بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون مـرا هیـچ کـس نمـی توانـد ببینـد ، حتـی نزدیـک تریـن کسـانِ مـن ، تـازه چـه مـی تـوانند بـکنند ؟ در نهـایت احسـاس همـدردی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر هوای دلم ابریست که چتر نگاه پدر هم زیر طوفان دلم واژگون می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده راز هاي دلم را دريدند!
آنان كه مي گفتند:
بگو تا آرام شوي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه هیچی ب تو مربوط نیست ...بجز حالم ، ک اونم ازت بهم میخوره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نکنه دل یه زن بشکنه..... درست کردنش خیلی مشکله..... ( سریال مدینه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــه جـــای دنیـــا. . . کــودکــان بــه هــواپیمــاهـا اشـــاره می کننـــد . . . اما در غـــــزه ، هواپیمـــاهــا بــه کـــودکـــان . . . به امـیـد آزادی فـلسـطین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چای گس فنجانم میچسبد نه داغی شیر و نه تلخی شکلات... دیگر هیچ مزه ای به نابی عطم بودنت نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم برای خود لباس عید میخرند و غزه هر دقیقه برای شهیدانش کفن میخرد"با یک دعا یادشان کنید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ماسوله اند ادمها سقف آرزوهای ما میشود حیاط مردم بالایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدیم ... اما ... بزرگ نشدیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی غصه از دست دادن هیچ چیز را نخورید چون وقتی یک درخت برگی را از دست میدهد برگی از قبل آماده جایگزین شدن شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20 طبقه لاف بزرگی ست برای مردن... کافی ست از ایوان یک خاطره بایین ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي مهربان بود... در زمستان بودنش... براي اينكه سرم را گرم كند... سرم كلاه گذاشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها نشستم دل گرفت گفتــمش یــادی کنم از آنکه یــادم میــکند یادت از من بوی حکمت میدهد من نمیدانم چرا؟ اما دلت بوی محبت میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مــــردمیخوام که مرد بودنش از ریش و هیکل چهارشونش معلوم نباشه از شـــرف وغیــــــرت و ناموسش معلوم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم دو دسته اند یا پرسپولیسی یا سرور پرسپولیسی .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون مـرا هیـچ کـس نمـی توانـد ببینـد ، حتـی نزدیـک تریـن کسـانِ مـن ، تـازه چـه مـی تـوانند بـکنند ؟ در نهـایت احسـاس همـدردی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر هوای دلم ابریست که چتر نگاه پدر هم زیر طوفان دلم واژگون می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده راز هاي دلم را دريدند!
آنان كه مي گفتند:
بگو تا آرام شوي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه هیچی ب تو مربوط نیست ...بجز حالم ، ک اونم ازت بهم میخوره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نکنه دل یه زن بشکنه..... درست کردنش خیلی مشکله..... ( سریال مدینه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــه جـــای دنیـــا. . . کــودکــان بــه هــواپیمــاهـا اشـــاره می کننـــد . . . اما در غـــــزه ، هواپیمـــاهــا بــه کـــودکـــان . . . به امـیـد آزادی فـلسـطین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چای گس فنجانم میچسبد نه داغی شیر و نه تلخی شکلات... دیگر هیچ مزه ای به نابی عطم بودنت نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم برای خود لباس عید میخرند و غزه هر دقیقه برای شهیدانش کفن میخرد"با یک دعا یادشان کنید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ماسوله اند ادمها سقف آرزوهای ما میشود حیاط مردم بالایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدیم ... اما ... بزرگ نشدیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی غصه از دست دادن هیچ چیز را نخورید چون وقتی یک درخت برگی را از دست میدهد برگی از قبل آماده جایگزین شدن شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20 طبقه لاف بزرگی ست برای مردن... کافی ست از ایوان یک خاطره بایین ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي مهربان بود... در زمستان بودنش... براي اينكه سرم را گرم كند... سرم كلاه گذاشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها نشستم دل گرفت گفتــمش یــادی کنم از آنکه یــادم میــکند یادت از من بوی حکمت میدهد من نمیدانم چرا؟ اما دلت بوی محبت میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مــــردمیخوام که مرد بودنش از ریش و هیکل چهارشونش معلوم نباشه از شـــرف وغیــــــرت و ناموسش معلوم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم دو دسته اند یا پرسپولیسی یا سرور پرسپولیسی .