونورو ببین...گفت:من ب عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم گفت:ن رفیق اونورو ببین اون پسره کیه با عشقت؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم . . . جاده ها خراب بود . . . ! نیمکت مدرسه ها خراب بود . . . ! شیرای آب خراب بود . . . ! زنگای در خونه ها خراب بود . . . ! ولی . . . آدما سالم بودن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست ک ادم ب خودش بگه:چی فکر میکردم چی شد...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . . . . . . . . شکرت . فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها "تو" میدانی و "خدای تو" گاهی وقتها "خدا" میداند و "تو" نمیدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های اطـرافم را عوضی انتـخاب نکردم..! گذشت زمــان عوضیشان کرد همـــیــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که بند می آید شیشه غبار آلود میشود... نمیدانم حقیقت باران این بوده ، یا که میخواهند به پاکی باران هم شک کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رودخانه ای را میشناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به فاضلاب ریخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش! به اعتماد هیچ شانه ای اشک نریز...! به اعتبار هر اشکی هم، شانه نباش...! آدمی به خودی خود نمی افتد. اگر بیفتد،از همان سمتی می افتد که تکیه کرده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی نمادی اززیستن آگاهانه است ونمایشی ازسپاسگذاری دربرابریزدان پاک>>>>ماوارث این تفکریم<<<<<<<<<<شادباش وشادزندگی کن که شادی امتدادخداست....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شاید که اندکی بنشیند کنار تو ؛ اما کسی که بار سفر بست می رود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاریز(قنات)خوش دارد خیال کند که رودها تنها برای این هستند که به او آب برسانند!!! "رابیندرانات تاگور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــجالت کشــــیده ای تـــا کنــــون ... ؟ از آن خـــجالت ها که ســــرخ میشوی ... میسوزی در حـــرارتِ شـــرم... صورتت را میپـــوشانی ... تابِ نگاهــش را نداری ... خدایــــا ازت خجالت میکشــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!!