بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تاکی؟؟ بگذار سخت باشمو سرد خورشید که تابید پنجره ببندمو تاریک... باران که بارید چتر بگیرمو چکمه... اشک که امد دستمالی بگیرمو خشک او که رفــــــــــــــــــــت نیشخندی بزنمو سوووووووووووت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶِ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ, ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍﻣﻴﻜﺸـــﻨﺪ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒــــﺮﻧﺪ ﺩﻭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨــــﺪ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨــــﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷــﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺍﻧﺪﻙ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ... ﺍﻓــﺴـــــﻮﺱ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوست داشتنی هستند... آدم هایی  که شبیه حرفهایشان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبرها پر است از جوانانی که میخواستند در پیری«توبه»کنند حواسمان باشد که دیر نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... آنان که همه چیز دارند مگر تو را ، به سخره می گیرند آنان را که هیچ ندارند مگر تو را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرد ،آبی،قرمز،سفید ،مشکی نمیدانم از کدام رز برایت هدیه بیاورم تا در خاطرت بمانم ای آنکه که اشکهای شبانه ام از آن توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این متن پشت ماشینمه اومدنی رفتنیه... کیا قبول دارن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه پشت داشته هایم حسرتی نوشته شده است ک لذت داشتن را از من میگیردم!! مانند :  "حَــســــــرتــــِـ داشـتَـنِ تــــــو..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند؛ اما درست وقتی که یاد میگیریم چطور بدون آنها زندگی کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما درو پنجره ها،شیر لوله ها، زنگ در خونه ها،همه چیز خراب بود  ولی آدماش سالم بودن.......اما امروزه همه چیز سالمه؛آدماش  خرابن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرها ﺍﮔـﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻤﯿﺸﺪﻧﺪ ، ﻧﻤﯿﺸـﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻖ .. ﺑﻮﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زخمی خوب نمی شه... یا جاش می مونه یا یادش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دخترایی که تنهاییشون رو با یه پسر غریبه تقسیم نکردنند .. سلامتی پسرایی که تا یه دختر میبینند جای متلک انداختن سرشون رو میگیرن پایین سلامتی همین اقلیت ها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا (ص): هرگاه زن و شوهر دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو، از لاى انگشتانشان فرو مى ریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز به اندازه مرور خاطرات کهنه از ایمیلی ک چند سال متروک مونده و خیلی اتفاقی گذارت بهش میفته، نمیتونه حالتو بگیره!‏! قبول داری یا تجربه مشابه داری بلایک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ب آبی آسمان بدهی... ب همه عشق را نشان بدهی... بعد در راه دوست جان بدهی.... دوستت عاشق زنت باشد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تاکی؟؟ بگذار سخت باشمو سرد خورشید که تابید پنجره ببندمو تاریک... باران که بارید چتر بگیرمو چکمه... اشک که امد دستمالی بگیرمو خشک او که رفــــــــــــــــــــت نیشخندی بزنمو سوووووووووووت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶِ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ, ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍﻣﻴﻜﺸـــﻨﺪ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒــــﺮﻧﺪ ﺩﻭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨــــﺪ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨــــﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷــﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺍﻧﺪﻙ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ... ﺍﻓــﺴـــــﻮﺱ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوست داشتنی هستند... آدم هایی  که شبیه حرفهایشان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبرها پر است از جوانانی که میخواستند در پیری«توبه»کنند حواسمان باشد که دیر نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... آنان که همه چیز دارند مگر تو را ، به سخره می گیرند آنان را که هیچ ندارند مگر تو را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرد ،آبی،قرمز،سفید ،مشکی نمیدانم از کدام رز برایت هدیه بیاورم تا در خاطرت بمانم ای آنکه که اشکهای شبانه ام از آن توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این متن پشت ماشینمه اومدنی رفتنیه... کیا قبول دارن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه پشت داشته هایم حسرتی نوشته شده است ک لذت داشتن را از من میگیردم!! مانند :  "حَــســــــرتــــِـ داشـتَـنِ تــــــو..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند؛ اما درست وقتی که یاد میگیریم چطور بدون آنها زندگی کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما درو پنجره ها،شیر لوله ها، زنگ در خونه ها،همه چیز خراب بود  ولی آدماش سالم بودن.......اما امروزه همه چیز سالمه؛آدماش  خرابن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرها ﺍﮔـﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻤﯿﺸﺪﻧﺪ ، ﻧﻤﯿﺸـﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻖ .. ﺑﻮﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زخمی خوب نمی شه... یا جاش می مونه یا یادش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دخترایی که تنهاییشون رو با یه پسر غریبه تقسیم نکردنند .. سلامتی پسرایی که تا یه دختر میبینند جای متلک انداختن سرشون رو میگیرن پایین سلامتی همین اقلیت ها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا (ص): هرگاه زن و شوهر دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو، از لاى انگشتانشان فرو مى ریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز به اندازه مرور خاطرات کهنه از ایمیلی ک چند سال متروک مونده و خیلی اتفاقی گذارت بهش میفته، نمیتونه حالتو بگیره!‏! قبول داری یا تجربه مشابه داری بلایک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ب آبی آسمان بدهی... ب همه عشق را نشان بدهی... بعد در راه دوست جان بدهی.... دوستت عاشق زنت باشد...