بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها شیرها روزهای زیادی را گرسنه میمانند چون نه مثل کفتار لاشخورند و نه مثل روباه دزدند،آنها شیرند،لاغر میشوند اما اصالتشان را از دست نمی دهند.تقدیم به همه شیرصفتان روزگار...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم  از تکرار شنیدن "مواظب خودت باش"  تواگر نگران حال من بودی که نمی رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که تو را یاد می کنم، گم می شود تکه ای از من؛در من! همین روزهاست که " تمام شوم.......... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود خسته بودم چشمامو بسته بودم خورشی سر زد و من تنهـــا نشسته بودم چشمامو باز کزدم دیــدم ازت خبـر نـیـست دیدم برام تــو دنیــــا جز تو عزیزتر نـیـسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که عیب دگران پیش تو اورد و شمرد بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد... برا من که اینجوری بوده...شما هم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی.... تو در خیالت... گاهی به من فکر میکنی!…"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تآ وَقتی کِ بَد نَشی نمیفَهمَن کِ چِقَدر خوب بُودی . . . پَس مِن بَعد مَن بَد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها با همدیگر مشکل ندارند...با افکار هم مشکل دارند .....//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بعد از مدتها رفتم یه پارک شلوغ  یه جمله بیشتر به ذهنم نرسید """""""عجب صبری خدا دارد """""""" همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را نمیدونم ولی تو شب قدر یه مرجع تقلید تو سخنرانیش گفت: اگه 1 نفر مردونه از 1 کار بدش دست برداره خدا تمام شهر رو مورد رحمت قرار میده! یعنی نداریم؟!؟! واقعا که خودتو درست کنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی بچه ی فلسطینی که شب خوابید خونه داشت اما صبح که بیدار شد خرابه ...  بسلامتی اون بچه هایی که با گریه فریاد میکشن اما صدایی از سازمان ملل در نمیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من... چه صبری دارد دلم.چون عاشقت هستم وهرشب به دنبال "تو" در آسمان میگردم،تا تمام فردا هایم عید باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه آرزویی ندارم! دلیل بر پایان من نیست.. یاد گرفته أم که فقط آب نطلبیده مراد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم حال گرگی است که، خداوند توبه اش را پذیرفته، ولی مردمان می گویند: . . . توبه گرگ؛مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه گفتم "دوستت دارم"، اما این طولانی‌ترین احساس من بود ... به قدر تمام عمرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشت میکنیم!!! گاهی گذر..........و ای کاش میفهمیدند فرق این دورا!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها شیرها روزهای زیادی را گرسنه میمانند چون نه مثل کفتار لاشخورند و نه مثل روباه دزدند،آنها شیرند،لاغر میشوند اما اصالتشان را از دست نمی دهند.تقدیم به همه شیرصفتان روزگار...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم  از تکرار شنیدن "مواظب خودت باش"  تواگر نگران حال من بودی که نمی رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که تو را یاد می کنم، گم می شود تکه ای از من؛در من! همین روزهاست که " تمام شوم.......... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود خسته بودم چشمامو بسته بودم خورشی سر زد و من تنهـــا نشسته بودم چشمامو باز کزدم دیــدم ازت خبـر نـیـست دیدم برام تــو دنیــــا جز تو عزیزتر نـیـسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که عیب دگران پیش تو اورد و شمرد بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد... برا من که اینجوری بوده...شما هم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی.... تو در خیالت... گاهی به من فکر میکنی!…"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تآ وَقتی کِ بَد نَشی نمیفَهمَن کِ چِقَدر خوب بُودی . . . پَس مِن بَعد مَن بَد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها با همدیگر مشکل ندارند...با افکار هم مشکل دارند .....//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بعد از مدتها رفتم یه پارک شلوغ  یه جمله بیشتر به ذهنم نرسید """""""عجب صبری خدا دارد """""""" همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را نمیدونم ولی تو شب قدر یه مرجع تقلید تو سخنرانیش گفت: اگه 1 نفر مردونه از 1 کار بدش دست برداره خدا تمام شهر رو مورد رحمت قرار میده! یعنی نداریم؟!؟! واقعا که خودتو درست کنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی بچه ی فلسطینی که شب خوابید خونه داشت اما صبح که بیدار شد خرابه ...  بسلامتی اون بچه هایی که با گریه فریاد میکشن اما صدایی از سازمان ملل در نمیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من... چه صبری دارد دلم.چون عاشقت هستم وهرشب به دنبال "تو" در آسمان میگردم،تا تمام فردا هایم عید باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه آرزویی ندارم! دلیل بر پایان من نیست.. یاد گرفته أم که فقط آب نطلبیده مراد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم حال گرگی است که، خداوند توبه اش را پذیرفته، ولی مردمان می گویند: . . . توبه گرگ؛مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه گفتم "دوستت دارم"، اما این طولانی‌ترین احساس من بود ... به قدر تمام عمرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشت میکنیم!!! گاهی گذر..........و ای کاش میفهمیدند فرق این دورا!!!!