بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود زن تو زندگی مثه وجود قلب تو بدنه و  وجود مرد مثه وجود مغز تو بدنه. اگه یه روز مغز نباشه  قلب به کار خودش ادامه میده  اما اگه قلب نباشه مغز عملا از کار میفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد میکند و دلمان را خوش میکنیم که صلاح نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی تر از مسواک گذشته ی هر آدميه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم کتابی بخوانم،هرچه که باشد می روم ازمیان همهءنامها چیزی،چراغی،چیزی شبیه چراغی بیابم هی می رسم کنارستاره وباز  مقصدم جای دیگریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند؛ اما درست وقتی که یاد میگیریم چطور بدون آنها زندگی کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی قراردادها راکه روی کاغذ بی جان نمی نویسند. بعضی از عهدها را روی قلبها می نویسیم  حواست به این عهدهای غیر کاغذی باشد  شکستن شان یک آدم را میشکند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو اگـــر در تپش باغ خــــدا را دیدی ، همت کــن و بگـــو ماهـــی ها حوضشــــان بــی آب است باد مــــی رفت به ســـــر وقت چنــــار من به ســــر وقت خــــدا مــــی رفتم سهـــــراب سپهــــــری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد ! گاه بایک گل سرخ گاه بایک دل تنگ، گاه با سوسوی امیدی کمرنگ زندگی باید کرد ،گاه باید خندید،بر غمی بی پایان لحظه هاتون بی غم، روزگارتون آرام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای قشنگی می شداگر... انسان هاقلبی مانندسگ هاداشتند؛باهرکه دل می بستن وفادارش می ماندند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما 2 جور ميرن: يه جور ميرن كه برگردن يه جور ميرن كه ديگه برنگردن كسي كه ميخواد ديگه برنگرده همه چيزشو ميبره... من همه چيزمو برده بودم؟؟؟ (ديالوگ قشنگ هانيه توسلي تو فيلم به خاطر پونه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن با همه چیز کنار بیایی فرار نکن زمین به شکل احمقانه ای گرد است... رسول یونان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـه چیزهــای از دسـت رفتــــــه یک روز برمی گـــردنـد ، اما درسـت وقتــی که یــاد می گیــریم بـــدون آنهـا زندگــــی کنیـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را ارزانی همه کنیم ، آیا کسی را میشناسی نباشد محتاجش ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یک پیکرند همه یک به یک نوکر حیدرند چو عضوی به درد آورد روزگار مدد گیرد از صاحب ذوالفقار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~شبی گفتم به قلیانم کــــه از جانم چه میخواهی؟؟؟؟  نوشـــت با خط دود خود بـــه دردت میخورم گـــاهی...!  تو بر من مینهی آتش که درد خود کنی تـــسکین منـــه بیچاره میسوزم تو از حـــالم چـــه میدانی؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیست به این دختر پسرابگه..... بابا ما جنس مخالف نیستیم،جنس متفاوتیم ! والا.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود زن تو زندگی مثه وجود قلب تو بدنه و  وجود مرد مثه وجود مغز تو بدنه. اگه یه روز مغز نباشه  قلب به کار خودش ادامه میده  اما اگه قلب نباشه مغز عملا از کار میفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد میکند و دلمان را خوش میکنیم که صلاح نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی تر از مسواک گذشته ی هر آدميه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم کتابی بخوانم،هرچه که باشد می روم ازمیان همهءنامها چیزی،چراغی،چیزی شبیه چراغی بیابم هی می رسم کنارستاره وباز  مقصدم جای دیگریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند؛ اما درست وقتی که یاد میگیریم چطور بدون آنها زندگی کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی قراردادها راکه روی کاغذ بی جان نمی نویسند. بعضی از عهدها را روی قلبها می نویسیم  حواست به این عهدهای غیر کاغذی باشد  شکستن شان یک آدم را میشکند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو اگـــر در تپش باغ خــــدا را دیدی ، همت کــن و بگـــو ماهـــی ها حوضشــــان بــی آب است باد مــــی رفت به ســـــر وقت چنــــار من به ســــر وقت خــــدا مــــی رفتم سهـــــراب سپهــــــری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد ! گاه بایک گل سرخ گاه بایک دل تنگ، گاه با سوسوی امیدی کمرنگ زندگی باید کرد ،گاه باید خندید،بر غمی بی پایان لحظه هاتون بی غم، روزگارتون آرام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای قشنگی می شداگر... انسان هاقلبی مانندسگ هاداشتند؛باهرکه دل می بستن وفادارش می ماندند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما 2 جور ميرن: يه جور ميرن كه برگردن يه جور ميرن كه ديگه برنگردن كسي كه ميخواد ديگه برنگرده همه چيزشو ميبره... من همه چيزمو برده بودم؟؟؟ (ديالوگ قشنگ هانيه توسلي تو فيلم به خاطر پونه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن با همه چیز کنار بیایی فرار نکن زمین به شکل احمقانه ای گرد است... رسول یونان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـه چیزهــای از دسـت رفتــــــه یک روز برمی گـــردنـد ، اما درسـت وقتــی که یــاد می گیــریم بـــدون آنهـا زندگــــی کنیـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را ارزانی همه کنیم ، آیا کسی را میشناسی نباشد محتاجش ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یک پیکرند همه یک به یک نوکر حیدرند چو عضوی به درد آورد روزگار مدد گیرد از صاحب ذوالفقار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~شبی گفتم به قلیانم کــــه از جانم چه میخواهی؟؟؟؟  نوشـــت با خط دود خود بـــه دردت میخورم گـــاهی...!  تو بر من مینهی آتش که درد خود کنی تـــسکین منـــه بیچاره میسوزم تو از حـــالم چـــه میدانی؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیست به این دختر پسرابگه..... بابا ما جنس مخالف نیستیم،جنس متفاوتیم ! والا.....