بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزیست که در خلوت خود درگیرم آه؛ از لذت پوشالی دنیا سیرم ﭼﻘــﺪﺭ ﺩﻟﻬــﺮﻩ ﺩﺍﺭﻡ ، ﭼـﻘـــﺪﺭ میترﺳم جاده ی کرب و بلا بسته شود میمیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... به مهربانی محمد (ص) به مناجات عاشقانه علی (ع)  به استغاثه عارفانه حسین (ع)  و به حق همه خوبان و زمره های دعایشان رهایمان مکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به مادرش پشت بکنه... به بنده خدا که هیچ...به خدا هم پشت میکنه...... "دیالوگ مانگار سریال مدینه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل آب توی لیوان ترک خورده میمونه. . . . بخوری تموم میشه،نخوری حروم میشه . . از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید"شور"می آفریند... شور"عشق"می آفریند...عشق"زندگی" می آفریند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام هستی ام را برگی کن! بر درختی بیاویز! خودت باد شو! بر من بوز! به زمینم بیانداز! خدا که شدی و از من گذر کردی ... خیالم راحت می شود جای پای تو، مرا و همه هستی مرا تقدیس می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... مرا ببخش‏↳‏ به خاطر همه ی سوگواری هایی که داشتم  و هیچکدام در عزای " ثار الله " نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــــــــــــــــی رفیـــــــــــــــــــــــــق مـــاندگـــــــــار بـــــاش نــــه یـــــــــــــــــادگــار. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعور هم باعث سر درد می شه!!! وقتی که بهش عادت نداشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت بعضی از آدمها از ملک سلیمان وگنج قارون و عمر نوح هم بیشر می ارزه یه روز زندگی توی یه کلبه خرابه سرسفره با یه لواش نون اما کنار آدمهای بامعرفت همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم  از راهی که ترسیدم در آن قدم بگزارم.... آلان خیلی وقت است که مرا روی این زمین می کش اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیا اومدی تنها کسی که گریه میکرد و بقیه میخندیدن تو بودی … سعی کن یه جوری زندگی کنی که وقتی رفتی تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که “نمی توانم” را در چشمانش زیاد دیدیم، ولی از زبانش هرگز نشنیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سرنوش هر راهي مي خواهد برود..... ما راه مان جداست. بگذار اين ابر ها تا مي توانند بگريند...... ما سقف مان خداست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروشكيبايي:{عشق همه چيزوشفاميده الا خودشو}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﮔﺮ اﻧﺴﺎن، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را در ﻣﻐﺰش ﺑﮕﺬارد، ﻧﻪ در ﻛﯿﻒ ﭘﻮﻟﺶ، ﻫﯿﭻﻛﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از او ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ. "ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻠﯿﻦ"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزیست که در خلوت خود درگیرم آه؛ از لذت پوشالی دنیا سیرم ﭼﻘــﺪﺭ ﺩﻟﻬــﺮﻩ ﺩﺍﺭﻡ ، ﭼـﻘـــﺪﺭ میترﺳم جاده ی کرب و بلا بسته شود میمیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... به مهربانی محمد (ص) به مناجات عاشقانه علی (ع)  به استغاثه عارفانه حسین (ع)  و به حق همه خوبان و زمره های دعایشان رهایمان مکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به مادرش پشت بکنه... به بنده خدا که هیچ...به خدا هم پشت میکنه...... "دیالوگ مانگار سریال مدینه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل آب توی لیوان ترک خورده میمونه. . . . بخوری تموم میشه،نخوری حروم میشه . . از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید"شور"می آفریند... شور"عشق"می آفریند...عشق"زندگی" می آفریند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام هستی ام را برگی کن! بر درختی بیاویز! خودت باد شو! بر من بوز! به زمینم بیانداز! خدا که شدی و از من گذر کردی ... خیالم راحت می شود جای پای تو، مرا و همه هستی مرا تقدیس می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... مرا ببخش‏↳‏ به خاطر همه ی سوگواری هایی که داشتم  و هیچکدام در عزای " ثار الله " نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــــــــــــــــی رفیـــــــــــــــــــــــــق مـــاندگـــــــــار بـــــاش نــــه یـــــــــــــــــادگــار. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعور هم باعث سر درد می شه!!! وقتی که بهش عادت نداشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت بعضی از آدمها از ملک سلیمان وگنج قارون و عمر نوح هم بیشر می ارزه یه روز زندگی توی یه کلبه خرابه سرسفره با یه لواش نون اما کنار آدمهای بامعرفت همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم  از راهی که ترسیدم در آن قدم بگزارم.... آلان خیلی وقت است که مرا روی این زمین می کش اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیا اومدی تنها کسی که گریه میکرد و بقیه میخندیدن تو بودی … سعی کن یه جوری زندگی کنی که وقتی رفتی تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که “نمی توانم” را در چشمانش زیاد دیدیم، ولی از زبانش هرگز نشنیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سرنوش هر راهي مي خواهد برود..... ما راه مان جداست. بگذار اين ابر ها تا مي توانند بگريند...... ما سقف مان خداست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروشكيبايي:{عشق همه چيزوشفاميده الا خودشو}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﮔﺮ اﻧﺴﺎن، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را در ﻣﻐﺰش ﺑﮕﺬارد، ﻧﻪ در ﻛﯿﻒ ﭘﻮﻟﺶ، ﻫﯿﭻﻛﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از او ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ. "ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻠﯿﻦ"