بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست باشه وقتی یکی بهت میگه نمیخوام کسی از دوستیمون باخبر بشه یعنی اینکه تو انقد واسم کوچیکی که دوس ندارم موقعیت های بزرگترمو از دست بدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه رفته در چشمانم... خدا دارد فوت ميكند.. بيهوده نيست  اين اشك ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحنی یعنی... قدر خوشبختی رو ندونییییییییییییییییییییی و هی الکی نق بزنی :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازدل با یار و همدم هم نباید بازگفت/روزی آن همدم اگر بیگانه شد تکلیف چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تا پاکم نکردی خاکم نکن.!.!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من به شما نصیحت: محبت اضافی وظیفه میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پایین ترینم ، خدا امید من است. وقتی تاریک ترینم ، خدا روشنایی من است. وقتی ضعیف ترینم ، خدا نیروی من است. وقتی غمگین ترینم ، خدا ارام جان من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فقط از جنگ، زلزله و سیگار نمیمیرد، انسان روزی از لبخندهایی که نمیزند و اشکهایی که نمیریزد،خواهد مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه بهر رضای عامیان خود را خر مساز چون که کار عامی نیست جز خری و خر خری گاو را باور کنند اندر خدایی عامیان نوح را باور ندارند از پی پیغمبری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه توی دنیا به چی اعتباره  کسی که براش مردی دوست نداره  من و بغض و بارون، سکوت خیابون  دوباره شکستم، چه ساده، چه آسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صدای گذر آب بود که من فهمیدم، تندتر از آب روان عمر روان میگذرد... زندگی را نفسی ارزش غم نیست، آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم بروز شده اند دردهایم آنلاین به مغزم کلیک که می کنم بالا نمی آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفات ميلنگيد هربار يه جاش...
كاش دروغات يه حد و اندازه داشت...
خودت اينجا پيش من،اما دلت جای دیگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شادی ها ، تحسینش کنید در سختی ها ، جستجویش کنید در خلوت ها ، عبادتش کنید در رنج ها ، به او توکل کنید در همه حال ، شکرگزارش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل قاصدکها که می آید .... از سوی من ... با هر بادی که می وزد ، با هر نسیم ... بدان قاصدکی دلتنگ، روان سوی توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نام تو روییده به گلدان لبم در مرحمت تو غوطه ور روز و شبم در خاک طلب بذر دعا کاشته ام  باران اجابت تو را می طلبم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست باشه وقتی یکی بهت میگه نمیخوام کسی از دوستیمون باخبر بشه یعنی اینکه تو انقد واسم کوچیکی که دوس ندارم موقعیت های بزرگترمو از دست بدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه رفته در چشمانم... خدا دارد فوت ميكند.. بيهوده نيست  اين اشك ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحنی یعنی... قدر خوشبختی رو ندونییییییییییییییییییییی و هی الکی نق بزنی :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازدل با یار و همدم هم نباید بازگفت/روزی آن همدم اگر بیگانه شد تکلیف چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تا پاکم نکردی خاکم نکن.!.!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من به شما نصیحت: محبت اضافی وظیفه میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پایین ترینم ، خدا امید من است. وقتی تاریک ترینم ، خدا روشنایی من است. وقتی ضعیف ترینم ، خدا نیروی من است. وقتی غمگین ترینم ، خدا ارام جان من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فقط از جنگ، زلزله و سیگار نمیمیرد، انسان روزی از لبخندهایی که نمیزند و اشکهایی که نمیریزد،خواهد مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه بهر رضای عامیان خود را خر مساز چون که کار عامی نیست جز خری و خر خری گاو را باور کنند اندر خدایی عامیان نوح را باور ندارند از پی پیغمبری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه توی دنیا به چی اعتباره  کسی که براش مردی دوست نداره  من و بغض و بارون، سکوت خیابون  دوباره شکستم، چه ساده، چه آسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صدای گذر آب بود که من فهمیدم، تندتر از آب روان عمر روان میگذرد... زندگی را نفسی ارزش غم نیست، آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم بروز شده اند دردهایم آنلاین به مغزم کلیک که می کنم بالا نمی آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفات ميلنگيد هربار يه جاش...
كاش دروغات يه حد و اندازه داشت...
خودت اينجا پيش من،اما دلت جای دیگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شادی ها ، تحسینش کنید در سختی ها ، جستجویش کنید در خلوت ها ، عبادتش کنید در رنج ها ، به او توکل کنید در همه حال ، شکرگزارش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل قاصدکها که می آید .... از سوی من ... با هر بادی که می وزد ، با هر نسیم ... بدان قاصدکی دلتنگ، روان سوی توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نام تو روییده به گلدان لبم در مرحمت تو غوطه ور روز و شبم در خاک طلب بذر دعا کاشته ام  باران اجابت تو را می طلبم....