بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عاشــــــق است محــــرم ديگری نـــــمی شود محــــــرمـيـت دل ميخواهـــــد نه دليـــــــل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه حوصلـه اش رو نـداری بهــش بگــو!!!! امــا.... هیــچ وقـتـــــ.... جـوری رفتـار نکـن کــه احسـاس کنـه اضـــافیه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــدایـــــــــا...... بـبـخـش مـرا بـرای گـنـاهـانـی کـه...... لـذتـش رفـتـه. امـا مـسـئـولـیـتـش مـانـده.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از جمع خود دائم برانید مرا مجنون مرا دیوانه خوانید نباشد در دلم باکى از این که مرا هم عاشق مهدى (ع) بنامید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر،در قلب من، نه عشق نه احساس دیگر،درجان من، نه شور نه فریاد دشتم ، اما در او نه ناله ی مجنون کوهم،اما در او نه تیشه ی فرهاد(فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای خونه از دوریت داره هر لحظه می گیره بیا برگردبا من باش،همین الآنشم دیره هنوزم از تب دستات لبالب غرق آتیشم هنوزم باورم میشه که من با تو یکی میشم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره گر ماوس خودت رو همیشه رو خوبی ها کلیک کن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل گذشته ات كلاهت را دربياور و در مقابل آينده ات كتت را كلاهت را براي اظهار پشيماني در مقابل كذشته ات و كت را براي آماده شدن براي كار در آينده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد همیشه آسمون ابری بمونه!! آخه نمیدونی چه عذابی میده دیدن سایه های جفت در حالیکه هیچوقت سایۀ خودت نشده.... برایم ابری بمان آسمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـتـاب هـای بـسـیـــاری خـوانـده بــود داسـتـان هـای بــی پــایــان دلــهــــره تـرس ، تـنـهـایـی ، عـشـق امـا خـــود هــــــرگــــــز هــــیــچ عــشـقـی را تــجــــربـه نــکــــرده بـــود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گذرم از میان رهگذران،مات می نگرم در نگاه رهگذران ،کور اینهمه اندوه در وجودم و من لال اینهمه غوغاست در کنارم و من دور(فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم  چه بی هوا هوای گریه دارم،  باز کاغذام باتو خط خطی شد  زیخدا این حسو حالو دوس ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز را سعی کن هرگز نشکنی: دل زن غرور مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملتی هستیم که فقط تو ترافیک پشت همیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره (نه)! هیچگاه درست استفاده نشد جز دو بار!! اولی روزی که خواستی بروی.. گفتم نه.. و تاثیر نداشت. دومی روزی که دوباره برگشتی!! گفتم نه.. و تمام! نقطه ته خط...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عاشــــــق است محــــرم ديگری نـــــمی شود محــــــرمـيـت دل ميخواهـــــد نه دليـــــــل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه حوصلـه اش رو نـداری بهــش بگــو!!!! امــا.... هیــچ وقـتـــــ.... جـوری رفتـار نکـن کــه احسـاس کنـه اضـــافیه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــدایـــــــــا...... بـبـخـش مـرا بـرای گـنـاهـانـی کـه...... لـذتـش رفـتـه. امـا مـسـئـولـیـتـش مـانـده.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از جمع خود دائم برانید مرا مجنون مرا دیوانه خوانید نباشد در دلم باکى از این که مرا هم عاشق مهدى (ع) بنامید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر،در قلب من، نه عشق نه احساس دیگر،درجان من، نه شور نه فریاد دشتم ، اما در او نه ناله ی مجنون کوهم،اما در او نه تیشه ی فرهاد(فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای خونه از دوریت داره هر لحظه می گیره بیا برگردبا من باش،همین الآنشم دیره هنوزم از تب دستات لبالب غرق آتیشم هنوزم باورم میشه که من با تو یکی میشم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره گر ماوس خودت رو همیشه رو خوبی ها کلیک کن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل گذشته ات كلاهت را دربياور و در مقابل آينده ات كتت را كلاهت را براي اظهار پشيماني در مقابل كذشته ات و كت را براي آماده شدن براي كار در آينده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد همیشه آسمون ابری بمونه!! آخه نمیدونی چه عذابی میده دیدن سایه های جفت در حالیکه هیچوقت سایۀ خودت نشده.... برایم ابری بمان آسمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـتـاب هـای بـسـیـــاری خـوانـده بــود داسـتـان هـای بــی پــایــان دلــهــــره تـرس ، تـنـهـایـی ، عـشـق امـا خـــود هــــــرگــــــز هــــیــچ عــشـقـی را تــجــــربـه نــکــــرده بـــود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گذرم از میان رهگذران،مات می نگرم در نگاه رهگذران ،کور اینهمه اندوه در وجودم و من لال اینهمه غوغاست در کنارم و من دور(فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم  چه بی هوا هوای گریه دارم،  باز کاغذام باتو خط خطی شد  زیخدا این حسو حالو دوس ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز را سعی کن هرگز نشکنی: دل زن غرور مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملتی هستیم که فقط تو ترافیک پشت همیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره (نه)! هیچگاه درست استفاده نشد جز دو بار!! اولی روزی که خواستی بروی.. گفتم نه.. و تاثیر نداشت. دومی روزی که دوباره برگشتی!! گفتم نه.. و تمام! نقطه ته خط...