بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن اگــــــــر زن باشد حـــــیا دارد . . مرد اگـــــــر مرد باشد وفــــا دارد . . و آدمـــیت بــــها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بسته هم میشود راه رفت وزمین نخورد...اگر دستت در دست خدا باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این گفتار مرد به همسرش ( من تورا دوست دارم)هرگز از قلب زن بیرون نمیرود، پیامبر (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خدایت نیامدنت را فرصتی دیگر برای من قرار داده است تا وقتی که تو می آیی دل ناپاک من، پاک پاک باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود نیستم ولی وقتی اون پستی رو که الهام خانوم برای کامرانش نوشته بود رو خوندم یخورده فقط یخورده دلم خواست همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا ارزویی در دل تو انداخته بدان که توانایی رسیدن به ان را در تو دیده است... لایک:ایشالا همه ب ارزوشون برسن بعدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که میگن ســیـگـار عمــر ادم کـوتــاه میکــنه . . . فکــر نکردن اگــه یارو از عمرش لـــذت می برد که سیگــار نمیکــشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی تو چشمای خیس تو بود که خیلی نمیشد تماشاش کرد تو رو می کشیدم که یادم نری منه شاعرو عشق نقاش کرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون ادمهای زیادی هستن که بهت خواهند گفت تو نمیتونی و کاری که تو باید انجام بدی اینه ک بهشون بگی بشین وتماشا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خود را مزن بر سنگ هر نالايقي/صبر کن تا پيش آيد گوهر شناس لايقي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــعضی وَقتـا بَعضیا پَشـــــیمونم میکـــــنن از اینکه در حَقــشون بـــَــــــــــــدی نکردم .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگي ناراحت را ديدم..!! پرسيدم چرا ناراحتي؟؟ گفت:شنيدم بعضي انسان ها با صفت من نامردي ميكنند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد... گـــاهـــی... بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی "خـــدا" میــــدهنـــد... مـــثـــل "پدر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه به "امواج" هستند  نمیتوانیم مانع آمدنشان شویم اما میتوانیم انتخاب کنیم روی کدامشان سوار شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش! خدا از قبل آنجا هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرمم اين بود!!! خودم بودم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن اگــــــــر زن باشد حـــــیا دارد . . مرد اگـــــــر مرد باشد وفــــا دارد . . و آدمـــیت بــــها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بسته هم میشود راه رفت وزمین نخورد...اگر دستت در دست خدا باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این گفتار مرد به همسرش ( من تورا دوست دارم)هرگز از قلب زن بیرون نمیرود، پیامبر (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خدایت نیامدنت را فرصتی دیگر برای من قرار داده است تا وقتی که تو می آیی دل ناپاک من، پاک پاک باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود نیستم ولی وقتی اون پستی رو که الهام خانوم برای کامرانش نوشته بود رو خوندم یخورده فقط یخورده دلم خواست همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا ارزویی در دل تو انداخته بدان که توانایی رسیدن به ان را در تو دیده است... لایک:ایشالا همه ب ارزوشون برسن بعدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که میگن ســیـگـار عمــر ادم کـوتــاه میکــنه . . . فکــر نکردن اگــه یارو از عمرش لـــذت می برد که سیگــار نمیکــشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی تو چشمای خیس تو بود که خیلی نمیشد تماشاش کرد تو رو می کشیدم که یادم نری منه شاعرو عشق نقاش کرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون ادمهای زیادی هستن که بهت خواهند گفت تو نمیتونی و کاری که تو باید انجام بدی اینه ک بهشون بگی بشین وتماشا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خود را مزن بر سنگ هر نالايقي/صبر کن تا پيش آيد گوهر شناس لايقي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــعضی وَقتـا بَعضیا پَشـــــیمونم میکـــــنن از اینکه در حَقــشون بـــَــــــــــــدی نکردم .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگي ناراحت را ديدم..!! پرسيدم چرا ناراحتي؟؟ گفت:شنيدم بعضي انسان ها با صفت من نامردي ميكنند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد... گـــاهـــی... بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی "خـــدا" میــــدهنـــد... مـــثـــل "پدر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه به "امواج" هستند  نمیتوانیم مانع آمدنشان شویم اما میتوانیم انتخاب کنیم روی کدامشان سوار شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش! خدا از قبل آنجا هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرمم اين بود!!! خودم بودم...