بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... دلم مرهمی میخواهد، از جنس خودت! نزدیک! بی خطر! بخشنده! بی منت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم در زندگــــــــــــــی چیزی نداشته باشد اما فقط مــــــــــــــــرد باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــقد زیــادن تـو دنـیا آدمـــایی که  راهــشون جـــداس امـــ ــ ــا دلاشـــون ی جـــاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی باخوشی تفاوت بسیار دارد. برای رسیدن به خوبی باید ازخیلی خوشی ها گذشت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در همان جایی که هستید متوقف میگردید چون خدا میداند آنجایی که قرار است بروید طوفانی برپاست شکرگزار باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسانی ها خدا را بخواه تا در سختی ها*صدایت*برای او آشنا باشد***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن زندگـیمو مـَدیون ِ "خــدا" بـودم با دو تا اسم « پـدر و مـادر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک که بودم به خودم میگفتم اگر در آینده فروشنده شدم هرگز سیگار نمیفروشم... حالا بزرگ شده ام و به فروشندگانی ک سیگار ندارد لعنت میفرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر ما حرف زياده...بيخيال... مردم راجبه آرزوهاشون زياد حرف ميزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو زندگیت هم خرو بخوای هم خرمارو مطمعن باش هیچ کدرم و بدست نمیاری . تو این راه هر چی هم که از قبل داشتی از دست میدی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درابتدا سرخپوستان را سر بريدند وبعد ها خاطرات سرخ شان را به موزه سپردند. فردا نيز موزه اى از عروسكان كودكان جنگ در قتلگاه شان ساخته خواهد شد. انسان... تو چرا آدم نمى شوى؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر حسم را کشتند آدم ها  که دیگر سیب سرخ هم حوایی ام نمی کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم... ولی  اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل امروزم را نداشتم...........!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر یعنی‌ واکنش در بهترین فرصت نه در اولین فرصت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشفته ترین خیال ها به عشق وجود یک دوست خوب،آرام می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب کاری ک می کنی باش اخه این کارته ک تو رو بزرگ (کوچیک) می کنه 8-) . . . عَمو جون

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... دلم مرهمی میخواهد، از جنس خودت! نزدیک! بی خطر! بخشنده! بی منت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم در زندگــــــــــــــی چیزی نداشته باشد اما فقط مــــــــــــــــرد باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــقد زیــادن تـو دنـیا آدمـــایی که  راهــشون جـــداس امـــ ــ ــا دلاشـــون ی جـــاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی باخوشی تفاوت بسیار دارد. برای رسیدن به خوبی باید ازخیلی خوشی ها گذشت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در همان جایی که هستید متوقف میگردید چون خدا میداند آنجایی که قرار است بروید طوفانی برپاست شکرگزار باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسانی ها خدا را بخواه تا در سختی ها*صدایت*برای او آشنا باشد***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن زندگـیمو مـَدیون ِ "خــدا" بـودم با دو تا اسم « پـدر و مـادر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک که بودم به خودم میگفتم اگر در آینده فروشنده شدم هرگز سیگار نمیفروشم... حالا بزرگ شده ام و به فروشندگانی ک سیگار ندارد لعنت میفرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر ما حرف زياده...بيخيال... مردم راجبه آرزوهاشون زياد حرف ميزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو زندگیت هم خرو بخوای هم خرمارو مطمعن باش هیچ کدرم و بدست نمیاری . تو این راه هر چی هم که از قبل داشتی از دست میدی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درابتدا سرخپوستان را سر بريدند وبعد ها خاطرات سرخ شان را به موزه سپردند. فردا نيز موزه اى از عروسكان كودكان جنگ در قتلگاه شان ساخته خواهد شد. انسان... تو چرا آدم نمى شوى؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر حسم را کشتند آدم ها  که دیگر سیب سرخ هم حوایی ام نمی کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم... ولی  اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل امروزم را نداشتم...........!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر یعنی‌ واکنش در بهترین فرصت نه در اولین فرصت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشفته ترین خیال ها به عشق وجود یک دوست خوب،آرام می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب کاری ک می کنی باش اخه این کارته ک تو رو بزرگ (کوچیک) می کنه 8-) . . . عَمو جون