بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...نگذار دلتنگش باشم وقتی حتی در خیالش هم نیستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خودمونو گول می زنیم و تصور می كنیم كسانی را كه دوست داریم با دیگران فرق دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نباید صبر کرد...! باید رها کرد و رفت تا بدانند ک اگر ماندی رفتن را بلد بوده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که تو برخورد اول ازشون بدت میاد یه روزی بهترین دوستت میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که بتازتاختم دیگرچه؟ گفتی که بسازساختم دیگرچه؟ فی الجمله دراین نردکه بردش زتو بود من یکسره هرچه داشتم باختم دیگرچه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاش بلند باشه بره تو جشمای شوهرش.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دختر! تو زندگیتو با احساس شروع میكنی...اما یه پسر با عقلش... اینو همیشه یادت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را بد ساخته اند انکه دوستش داری تورا دوست ندارد و انکه تو را دوست دارد تو دوستش نداری  و ان دونفر که یکدیگر را دوست دارند طبق ایین به هم نمی رسند و این رنج است.... دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد خوباني كه مهربانيشان با ما شرطي نيست ، حتي اگر محبتي از ما نبينند.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا تا"دَمِ" دَرِ دِلِمون اومدن،حالا"دُم"در آوردن.. بلِه.اينهِ وَضِـ مآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جُمله دوستَت دآرَم شُده اَست جُمله ی فَرار  بِشنَویم ، فَرار می کُنیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانس بدم آینه فروش شهر کوران شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کِشیش‌ها عاشقت می‌شوند، من جهنم را ترجیح می‌دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت عــبــاس یــادم داد : وقــتـــی بــا خـــدا دســت دادی ، نـــبــاید دســت خــود را پــس بــگــیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...نگذار دلتنگش باشم وقتی حتی در خیالش هم نیستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خودمونو گول می زنیم و تصور می كنیم كسانی را كه دوست داریم با دیگران فرق دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نباید صبر کرد...! باید رها کرد و رفت تا بدانند ک اگر ماندی رفتن را بلد بوده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که تو برخورد اول ازشون بدت میاد یه روزی بهترین دوستت میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که بتازتاختم دیگرچه؟ گفتی که بسازساختم دیگرچه؟ فی الجمله دراین نردکه بردش زتو بود من یکسره هرچه داشتم باختم دیگرچه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاش بلند باشه بره تو جشمای شوهرش.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دختر! تو زندگیتو با احساس شروع میكنی...اما یه پسر با عقلش... اینو همیشه یادت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را بد ساخته اند انکه دوستش داری تورا دوست ندارد و انکه تو را دوست دارد تو دوستش نداری  و ان دونفر که یکدیگر را دوست دارند طبق ایین به هم نمی رسند و این رنج است.... دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد خوباني كه مهربانيشان با ما شرطي نيست ، حتي اگر محبتي از ما نبينند.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا تا"دَمِ" دَرِ دِلِمون اومدن،حالا"دُم"در آوردن.. بلِه.اينهِ وَضِـ مآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جُمله دوستَت دآرَم شُده اَست جُمله ی فَرار  بِشنَویم ، فَرار می کُنیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانس بدم آینه فروش شهر کوران شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کِشیش‌ها عاشقت می‌شوند، من جهنم را ترجیح می‌دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت عــبــاس یــادم داد : وقــتـــی بــا خـــدا دســت دادی ، نـــبــاید دســت خــود را پــس بــگــیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود...