بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز... فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت... و شمارا متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با هیچکس دیگری دوام نیاوردید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زیبا هستی  به خودت مغرور نباش... فاصله ی بین زیبایی و زشتی... فقط یک حادثه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهکار مهربونی قلب یه زنم"که ازبچگی صدام کرده پسرم""" بدهکار یه مرد که خودعشقه"بدهکارخودشو چروک دور چشمش""" بدهکارخدام"سلامتیش مال من"دلش مال شما"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمیارزد //به دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمیارزد اگر صد سال شراب عشق نوشی//به آن یک لحظه جان کندن نمیارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای رشد کردن باید سختی کشید گاهی برای فهمیدن باید شکست خورد گاهی برای بدست آوردن باید از دست داد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم های این روزها همانند "هوا " شده اند . گاه انقدر "پاک" که باورت نمیشود ...  گاه انقدر "الوده" که نفست میگیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش می شوم راحت تر از رد پایی بر برف که زیر برفی تازه دفن می شود راحت تر از خاطره ی عطر گیجی در هوا که با رهگذری تازه از کنارت رد می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری راست میگویند زمان بیحادثه، تیک تاک ساعت دیواریست در پستوی یک سمسارس،،،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــوچ شده ام همـــــانند گذر ثــــــانیه هایــــی کــــ از بعــــد تــــولد همراهمــــ شــد و هـــنوز ادامـــه دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غبطه ای میخورم ... به آن کبوتری که دل تنگی هایش را ؛ با شما سهیم است ... یا امام رضا (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتیم حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناک تره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامتـی دخــدری کـه تـو قرن 21 بی حـجـابی و بـد حـجابی رو جـزو پـیشرفـت ِعـلم نـمی دونه .ܓ❀

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشمندانه ترین کار این است: عاشقانه زندگی کنی و اندیشمندانه عاشق باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✍ ♡عشـــــــــــــــــــــق♡فَقَط  ♥پدر و مـــــــــــــــــــــــــــــادَر♥ بـــــقیَه رو سآعت"9" بزار✘دَمه دَر✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیستم؟ لبخند پر ملامت پاییزی غروب در جستجوی شبکه یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات ، گمنام و بی نشان در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ (زنده یاد دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگوید: من همیشه خوشحالم میدانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظار ندارم.................. اتظارات همیشه صدمه زننده هستن.................

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز... فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت... و شمارا متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با هیچکس دیگری دوام نیاوردید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زیبا هستی  به خودت مغرور نباش... فاصله ی بین زیبایی و زشتی... فقط یک حادثه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهکار مهربونی قلب یه زنم"که ازبچگی صدام کرده پسرم""" بدهکار یه مرد که خودعشقه"بدهکارخودشو چروک دور چشمش""" بدهکارخدام"سلامتیش مال من"دلش مال شما"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمیارزد //به دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمیارزد اگر صد سال شراب عشق نوشی//به آن یک لحظه جان کندن نمیارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای رشد کردن باید سختی کشید گاهی برای فهمیدن باید شکست خورد گاهی برای بدست آوردن باید از دست داد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم های این روزها همانند "هوا " شده اند . گاه انقدر "پاک" که باورت نمیشود ...  گاه انقدر "الوده" که نفست میگیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش می شوم راحت تر از رد پایی بر برف که زیر برفی تازه دفن می شود راحت تر از خاطره ی عطر گیجی در هوا که با رهگذری تازه از کنارت رد می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری راست میگویند زمان بیحادثه، تیک تاک ساعت دیواریست در پستوی یک سمسارس،،،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــوچ شده ام همـــــانند گذر ثــــــانیه هایــــی کــــ از بعــــد تــــولد همراهمــــ شــد و هـــنوز ادامـــه دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غبطه ای میخورم ... به آن کبوتری که دل تنگی هایش را ؛ با شما سهیم است ... یا امام رضا (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتیم حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناک تره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامتـی دخــدری کـه تـو قرن 21 بی حـجـابی و بـد حـجابی رو جـزو پـیشرفـت ِعـلم نـمی دونه .ܓ❀

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشمندانه ترین کار این است: عاشقانه زندگی کنی و اندیشمندانه عاشق باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✍ ♡عشـــــــــــــــــــــق♡فَقَط  ♥پدر و مـــــــــــــــــــــــــــــادَر♥ بـــــقیَه رو سآعت"9" بزار✘دَمه دَر✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیستم؟ لبخند پر ملامت پاییزی غروب در جستجوی شبکه یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات ، گمنام و بی نشان در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ (زنده یاد دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگوید: من همیشه خوشحالم میدانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظار ندارم.................. اتظارات همیشه صدمه زننده هستن.................