بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ما، ماهی هایی هستیم که سزاوار ماهیتابه ایم  چرا که شنا کردن را بعد از غرق شدن یاد گرفته ایم" حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بشکن این ایینه ها را که من از دیدن آیینه سیرم مرا روی خوشی از زندگی نیست ولی از زنده ماندن ناگزیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت یک شهید 15 ساله : « پیکرم را به خاک ، روحم را به خدا ، و راهم را به آیندگان می سپارم » ما کجاییم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچ وقت اندازه تن ما نشد حتی وقتی که خودمان بریدیم و دوختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدرخوب باشیم که وقتی ازخط پایان زندگی گذشتیم،کسی دست نزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود منتظر نباش … تو خودت رفتی!!! بمیرم از دلتنگی هم؛صدایت نمیکنم برگردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم می زند،سلام بگویم؟ "فروغ فرخزاد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونو دوست دارم! چون رفتن بلد نیست! فقط میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بی قدری خاک سر دیوار فهمیدم که نا کس ، کس نمیگردد از آن بالا نشستن هاااا . . قابل توجه خیلی هااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دریا اموختم غرقش کنم هرکس از حدش گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدم غم هست،اما همدمے نیست  وگر یك همدمم باشد غمے نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شده مثل "سلف سرويس" همه ميخوان از هر آدمي يه ذره تو "بشقابشون" باشه.........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زیر رادیکال! من از این زندگی جان به در برده ام اما جان سالمی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی.. * * * یه کاسه گوجه سبز^o^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... هدف بزرگ زندگی دانش نیست عمل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدم رفت... اما نه، خوب شد، تمام شد آن "اشتباهاتی" که، نامشان "جوانی" بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ما، ماهی هایی هستیم که سزاوار ماهیتابه ایم  چرا که شنا کردن را بعد از غرق شدن یاد گرفته ایم" حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بشکن این ایینه ها را که من از دیدن آیینه سیرم مرا روی خوشی از زندگی نیست ولی از زنده ماندن ناگزیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت یک شهید 15 ساله : « پیکرم را به خاک ، روحم را به خدا ، و راهم را به آیندگان می سپارم » ما کجاییم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچ وقت اندازه تن ما نشد حتی وقتی که خودمان بریدیم و دوختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدرخوب باشیم که وقتی ازخط پایان زندگی گذشتیم،کسی دست نزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود منتظر نباش … تو خودت رفتی!!! بمیرم از دلتنگی هم؛صدایت نمیکنم برگردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم می زند،سلام بگویم؟ "فروغ فرخزاد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونو دوست دارم! چون رفتن بلد نیست! فقط میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بی قدری خاک سر دیوار فهمیدم که نا کس ، کس نمیگردد از آن بالا نشستن هاااا . . قابل توجه خیلی هااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دریا اموختم غرقش کنم هرکس از حدش گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدم غم هست،اما همدمے نیست  وگر یك همدمم باشد غمے نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شده مثل "سلف سرويس" همه ميخوان از هر آدمي يه ذره تو "بشقابشون" باشه.........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زیر رادیکال! من از این زندگی جان به در برده ام اما جان سالمی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی.. * * * یه کاسه گوجه سبز^o^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... هدف بزرگ زندگی دانش نیست عمل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدم رفت... اما نه، خوب شد، تمام شد آن "اشتباهاتی" که، نامشان "جوانی" بود...