بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزکار گذشته ای داردو هر گناهکار آینده ای... پس زود قضاوت نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به خاطر این که وقتی کسی را پس میزنید همیشه دوان دوان به سوی شما بر میگردد او را دست کم نگیرید .چون روزی خواهد رسید که دیگر باز نخواهد گشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از وقتی که آن سمتِ خیابان با کسی دیدمت، همیشه سر بزیرم، آدمی است دیگر هر چه افتاده تر باشد ... کمتر ... احساس حماقت می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم! عشق از مجنون و صبر از کوهکن آموختیم! گریه از شمع سحر،خود سوزی از پروانه ها خنده از گل،معرفت هم از شما آموختیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه. . . اونم با کی با تو ؟؟؟ یه ادم ناتو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بابا. . .جمع کن برو راتو. . . تنها باشم بهتر از اینه که باشم با تو. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــدایـــــــا... ! ! ! مـــن که غـــصـه هایـــم را ســـــر وقـــــتـــ میــــخـــــــورم... پـــــس چــــــرا خــــــــوب نمـــــیشــــــود درد هـــــــــــــــــایــمـ ـ ـ ـ ــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبانگاهان نوایی غم فضا در نای مرغ شب گره میخورد سحرگاهان خروس صبح اگر میخواند گروه تیره جان بی سعادت را صدا میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هرروز به شدت مشغوله اثبات اینه که: ” تازه کجاشو دیدی ی ی ی ی این که چیزی نیست!!!!!!! “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنور عاشقی سردی مکن،در مقام عشق نامردی مکن،حرف مردی میزنی مردانه باش،در سرای عاشقی افسانه باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یک بستنی است از آن لذت ببرید پیش از آن که آب شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی از ذهن این خیابون تو گریه های بارون من میمـــــــــــــردم چیزی نگفتم از این سکوت به اونکه خونه نبود  دل سپـــــــــــردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک گاهی از لبخند با ارزش تره ,لبخندو واسه هر کسی میتونی هدیه کنی اما اشکو فقط واسه اونایی که صادقانه دوسشون داری.♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیخ بهایی پرسیدند: خیلی سخت می گذرد ، چه باید کرد؟ شیخ گفت : خودت که میگویی ، سخت میگذرد ، سخت که نمی ماند ! پس خدا رو شکر که می گذرد و نمی ماند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند هنگام باران وقت استجابت دعاست...اما نگفته اند باران ابر یا باران اشک...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن کـه عـاشـق کـسـی بـاشـی یـعـنـی هـیـچ، ایـن کـه یـکـی عـاشـقـت بـاشـه یـه چـیـزی، امـا ایـن کـه عــــاشـق کـسـی بـاشی کـه عــــاشـقـتـه یـعـنـی هـمـه چـیـز، یـعـنـی بـاقـی دنـیـا هـیـچ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزکار گذشته ای داردو هر گناهکار آینده ای... پس زود قضاوت نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به خاطر این که وقتی کسی را پس میزنید همیشه دوان دوان به سوی شما بر میگردد او را دست کم نگیرید .چون روزی خواهد رسید که دیگر باز نخواهد گشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از وقتی که آن سمتِ خیابان با کسی دیدمت، همیشه سر بزیرم، آدمی است دیگر هر چه افتاده تر باشد ... کمتر ... احساس حماقت می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم! عشق از مجنون و صبر از کوهکن آموختیم! گریه از شمع سحر،خود سوزی از پروانه ها خنده از گل،معرفت هم از شما آموختیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه. . . اونم با کی با تو ؟؟؟ یه ادم ناتو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بابا. . .جمع کن برو راتو. . . تنها باشم بهتر از اینه که باشم با تو. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــدایـــــــا... ! ! ! مـــن که غـــصـه هایـــم را ســـــر وقـــــتـــ میــــخـــــــورم... پـــــس چــــــرا خــــــــوب نمـــــیشــــــود درد هـــــــــــــــــایــمـ ـ ـ ـ ــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبانگاهان نوایی غم فضا در نای مرغ شب گره میخورد سحرگاهان خروس صبح اگر میخواند گروه تیره جان بی سعادت را صدا میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هرروز به شدت مشغوله اثبات اینه که: ” تازه کجاشو دیدی ی ی ی ی این که چیزی نیست!!!!!!! “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنور عاشقی سردی مکن،در مقام عشق نامردی مکن،حرف مردی میزنی مردانه باش،در سرای عاشقی افسانه باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یک بستنی است از آن لذت ببرید پیش از آن که آب شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی از ذهن این خیابون تو گریه های بارون من میمـــــــــــــردم چیزی نگفتم از این سکوت به اونکه خونه نبود  دل سپـــــــــــردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک گاهی از لبخند با ارزش تره ,لبخندو واسه هر کسی میتونی هدیه کنی اما اشکو فقط واسه اونایی که صادقانه دوسشون داری.♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیخ بهایی پرسیدند: خیلی سخت می گذرد ، چه باید کرد؟ شیخ گفت : خودت که میگویی ، سخت میگذرد ، سخت که نمی ماند ! پس خدا رو شکر که می گذرد و نمی ماند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند هنگام باران وقت استجابت دعاست...اما نگفته اند باران ابر یا باران اشک...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن کـه عـاشـق کـسـی بـاشـی یـعـنـی هـیـچ، ایـن کـه یـکـی عـاشـقـت بـاشـه یـه چـیـزی، امـا ایـن کـه عــــاشـق کـسـی بـاشی کـه عــــاشـقـتـه یـعـنـی هـمـه چـیـز، یـعـنـی بـاقـی دنـیـا هـیـچ . . .