بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنـگ اون نیسـت کـه شـلوار شیش جیـب پاشـه ... زرنـگ اونـه جیــگرش بـالای شیـش سیـخ باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوستت داشته باشه..تو اوج اختلافات نه میره نه میزاره تو بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا دو چيز است كه صدا ندارد: . . . . . . . يكي مرگ فقير ديگري عيب ثروتمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست. / زشتی های آن تقصیر ماست / در مسیرش هر چه نازیباست / آن تدبیر ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کنگر خوردن ولنگر انداختن است!!! حضور خاطراتت در وجود من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎1099‎سال است کسی منتظر 313مرد است ... مرد شدن چقدر زمان میخواهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : یه دفه امتحانی آدم باش شاید خودتم خوشت اومد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ، از پنجره به آسمون نگاه میکنم ، و میگم خدایا من نه پول دارم نه ثروت ، ولی خیلی خوشبختم ، چون یه همسر خیلی خوبی دارم ،خدایا شکرت، و آرزوی خوشبختی برای همه دارم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلنا در و پنجره ها، شیر آب، زنگ در، همه  چی خراب بود ولی خونه ها با صفا بود چون آدماش سالم بودن الان همه چی درسته، آدما بد جور خراب شدن!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش! خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست. ما اولین بار است که بندگی میکنیم، ولی او قرنهاست که خدایی میکند... به خدایی او اعتماد کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را از زندگي نقشي بکش،،، با قلم نقش حبابي بر لب دريا کشيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری یک زن ، زمانی معلوم می شود ؛ که مردش هیچ نداشته باشد . ولی وفاداری یک مرد زمانی معلوم می شود ؛ که همه چیز داشته باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرسری رد شو و زندگی کن «دقت»«دق ات»می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست / با زاهد بی مایه شکستن ثمری نیست برخیز جز این چاره نداری که در این حال / جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شب زندگی واسه یه دختر بی شک شب عروسیش کنار عشقشه، ولی واسه یه پسراون شبیه که با یه دسته گل زنگ در خونه عشقشو میزنه واسه خواستگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تاوان هر دلدادگی انتظار است و پاداش انتظار، دلدادگی" -واهه آرمن-

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنـگ اون نیسـت کـه شـلوار شیش جیـب پاشـه ... زرنـگ اونـه جیــگرش بـالای شیـش سیـخ باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوستت داشته باشه..تو اوج اختلافات نه میره نه میزاره تو بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا دو چيز است كه صدا ندارد: . . . . . . . يكي مرگ فقير ديگري عيب ثروتمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست. / زشتی های آن تقصیر ماست / در مسیرش هر چه نازیباست / آن تدبیر ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کنگر خوردن ولنگر انداختن است!!! حضور خاطراتت در وجود من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎1099‎سال است کسی منتظر 313مرد است ... مرد شدن چقدر زمان میخواهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : یه دفه امتحانی آدم باش شاید خودتم خوشت اومد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ، از پنجره به آسمون نگاه میکنم ، و میگم خدایا من نه پول دارم نه ثروت ، ولی خیلی خوشبختم ، چون یه همسر خیلی خوبی دارم ،خدایا شکرت، و آرزوی خوشبختی برای همه دارم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلنا در و پنجره ها، شیر آب، زنگ در، همه  چی خراب بود ولی خونه ها با صفا بود چون آدماش سالم بودن الان همه چی درسته، آدما بد جور خراب شدن!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش! خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست. ما اولین بار است که بندگی میکنیم، ولی او قرنهاست که خدایی میکند... به خدایی او اعتماد کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را از زندگي نقشي بکش،،، با قلم نقش حبابي بر لب دريا کشيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری یک زن ، زمانی معلوم می شود ؛ که مردش هیچ نداشته باشد . ولی وفاداری یک مرد زمانی معلوم می شود ؛ که همه چیز داشته باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرسری رد شو و زندگی کن «دقت»«دق ات»می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست / با زاهد بی مایه شکستن ثمری نیست برخیز جز این چاره نداری که در این حال / جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شب زندگی واسه یه دختر بی شک شب عروسیش کنار عشقشه، ولی واسه یه پسراون شبیه که با یه دسته گل زنگ در خونه عشقشو میزنه واسه خواستگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تاوان هر دلدادگی انتظار است و پاداش انتظار، دلدادگی" -واهه آرمن-