بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها می توانند آدم ها را دوست داشته باشند به شرطی که آدم ها بعد از دوست داشته شدن هم آدم بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی که دل ندارد  . . دل نبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هم انقدر ساده ان! حال آدم به هم می خوره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر ستاره ای در اسمان شب نمی درخشد..از بس که به اسمان نظر نکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ… ﺁﻧــــﮕﺎﻩ ﺗﻤــــــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧــــﯽ ﺍَﻡ ﺭﺍ ﺍﻫـــﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻧــــــﯽ ﮐِـــه ﺗﻤــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍَﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﻣـــــَـــﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ . ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍَﻡ "ﻣـــــــﺎﺩﺭ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻬـﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ " ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ " ﺟﻤﻠـــﻪ " ﺑﻬـﺖ ﺍﻋـﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﻣﻪ " ﻫﺮ ﮐﺴــﯽ ﻣﯿﺘـﻮﻧﻪ ﻫـﺮ ﮐـﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻪ. . . ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﮐﺴﯽ ﻧـﻤﯿﺸﻪ ﺍﻋﺘﻤــــــﺎﺩ ﮐـﺮﺩ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ بود کودکیم که سیگار را قاتل پدرم میدانستم... و چقدر تلخ است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه ی تنمان نشد!!!!! حتی زمانی که خودمان بریدیم و دوختیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن شاید حاجت من دربند یک امین تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرقی نمیکند ابرها بالای سرت باشند یا نه شادیت را به روز آفتابی موکول نکن آسمان با احساس تو آبی میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که چوخورشید زنم سوی تو پر چون ماه شبی میکشم از پنجره سر اندوه...که خورشید شدی...تنگ غروب! افسوس...که مهتاب شدی...وقت سحر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريا باش كه اگر كسي سنگي به سويت پرتاب كرد سنگ غرق شود نه آنكه تو متلاطم شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه زندگیم اونجا بود که فکر کردم اگه کاری با بقیه نداشته باشم بقیه هم کاری با من ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیشه کارگردان زندگی بیاد بگه: کـــــــــــات بچه ها خسته نباشین پلان بدبختی عالی بود! حالا بریم سر پلان خوشبختی!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه ما این است که ,گاهی آدم ها را بسیار طولانی تر از آن چه لیاقتش را دارند در زندگیمان نگه میداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــآصِلــه گِـرِفتَــن اَز آدَم هــآیـی کِــ دوستِـشــــآن دآریــــــم ، بــی فـآیـده اَســـت . زَمـآن بِــــ زودی بِــ مـــآ نِشــآن خوآهَـد دآد کِــــ جـآنِشیـــنــی بَـــــرآی آنهـــــــآست . 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها می توانند آدم ها را دوست داشته باشند به شرطی که آدم ها بعد از دوست داشته شدن هم آدم بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی که دل ندارد  . . دل نبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هم انقدر ساده ان! حال آدم به هم می خوره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر ستاره ای در اسمان شب نمی درخشد..از بس که به اسمان نظر نکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ… ﺁﻧــــﮕﺎﻩ ﺗﻤــــــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧــــﯽ ﺍَﻡ ﺭﺍ ﺍﻫـــﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻧــــــﯽ ﮐِـــه ﺗﻤــــــﺎﻡِ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍَﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﻣـــــَـــﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ . ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍَﻡ "ﻣـــــــﺎﺩﺭ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻬـﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ " ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ " ﺟﻤﻠـــﻪ " ﺑﻬـﺖ ﺍﻋـﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﻣﻪ " ﻫﺮ ﮐﺴــﯽ ﻣﯿﺘـﻮﻧﻪ ﻫـﺮ ﮐـﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻪ. . . ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﮐﺴﯽ ﻧـﻤﯿﺸﻪ ﺍﻋﺘﻤــــــﺎﺩ ﮐـﺮﺩ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ بود کودکیم که سیگار را قاتل پدرم میدانستم... و چقدر تلخ است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه ی تنمان نشد!!!!! حتی زمانی که خودمان بریدیم و دوختیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن شاید حاجت من دربند یک امین تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرقی نمیکند ابرها بالای سرت باشند یا نه شادیت را به روز آفتابی موکول نکن آسمان با احساس تو آبی میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که چوخورشید زنم سوی تو پر چون ماه شبی میکشم از پنجره سر اندوه...که خورشید شدی...تنگ غروب! افسوس...که مهتاب شدی...وقت سحر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريا باش كه اگر كسي سنگي به سويت پرتاب كرد سنگ غرق شود نه آنكه تو متلاطم شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه زندگیم اونجا بود که فکر کردم اگه کاری با بقیه نداشته باشم بقیه هم کاری با من ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیشه کارگردان زندگی بیاد بگه: کـــــــــــات بچه ها خسته نباشین پلان بدبختی عالی بود! حالا بریم سر پلان خوشبختی!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه ما این است که ,گاهی آدم ها را بسیار طولانی تر از آن چه لیاقتش را دارند در زندگیمان نگه میداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــآصِلــه گِـرِفتَــن اَز آدَم هــآیـی کِــ دوستِـشــــآن دآریــــــم ، بــی فـآیـده اَســـت . زَمـآن بِــــ زودی بِــ مـــآ نِشــآن خوآهَـد دآد کِــــ جـآنِشیـــنــی بَـــــرآی آنهـــــــآست .