بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در"داوری درمورددیگران"عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرنداضافه کاری می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردم عاشقم شدی بعد ها فهمیدم تاب تاب دلم را شنیدی ، ذوق کردی ، فکر بازی به سرت زد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ما سه راه حل دارد: راه اول گذشت ، راه دوم گذشت ، راه سوم هم گذشت است... !  البته راه چهارمی هم وجود دارد و آن هم "گذشت" است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتي يه حس تكرار نشدني رو با يكي تجربه ميكنه... ديگه اون حس رو با كس ديگه اي نميتونه تجربه كنه! بعضي حس ها... خاص و ناب هستند... مثل بعضي آدمها...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــان فقط از جنگ، زلزله و سيگار نميميــــرد، انســــان روزی از لبخنــــدهايی که نميزنــد و اشکهايــی که نميريزد،خواهـــد مــــرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمیدارم و ‏"تو‏"‏ را از تمام خاطراتم پاک میکنم تو غلط اضافیه زندگیم بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. "اسکات پک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي بخاطر پري قصه ها بخواي "قهرمان" داستان بشي.آخرش چيزي نخواهي شد جز همون كلاغي كه به خونش نرسيد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت اخلاق گند کسی رو به خاطر قیافه ی خوبش تحمل نکنید!!!کلاغ مهربون به از گربه ی وحشیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل فردوسی پور تو برنامه 90 رو به نماینده اراک در مجلس: "آقای محترم هر کسی به اندازه خودش دین و ایمون داره"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هیچ بهانه ای یکی رو دوستداری ... اما گاهی با هزار دلیل هم نمیتونی یکی رو دوست داشته باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره چوب کبریت کوچک....آتش ازسرش شروع شد ولی....برجانش افتاد. فکرت را مراقب باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حرفهای نگفته ام ، همین سکوتی است که میشنوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتـــــــــــــــــــی خودمـــــــــــــــــــــــون: که همیــــــــشـــــــه اونی شدیــــــــم که بقیه میخوان اما ..... هیــــشــــکی اونی نشــــــــد که ما میخواستیم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتـــــــــــــ … و دیگر هیچ نمی گویم …! که این بزرگترین اعتراض دل من استـــــــــ ـ به تو … سکوت را دوستـــــــــ دارم به خاطر ابهت بی پایانشـــــــ ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعد و برق هارت و پورت است چیزی در دل ابر نیست جز اشک ، جز باران . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در"داوری درمورددیگران"عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرنداضافه کاری می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردم عاشقم شدی بعد ها فهمیدم تاب تاب دلم را شنیدی ، ذوق کردی ، فکر بازی به سرت زد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ما سه راه حل دارد: راه اول گذشت ، راه دوم گذشت ، راه سوم هم گذشت است... !  البته راه چهارمی هم وجود دارد و آن هم "گذشت" است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتي يه حس تكرار نشدني رو با يكي تجربه ميكنه... ديگه اون حس رو با كس ديگه اي نميتونه تجربه كنه! بعضي حس ها... خاص و ناب هستند... مثل بعضي آدمها...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــان فقط از جنگ، زلزله و سيگار نميميــــرد، انســــان روزی از لبخنــــدهايی که نميزنــد و اشکهايــی که نميريزد،خواهـــد مــــرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمیدارم و ‏"تو‏"‏ را از تمام خاطراتم پاک میکنم تو غلط اضافیه زندگیم بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. "اسکات پک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي بخاطر پري قصه ها بخواي "قهرمان" داستان بشي.آخرش چيزي نخواهي شد جز همون كلاغي كه به خونش نرسيد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت اخلاق گند کسی رو به خاطر قیافه ی خوبش تحمل نکنید!!!کلاغ مهربون به از گربه ی وحشیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل فردوسی پور تو برنامه 90 رو به نماینده اراک در مجلس: "آقای محترم هر کسی به اندازه خودش دین و ایمون داره"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هیچ بهانه ای یکی رو دوستداری ... اما گاهی با هزار دلیل هم نمیتونی یکی رو دوست داشته باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره چوب کبریت کوچک....آتش ازسرش شروع شد ولی....برجانش افتاد. فکرت را مراقب باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حرفهای نگفته ام ، همین سکوتی است که میشنوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتـــــــــــــــــــی خودمـــــــــــــــــــــــون: که همیــــــــشـــــــه اونی شدیــــــــم که بقیه میخوان اما ..... هیــــشــــکی اونی نشــــــــد که ما میخواستیم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتـــــــــــــ … و دیگر هیچ نمی گویم …! که این بزرگترین اعتراض دل من استـــــــــ ـ به تو … سکوت را دوستـــــــــ دارم به خاطر ابهت بی پایانشـــــــ ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعد و برق هارت و پورت است چیزی در دل ابر نیست جز اشک ، جز باران . . .