بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین رک بودن و بیشعوری یک مرز باریکه که متاسفانه خیلیا این مرزو رد میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :  اندوه پنهان شده در لبخندت را عشق پنهان شده در عصبانیتت را  و معنای حقیقی سکوتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگـــــــر حــــــالــــم از تمــــــــومِ عـــــــاشقــــــانـه هـــا  ........ بــه هـــــم میــــــــخــورد  ...................................... بــــــی تـــــــــــو .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت ها همیشه در اوج اعتماد ها توسط نزدیکترین دوستان اتفاق می افتند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ گِــــرون بـــاش . . . بِـــذار بَــهـــات رو پًــرداخــت کُـــنَـن . . . آدَمــــا چیزای مُــفت رو مُـفـت از دَســـت مـیـدَن !! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد،تمام شده ای!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دعا چیست؟ گفتند:طلب نیاز از بی نیاز، گفتم التماس دعا چیست؟ گفتند:خوبان را دردرگاه خدا واسطه قرار دادن. ای خوب خدا(التماس دعا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است... وقتی جسم و روحت یکی نباشند... فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان دخیل مبند  که بخشکانیم از شرم ناتوانی خویش من درخت معجزه نیستم !!! تک درختم تنها هنرم این است که تکیه گاه تو باشم  تختت و تابوتت !!!!!!!!!!!!!!!! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی وقتا یه اتفاقایــی تو زندگــیت میفته که باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی و ایــن خیلی خوبـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را می بخشم حتی آنانی را که مرا آزرده اند نه از برای آنکه آنان مستحق بخشایشند بلکه من لایق آرامشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید خودمان را به نفهمی بزنیم  زیرا گاهی بفهمی نفهمی  نفهمی اوج فهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــی ک روی یه چـــرخ بچرخـــــه زندگــــــی نیســــــ بایــــــد رو چهــــــــــــــــار چرخ بچرخـــــه ک امثـــال منـــــــــــوتـــو سوارشـــــ بشیمـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن که دلـــــی پراز صـــــــفا داری از مــــرد وفا مجـــو، مجو هرگـــز او معنـــی عشـــــــق را نمی داند راز دل خــود به او مگـــو هرگـــز "فروغ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که زمان مرگم فرا رسد، کسی که باید بمیرد منم........ پس بگذار، آنطور که میخواهم زندگی کنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هایی که شما را بارها و بارها می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند .آنها شما را می خراشند و آزار میدهند ,اما در نهایت شما صیقلی وبراق خواهید شد و آنها مستهلک وفرسوده:-)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین رک بودن و بیشعوری یک مرز باریکه که متاسفانه خیلیا این مرزو رد میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :  اندوه پنهان شده در لبخندت را عشق پنهان شده در عصبانیتت را  و معنای حقیقی سکوتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگـــــــر حــــــالــــم از تمــــــــومِ عـــــــاشقــــــانـه هـــا  ........ بــه هـــــم میــــــــخــورد  ...................................... بــــــی تـــــــــــو .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت ها همیشه در اوج اعتماد ها توسط نزدیکترین دوستان اتفاق می افتند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ گِــــرون بـــاش . . . بِـــذار بَــهـــات رو پًــرداخــت کُـــنَـن . . . آدَمــــا چیزای مُــفت رو مُـفـت از دَســـت مـیـدَن !! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد،تمام شده ای!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دعا چیست؟ گفتند:طلب نیاز از بی نیاز، گفتم التماس دعا چیست؟ گفتند:خوبان را دردرگاه خدا واسطه قرار دادن. ای خوب خدا(التماس دعا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است... وقتی جسم و روحت یکی نباشند... فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان دخیل مبند  که بخشکانیم از شرم ناتوانی خویش من درخت معجزه نیستم !!! تک درختم تنها هنرم این است که تکیه گاه تو باشم  تختت و تابوتت !!!!!!!!!!!!!!!! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی وقتا یه اتفاقایــی تو زندگــیت میفته که باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی و ایــن خیلی خوبـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را می بخشم حتی آنانی را که مرا آزرده اند نه از برای آنکه آنان مستحق بخشایشند بلکه من لایق آرامشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید خودمان را به نفهمی بزنیم  زیرا گاهی بفهمی نفهمی  نفهمی اوج فهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــی ک روی یه چـــرخ بچرخـــــه زندگــــــی نیســــــ بایــــــد رو چهــــــــــــــــار چرخ بچرخـــــه ک امثـــال منـــــــــــوتـــو سوارشـــــ بشیمـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن که دلـــــی پراز صـــــــفا داری از مــــرد وفا مجـــو، مجو هرگـــز او معنـــی عشـــــــق را نمی داند راز دل خــود به او مگـــو هرگـــز "فروغ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که زمان مرگم فرا رسد، کسی که باید بمیرد منم........ پس بگذار، آنطور که میخواهم زندگی کنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هایی که شما را بارها و بارها می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند .آنها شما را می خراشند و آزار میدهند ,اما در نهایت شما صیقلی وبراق خواهید شد و آنها مستهلک وفرسوده:-)