بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــمـــیشـــه... حــــــق بادخــتــریــــــهٍ کــــــه! چــــــشماشـــــو.... مـــــوهــــاش مــــشــــکـــیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جایی را که ایستاده اید نمی پسندید ، عوضش کنید شما درخت نیستید...:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان درقابوس مردانگی به اندازه ی یک دنیانامردندوبرای اثبات نامردیشان همین بس است،که دربرابرقلب شکست خورده ی یک زن احساس می کنندکه خداوندآنهارامردآفریده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن  اول طرفتو بشناسی بعد عاشقش شی  نه اینکه اول عاشقش بشی بعد طرفتو بشناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنهــــا برای خیانـــت کـــردن به انگیـــزه ایی قـــوی نیاز دارند و مــــردها بــترای خیانــت نــــــکردن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه می فهمیدن دل بستن به کلاغ زشتتی که دل دارد بهتــر از دل بستن به طاووسیست ک تنها زیبایی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی ازآدمهـــابه زندگــــی مامــی آینــدوخیلـــی زود مــی روند...بعضـــی دیگر مــی آیندو مدتـــی می ماننـــد و جای پایشـــان در قلبمــــان می مانـــد...ما دیگر هرگــز آنکه بودیـــم...نیستیـــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرای "خود" زنـــدگـــی کــردن عــاقــبـتــش هــمــیــن افــســردگــی اســـت... بـــیــا بـــرای "خــــدا" زنـــدگــی کــنــیــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که چرا خدا به تو داده دو دست من معتقدم که اندر آن سری هست یک دست به کار خویشتن پردازی با دست دگر ز دیگران گیری دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که در "جیم" است در هیچ کدام از حروف الفبا نیست! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقات خوب، همیشه رخ دادنی نیست..گاه باید حس کرد اتفاق را.. لحظاتت سرشار از این احساس باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند ساده مینویسی!!!!!!! از من میخواهند به نوشته هایم شاخ و برگ دهم.... آنها گناهی ندارند.... نمیدانند کار ما از شاخ و برگ گذشته است.... مهم ریشه بود ..... که تیشه خورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن همیشـــه باور داشتـــه ام که در طبیعـــت زیباتـــر از زن وجــــود نـــــدارد! گابریــل گارسیـــا مارکـــز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد تاجري پس از نابودي كسب پر رونق خود  تابلويي بر سر ويرانه ي مغازه اش آويخت كه روي ان نوشته بود  مغازه ام سوخت! اما ايمانم نسوخته است ! فردا شروع به كار خواهم كرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته که زن باشی وبخوای به یه مرد،مردونگی یادبدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت با وفا بودن رسم مردانگیست ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــمـــیشـــه... حــــــق بادخــتــریــــــهٍ کــــــه! چــــــشماشـــــو.... مـــــوهــــاش مــــشــــکـــیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جایی را که ایستاده اید نمی پسندید ، عوضش کنید شما درخت نیستید...:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان درقابوس مردانگی به اندازه ی یک دنیانامردندوبرای اثبات نامردیشان همین بس است،که دربرابرقلب شکست خورده ی یک زن احساس می کنندکه خداوندآنهارامردآفریده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن  اول طرفتو بشناسی بعد عاشقش شی  نه اینکه اول عاشقش بشی بعد طرفتو بشناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنهــــا برای خیانـــت کـــردن به انگیـــزه ایی قـــوی نیاز دارند و مــــردها بــترای خیانــت نــــــکردن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه می فهمیدن دل بستن به کلاغ زشتتی که دل دارد بهتــر از دل بستن به طاووسیست ک تنها زیبایی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی ازآدمهـــابه زندگــــی مامــی آینــدوخیلـــی زود مــی روند...بعضـــی دیگر مــی آیندو مدتـــی می ماننـــد و جای پایشـــان در قلبمــــان می مانـــد...ما دیگر هرگــز آنکه بودیـــم...نیستیـــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرای "خود" زنـــدگـــی کــردن عــاقــبـتــش هــمــیــن افــســردگــی اســـت... بـــیــا بـــرای "خــــدا" زنـــدگــی کــنــیــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که چرا خدا به تو داده دو دست من معتقدم که اندر آن سری هست یک دست به کار خویشتن پردازی با دست دگر ز دیگران گیری دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که در "جیم" است در هیچ کدام از حروف الفبا نیست! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقات خوب، همیشه رخ دادنی نیست..گاه باید حس کرد اتفاق را.. لحظاتت سرشار از این احساس باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند ساده مینویسی!!!!!!! از من میخواهند به نوشته هایم شاخ و برگ دهم.... آنها گناهی ندارند.... نمیدانند کار ما از شاخ و برگ گذشته است.... مهم ریشه بود ..... که تیشه خورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن همیشـــه باور داشتـــه ام که در طبیعـــت زیباتـــر از زن وجــــود نـــــدارد! گابریــل گارسیـــا مارکـــز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد تاجري پس از نابودي كسب پر رونق خود  تابلويي بر سر ويرانه ي مغازه اش آويخت كه روي ان نوشته بود  مغازه ام سوخت! اما ايمانم نسوخته است ! فردا شروع به كار خواهم كرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته که زن باشی وبخوای به یه مرد،مردونگی یادبدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت با وفا بودن رسم مردانگیست ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند