بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـــوشـــــا شـــمــا کــــهـ جـــهــــــان مـــی رود بــــهـ کــــام شـــمـــــا ... ! " , هوشنگ ابتهاج ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست ! کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده‌ها هیچ‌وقت بی‌خیال نمیشن و بی‌خیال‌ها هیچ وقت برنده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........اکرقسمت باشد  حتما اتفاق خواهد افتاد یک اتفاق خوب .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر انگشت ما، از قلب هائی که لمسشان کرده ایم هیچوقت پاک نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پیش چشم من،تا چشم یاری میکند، دریاست. چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست. در این ساحل که من افتاده ام خاموش غمم دریا،دلم تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان... آنان که رفتنشان را طاقت آوردم "تو" نبودند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمام رو بستم و فهميدم يه نابينا نه فيلم ميبينه، نه فوتبال، نه غذايى كه ميخوره و نه حتى صورت كسانى رو كه دوستشون داره. بیایید يكبار هم شكر خدا كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی . . . بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــفـــهــــم دیــگـــر شــبـ هــا دراز نـیـسـتـنـد ایــن تـــــویــی کــهـ تــنـهـــــایــی ... ! " , ایلهان برک ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسندیدمش.. پسنیدیدش!! . این بود شروع و پایان عاشقانۀ من... . کوتاه اما واقعی! درست مثل زندگی کردن فرصتی از اذان تا نماز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلد نیست!  اما دلم  برایت پر میکشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجـــــاست جـــــای رسیــــدن... و پهـــــن کــردن یک فــــرش... و بـــــی خیــــال نشستن؟! سهــــــراب سپهــــــری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بعضیا: فقط!!! آلودگی صوتیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سنگ نباشی واسه کسی بت نمیشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع تلفن بزرگترين خيانت به بشريت بود  خداحافظي بايد رو در رو باشد گاهي اوقات اشك ها ، آدم ها را بيدار ميكنند... "لعنت بر خداحافظي هاي تلفني"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـــوشـــــا شـــمــا کــــهـ جـــهــــــان مـــی رود بــــهـ کــــام شـــمـــــا ... ! " , هوشنگ ابتهاج ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست ! کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده‌ها هیچ‌وقت بی‌خیال نمیشن و بی‌خیال‌ها هیچ وقت برنده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........اکرقسمت باشد  حتما اتفاق خواهد افتاد یک اتفاق خوب .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر انگشت ما، از قلب هائی که لمسشان کرده ایم هیچوقت پاک نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پیش چشم من،تا چشم یاری میکند، دریاست. چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست. در این ساحل که من افتاده ام خاموش غمم دریا،دلم تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان... آنان که رفتنشان را طاقت آوردم "تو" نبودند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمام رو بستم و فهميدم يه نابينا نه فيلم ميبينه، نه فوتبال، نه غذايى كه ميخوره و نه حتى صورت كسانى رو كه دوستشون داره. بیایید يكبار هم شكر خدا كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی . . . بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــفـــهــــم دیــگـــر شــبـ هــا دراز نـیـسـتـنـد ایــن تـــــویــی کــهـ تــنـهـــــایــی ... ! " , ایلهان برک ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسندیدمش.. پسنیدیدش!! . این بود شروع و پایان عاشقانۀ من... . کوتاه اما واقعی! درست مثل زندگی کردن فرصتی از اذان تا نماز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلد نیست!  اما دلم  برایت پر میکشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجـــــاست جـــــای رسیــــدن... و پهـــــن کــردن یک فــــرش... و بـــــی خیــــال نشستن؟! سهــــــراب سپهــــــری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بعضیا: فقط!!! آلودگی صوتیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سنگ نباشی واسه کسی بت نمیشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع تلفن بزرگترين خيانت به بشريت بود  خداحافظي بايد رو در رو باشد گاهي اوقات اشك ها ، آدم ها را بيدار ميكنند... "لعنت بر خداحافظي هاي تلفني"