بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دنیایی زندگی میکنم که آدم هایش مثل سکه اند... هم "زرق و برق" دارند:هم 2 "رو"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان:آرزوت چیه اقا رضا؟ رضا:اینقد که کار میکنم هنوز وقت نکردم به ارزوهام فک کنم... ((دیالوگی ماندنی و فوق العاده))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده تاکسی: دانشجویی + بله - راننده: زنگ میزنی خونه حتما باپدرت هم حرف بزن پسرم هرموقع زنگ میزنه فقط با مادرش حرف میزنه دلم براش تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست شدن با صد ها نفر معجزه نیست . معجزه ان است که با یک نفر دوست شوید که اگر صد ها نفر در مقابلتان قرار گرفتند همیشه در کنارتان بماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ… ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ !!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد ... ؟ گرسنه و آزاد .... یا سیر و اسیر .... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... و عشق و مرگ از ابتدای خلقت آدم کاری به‌غیر خاطره سازی نداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتِ شادی، تُند  و دَر غَم، کُند حَرکَت میکُنَد آدَم آزاری، مَرامِ ساعَت دیواری اَست! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای از هـمـه بـخـشنـده‌تـر ! ای بـخـشنـدگـان را مـراد و سـرور ! هـر چـه خـواهـم از تـو خـواهـم کـه بـی لطـف و مـحـبـت تـو، سـرگـشـته و گـمـراهـم مـــارا دريـــاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمال سرِِ محبت ببین ،نه نقص گناه که هرکه بی هنر افتد نظر به عیب کند.. "حافظ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک خدا در دلهــــــــای شکسته جای دارد... چرا ب دستان کسی ک بارها دلم را شـکـسـت  بــوســـــه نـزنـم؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺴﺪﻭﺩﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻧﯽ ﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنتلمن واقعی اونیه که حسادت بقیه زنها رو نسبت به همسرش تحریک کنه، نه حسادت همسرشو نسبت به بقیه زنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل دیکته است هی مینویسیم و هی پاک میکنیم غافل ازاینکه یک روزخواهند گفت برگه ها بالا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــیچ وقت قرص هایی که حال آدم را خوب میکنند ... جای خوب هایی که دل آدم را قرص میــــــــکنند نمیگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی ک عشــــــــــــــقشونو مثل کانال تلویزیون هی عوض میکنن... آخرش باید بشینن برفک ببینن..... از ما گفتن بود..... :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دنیایی زندگی میکنم که آدم هایش مثل سکه اند... هم "زرق و برق" دارند:هم 2 "رو"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان:آرزوت چیه اقا رضا؟ رضا:اینقد که کار میکنم هنوز وقت نکردم به ارزوهام فک کنم... ((دیالوگی ماندنی و فوق العاده))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده تاکسی: دانشجویی + بله - راننده: زنگ میزنی خونه حتما باپدرت هم حرف بزن پسرم هرموقع زنگ میزنه فقط با مادرش حرف میزنه دلم براش تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست شدن با صد ها نفر معجزه نیست . معجزه ان است که با یک نفر دوست شوید که اگر صد ها نفر در مقابلتان قرار گرفتند همیشه در کنارتان بماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ… ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ !!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد ... ؟ گرسنه و آزاد .... یا سیر و اسیر .... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... و عشق و مرگ از ابتدای خلقت آدم کاری به‌غیر خاطره سازی نداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتِ شادی، تُند  و دَر غَم، کُند حَرکَت میکُنَد آدَم آزاری، مَرامِ ساعَت دیواری اَست! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای از هـمـه بـخـشنـده‌تـر ! ای بـخـشنـدگـان را مـراد و سـرور ! هـر چـه خـواهـم از تـو خـواهـم کـه بـی لطـف و مـحـبـت تـو، سـرگـشـته و گـمـراهـم مـــارا دريـــاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمال سرِِ محبت ببین ،نه نقص گناه که هرکه بی هنر افتد نظر به عیب کند.. "حافظ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک خدا در دلهــــــــای شکسته جای دارد... چرا ب دستان کسی ک بارها دلم را شـکـسـت  بــوســـــه نـزنـم؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺴﺪﻭﺩﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻧﯽ ﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنتلمن واقعی اونیه که حسادت بقیه زنها رو نسبت به همسرش تحریک کنه، نه حسادت همسرشو نسبت به بقیه زنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل دیکته است هی مینویسیم و هی پاک میکنیم غافل ازاینکه یک روزخواهند گفت برگه ها بالا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــیچ وقت قرص هایی که حال آدم را خوب میکنند ... جای خوب هایی که دل آدم را قرص میــــــــکنند نمیگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی ک عشــــــــــــــقشونو مثل کانال تلویزیون هی عوض میکنن... آخرش باید بشینن برفک ببینن..... از ما گفتن بود..... :|