بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دست خودم مرا به مَسلَخ بردند ، ببین چگونه "شــاه بی شین" تو شده ام ...! بیا و آهم ( ـــاه ) تو باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه دنیا رو پرازحس تو کرد میشه گرم شد حتی بادستای سرد میشه گم شد تو نگاه عاشقت مثل شبگردی و حس دوره گرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــاش میـــ ـشد بعــ ـــضی روزهـ ــا رو 2بار تجریـ ــــه کـــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق اشتباه نکن! کاسه ی صبر بعضی ها پر نشده لبریز میشود.. گاهی فقط به یک حرف نابجا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش در آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من می سپردم که مراقب باش جنس این جام بلور است پر از عشق وغرور است.مبادا بازیچه شود .....می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جاي دنيا كودكان به هواپيماها اشاره ميكنند. در غزه, هواپيماها به كودكان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست،اززندكى من... لحظه هايى رادزديده اى... كه تمام اين لحظه ها... بانام تويكى شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که دوس دخملش هوس بستنی کرده بود ،توی جیبش یه 5تومنی بیشترنبود رفت واسه دوست دخملش 3تا اسکوپ بستنی موردعلاقش روخرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهــــی چون در تــــو نگریـم شاهیـــم و تــــاج بر ســـر و چون به خــــود نگریـم، خاکیــــم و خاک بر ســــر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین دیالوگ سریال مدینه هانیه رو به بهمن: عمه میگه مادر شدن افتخاره.... چه پدر بالاسرش باشه...چه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻛﻨﻴﺪ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن، زنـدگیـست و مـرد، امـنـیت و چـه خـوب مـی شـود وقـتـی مـردی تـمـامِ مـردانـگیـش را خـرجِ امـنـیـتِ زنـدگـیـش کـند و چـه زیبـا مـی شـود وقـتـی زنـی تـمـام زنـدگیـش را خـرج غـرور امـنـیـتـش کـند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یا پول بده یا اگه پول ندادی عقل درست و حسابی هم نده که شاد باشیم حداقل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت؛؛؛هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر خوشم میاد از اونایی که از من بدشون میاد چون... صد در صد چیزایی دارم که اونا ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن رفیق مثه سایه میمونه ، اما بقول مرتضی پاشایی : من اونیم که سایه هم نداشت ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دست خودم مرا به مَسلَخ بردند ، ببین چگونه "شــاه بی شین" تو شده ام ...! بیا و آهم ( ـــاه ) تو باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه دنیا رو پرازحس تو کرد میشه گرم شد حتی بادستای سرد میشه گم شد تو نگاه عاشقت مثل شبگردی و حس دوره گرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــاش میـــ ـشد بعــ ـــضی روزهـ ــا رو 2بار تجریـ ــــه کـــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق اشتباه نکن! کاسه ی صبر بعضی ها پر نشده لبریز میشود.. گاهی فقط به یک حرف نابجا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش در آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من می سپردم که مراقب باش جنس این جام بلور است پر از عشق وغرور است.مبادا بازیچه شود .....می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جاي دنيا كودكان به هواپيماها اشاره ميكنند. در غزه, هواپيماها به كودكان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست،اززندكى من... لحظه هايى رادزديده اى... كه تمام اين لحظه ها... بانام تويكى شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که دوس دخملش هوس بستنی کرده بود ،توی جیبش یه 5تومنی بیشترنبود رفت واسه دوست دخملش 3تا اسکوپ بستنی موردعلاقش روخرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهــــی چون در تــــو نگریـم شاهیـــم و تــــاج بر ســـر و چون به خــــود نگریـم، خاکیــــم و خاک بر ســــر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین دیالوگ سریال مدینه هانیه رو به بهمن: عمه میگه مادر شدن افتخاره.... چه پدر بالاسرش باشه...چه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻛﻨﻴﺪ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن، زنـدگیـست و مـرد، امـنـیت و چـه خـوب مـی شـود وقـتـی مـردی تـمـامِ مـردانـگیـش را خـرجِ امـنـیـتِ زنـدگـیـش کـند و چـه زیبـا مـی شـود وقـتـی زنـی تـمـام زنـدگیـش را خـرج غـرور امـنـیـتـش کـند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یا پول بده یا اگه پول ندادی عقل درست و حسابی هم نده که شاد باشیم حداقل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت؛؛؛هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر خوشم میاد از اونایی که از من بدشون میاد چون... صد در صد چیزایی دارم که اونا ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن رفیق مثه سایه میمونه ، اما بقول مرتضی پاشایی : من اونیم که سایه هم نداشت ..