بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعداد لایکایی که میخوری نناز! به زندگی واقعیت نگا کن ببین همینقد بهت لایک میدن ؟! به خودت نه نقابت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـتـره خــوب.... مـن بـا هـرکـسـی صـمـیـمـی نـمـیـشـم تـــو بــذار پــای" غــرورم"  مـن مـی ذارم پــای "شــعــورم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین قهر: قهر بنده با خدایش است قهری که با نوای خوش اذان بدون هیچ واسطه ای از بین میرود... خدایا اگه تو هم نبودی به داشتن کی میخواستم بنازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین ترین توتها پای درخت ریخته،درحالی که ما برای چیدن توتهای کال چشم به بالاترین شاخه ها دوختیم......و اینه قصه ی ندیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم یا ثروت؟ . . . . . . . عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند... بجای شمع گرد چراغهای بی احساس خیابان میمیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاسد بودن فقط به تن فروشي نيست گاهي اوقات به حراج کردن خاطرات قـــديمي به بهاي ورود يک تازه وارد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروش خشم طوفان است و دریا  به هم میکوبد امواج رها را دلی از سسسنگ میخواهد نشستن تماشای هلاک موجها را !!!!!!!!!!!!!!!! (مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک کردی زرنگی هروز شماره میگیری نه عزیزم شما دگ جز لاشی ها هستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيدن فردا براي هيچ كس حتمي نيست ❤️ پس آنقدر برقصيد تا پاهايتان درد بگيرد❤️ آنقدر بخنديد تا پهلوهايتان اذيت شود❤️ به كساني كه دوستشان داريد ابراز عشق كنيد❤️ چرا كه شايد فردا هرگز نيايد❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به قلبتان گوش دهید اگرچه در سمت چپ شما قرار دارد همیشه راست خواهد گفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُردم از بس ارزو کردم که به همه ارزوهات برسی اما سوختم وقتی فهمیدم همه ارزوت این بود که من نباشم و من همش نبودن خودم رو ارزو میکردم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با يک دانه آغاز ميشود طولاني ترين سفرها با اولين قدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر شرایطی خود واقیتان باشید .برخی شما را خواهند ستود و برخی از همه چیز شما متنفر خواهند بود . اما چه اهمیتی دارد ؟ این زندگی شماست از ان لذت ببرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن برخی از ادم ها یعنی رسیدن به این درک که برخی ادم ها بخشی از گذشتتان هستند...نه سرنوشتتان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛  طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعداد لایکایی که میخوری نناز! به زندگی واقعیت نگا کن ببین همینقد بهت لایک میدن ؟! به خودت نه نقابت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـتـره خــوب.... مـن بـا هـرکـسـی صـمـیـمـی نـمـیـشـم تـــو بــذار پــای" غــرورم"  مـن مـی ذارم پــای "شــعــورم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین قهر: قهر بنده با خدایش است قهری که با نوای خوش اذان بدون هیچ واسطه ای از بین میرود... خدایا اگه تو هم نبودی به داشتن کی میخواستم بنازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین ترین توتها پای درخت ریخته،درحالی که ما برای چیدن توتهای کال چشم به بالاترین شاخه ها دوختیم......و اینه قصه ی ندیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم یا ثروت؟ . . . . . . . عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند... بجای شمع گرد چراغهای بی احساس خیابان میمیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاسد بودن فقط به تن فروشي نيست گاهي اوقات به حراج کردن خاطرات قـــديمي به بهاي ورود يک تازه وارد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروش خشم طوفان است و دریا  به هم میکوبد امواج رها را دلی از سسسنگ میخواهد نشستن تماشای هلاک موجها را !!!!!!!!!!!!!!!! (مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک کردی زرنگی هروز شماره میگیری نه عزیزم شما دگ جز لاشی ها هستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيدن فردا براي هيچ كس حتمي نيست ❤️ پس آنقدر برقصيد تا پاهايتان درد بگيرد❤️ آنقدر بخنديد تا پهلوهايتان اذيت شود❤️ به كساني كه دوستشان داريد ابراز عشق كنيد❤️ چرا كه شايد فردا هرگز نيايد❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به قلبتان گوش دهید اگرچه در سمت چپ شما قرار دارد همیشه راست خواهد گفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُردم از بس ارزو کردم که به همه ارزوهات برسی اما سوختم وقتی فهمیدم همه ارزوت این بود که من نباشم و من همش نبودن خودم رو ارزو میکردم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با يک دانه آغاز ميشود طولاني ترين سفرها با اولين قدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر شرایطی خود واقیتان باشید .برخی شما را خواهند ستود و برخی از همه چیز شما متنفر خواهند بود . اما چه اهمیتی دارد ؟ این زندگی شماست از ان لذت ببرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن برخی از ادم ها یعنی رسیدن به این درک که برخی ادم ها بخشی از گذشتتان هستند...نه سرنوشتتان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛  طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . . .