بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازآمــــدم خرامان تا پيش تو بميــــرم اي بارها خريــــده از غصــــه و زحيرم من چــون زمين خشکــــم لطف تو ابر و مشـــکم جز رعـــــد تو نخواهـــم جز جعــــد تو نگيــــرم مولــــوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون حسایی که نمیشه به اشتراک گذاشت... مگرباخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه مدت ها باشه گریه نکرده باشی،خطرناک تر از اینه که مدت ها باشه نخندیده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت هیچ اتفاقی نیفتاد........ تنها پرنده ای روی بام نشست که میگفت:کو؟؟؟؟ کو؟؟؟؟ کو؟؟؟؟ کو؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی کسی است که وقتی زمین خوردید تلاش کند بلندتان کند و اگر نتوانست او نیز همان جا در کنار شما بنشیند:D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.......... حواست به گریه های زیر پتویم هست یا تو هم فکر میکنی خوابم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاین الان که داریم نزدیک شبهای قدر میشیم برای مردم مظلوم غزه هم دعا کنیم  که از دست اشغالگران آزاد بشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن بهانه نمیخواهد .... بهانه های ماندن که تمام شوند ،کافیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من اموخت.... که همیشه منتظر حمله ی احتمالی کسی باشم که به او محبت فراوان کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوب زندگی کنی حتماً شاد نمیشوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی نه هدفی دارم، نه مسیری،نه منظوری ونه حتی معنایی... اما شادم و این نشان میدهد که یک جایه کار ایراد دارد.... "چارلز شولز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم کسانی گرم که به پای رفاقت سوختند ولی به نام رفاقت سکوت کردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دل دیوار پراز پنجره بود، وقفس ها همه خالی بودند آسمان آبی بود ونسیم روی آرامش اندیشه ی ما می رقصید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که دنیا پر است از لبخندهایی که پشتشان غرض و مرض است، لبخندهایی هم وجود دارند که یخت را آب می کنند! کشفشان کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی توزندگیت اهمیت بدی ... اهمیتتو توزندگیش از دست میدی...به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم كه وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گل دیگه..... بلكه دوستی رو از ماهی یاد گرفتم كه وقتی از آب جدا میشه می میره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازآمــــدم خرامان تا پيش تو بميــــرم اي بارها خريــــده از غصــــه و زحيرم من چــون زمين خشکــــم لطف تو ابر و مشـــکم جز رعـــــد تو نخواهـــم جز جعــــد تو نگيــــرم مولــــوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون حسایی که نمیشه به اشتراک گذاشت... مگرباخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه مدت ها باشه گریه نکرده باشی،خطرناک تر از اینه که مدت ها باشه نخندیده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت هیچ اتفاقی نیفتاد........ تنها پرنده ای روی بام نشست که میگفت:کو؟؟؟؟ کو؟؟؟؟ کو؟؟؟؟ کو؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی کسی است که وقتی زمین خوردید تلاش کند بلندتان کند و اگر نتوانست او نیز همان جا در کنار شما بنشیند:D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.......... حواست به گریه های زیر پتویم هست یا تو هم فکر میکنی خوابم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاین الان که داریم نزدیک شبهای قدر میشیم برای مردم مظلوم غزه هم دعا کنیم  که از دست اشغالگران آزاد بشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن بهانه نمیخواهد .... بهانه های ماندن که تمام شوند ،کافیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من اموخت.... که همیشه منتظر حمله ی احتمالی کسی باشم که به او محبت فراوان کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوب زندگی کنی حتماً شاد نمیشوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی نه هدفی دارم، نه مسیری،نه منظوری ونه حتی معنایی... اما شادم و این نشان میدهد که یک جایه کار ایراد دارد.... "چارلز شولز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم کسانی گرم که به پای رفاقت سوختند ولی به نام رفاقت سکوت کردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دل دیوار پراز پنجره بود، وقفس ها همه خالی بودند آسمان آبی بود ونسیم روی آرامش اندیشه ی ما می رقصید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که دنیا پر است از لبخندهایی که پشتشان غرض و مرض است، لبخندهایی هم وجود دارند که یخت را آب می کنند! کشفشان کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی توزندگیت اهمیت بدی ... اهمیتتو توزندگیش از دست میدی...به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم كه وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گل دیگه..... بلكه دوستی رو از ماهی یاد گرفتم كه وقتی از آب جدا میشه می میره