بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین انسان کسیست که:رازهای زمان دوستی را در زمان دشمنی فاش سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیری نخواهد گذشت که حیوانات برای کوچک شمردن یکدیگر به هم بگویند: . . "انسان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه . . . . . چند سال بعد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه در سختيها به خودم ميگفتم: "اين نيز بگذرد..." هنوز هم ميگويم.اما حال ميدانم آنچه ميگذرد "عمر" من است نه سختيها...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه خودم کامل نباشم اما کاملا خودمم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*به گورستان گذر کردم کم و بیش*بدیدم قبر دولتمرد و درویش*نه درویش بی کفن در خاک رفته*نه دولتمرد برده یک کفن بیش* . {مولانا}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد اما جاه‌ طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. "بردیر فرانسوی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته وقتی من وتو هستیم اواضافی است؟ من او را درکنار تو می خواهم......... کودک حق هر زوج عاشقی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر دنیایی که گرفتاری های آن مانند خوابهای پریشان میگذرد شکیبا باش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد هرگز صدای آب زیبا نخواهد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال عروسک آویزان به آیینه ماشین! تمام پستی و بلندی زندگیش را میرقصد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بي بدرقه من  اينقدر بي صدا رفتي كه از وداع جا ماندم باز به غيرت چشمانم كه آبي پشت سرت ريختند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه ارزوهایم را خاک کردم به ارامش رسیدم چه ساده بود خوشبختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تمامی روزها یک روزند، تکه تکه میان شبی بی پایان ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـﻨﻬـﺎ ﻧﺸـﺴـﺘﻪ ﺍﯼ.. ﭼـﺎﯼ ﻣﻴـﻨﻮﺷـﯽ.. ﺳـﻴﮕـﺎﺭ ﻣﻴـﮑﺸـﯽ... ﻫـﻴﭽـﮑـﺲ ﺗــﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻳـﺎﺩ ﻧﻤـی ﺁﻭﺭﺩ... ﺭﻭ ﮐـﻬـﮑـﺸﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺑـﺰﺭﮔﯽ ﺗـﻮ ﺣـﺘـﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ "ﻳــﮑــﯽ" ﻧﺒـﻮﺩﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت!!!!دستان مارا هوشمندتر...و هوش مارا بی دست وپاتر میکند...نیچه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین انسان کسیست که:رازهای زمان دوستی را در زمان دشمنی فاش سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیری نخواهد گذشت که حیوانات برای کوچک شمردن یکدیگر به هم بگویند: . . "انسان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه . . . . . چند سال بعد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه در سختيها به خودم ميگفتم: "اين نيز بگذرد..." هنوز هم ميگويم.اما حال ميدانم آنچه ميگذرد "عمر" من است نه سختيها...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه خودم کامل نباشم اما کاملا خودمم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*به گورستان گذر کردم کم و بیش*بدیدم قبر دولتمرد و درویش*نه درویش بی کفن در خاک رفته*نه دولتمرد برده یک کفن بیش* . {مولانا}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد اما جاه‌ طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. "بردیر فرانسوی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته وقتی من وتو هستیم اواضافی است؟ من او را درکنار تو می خواهم......... کودک حق هر زوج عاشقی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر دنیایی که گرفتاری های آن مانند خوابهای پریشان میگذرد شکیبا باش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد هرگز صدای آب زیبا نخواهد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال عروسک آویزان به آیینه ماشین! تمام پستی و بلندی زندگیش را میرقصد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بي بدرقه من  اينقدر بي صدا رفتي كه از وداع جا ماندم باز به غيرت چشمانم كه آبي پشت سرت ريختند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه ارزوهایم را خاک کردم به ارامش رسیدم چه ساده بود خوشبختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تمامی روزها یک روزند، تکه تکه میان شبی بی پایان ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـﻨﻬـﺎ ﻧﺸـﺴـﺘﻪ ﺍﯼ.. ﭼـﺎﯼ ﻣﻴـﻨﻮﺷـﯽ.. ﺳـﻴﮕـﺎﺭ ﻣﻴـﮑﺸـﯽ... ﻫـﻴﭽـﮑـﺲ ﺗــﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻳـﺎﺩ ﻧﻤـی ﺁﻭﺭﺩ... ﺭﻭ ﮐـﻬـﮑـﺸﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺑـﺰﺭﮔﯽ ﺗـﻮ ﺣـﺘـﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ "ﻳــﮑــﯽ" ﻧﺒـﻮﺩﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت!!!!دستان مارا هوشمندتر...و هوش مارا بی دست وپاتر میکند...نیچه