بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگذارید بخوابند...بیهوده زیستن را احتیاجی به شمردن نیست. (دکتر علی شریعتی)........ جمله ای که مسیر زندگی منو تغییر داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد اونــه که وقتـــی با دختـــره واســـه بقیـــه دختــــرا نمــــاز میت بخونـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خواهش! دل من . . . . دیگه نخواهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد،وقتی چیزی را کسر میکنی که با تمام وجودت جمع زده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮﻱ ﺑﻠﺪﻳﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه دنیای مجازی همونطور که حجب و حیا رو از خیلی دخترا گرفته... همونطور هم غیرت و مردونگی رو از خیلی پسرا گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سعی در شناخت زن ها توهین بزرگی سـت ؛؛وقتی دنیا همه ی نگرانی هایش را توی رحم یک زن تزریق می کند؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تا سیگار دود کنی برگشته ام؛؛ زندگیم دود شد؛؛؛ کجا ماندی "رفیق"؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه آمد...غریبه در باران آمد  غریبه با نگاه آشنا آمد عاشقم کرد.. عاشقش مردم؟؟؟ و روزی بی هوا دوباره غریبه شد غریبه رفت و من دیوانه هنوز با خیالش عاشقی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا صحبت از مرغ است هیچ کس از خروس نمیگوید ... اینجا سیر شدن مهمتر از بیداری است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکثیرتودرهرثانیه ای از زندگی ام یعنی قشنگ ترین تکراری که هیچ وقت تکرار نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

°. . دیــــروز . . .°  ♡ســــــآدگی زیــــبــاتـرین رنگـــــــ دنیـــــآ بــود . . .♡  " . . . امـــــــــــــــروز . . . "  ●ســـادگی بـــزرگــــ تــریــن خــطــای●  ♣ آدمـــــهــآســـت ♣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم... مثل پدر بزرگ.... که خوب بود... و... مُرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران. هیچ چیز نیستم... چون میدانم و باور دارم... روزهای خوب خواهند امد.... به زودی زود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوستا کریم رخصت؟؟؟؟؟؟اوستا میخوام بگم هیچکدوم از ادمات به خودت نرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگــران فـــردایــت نــبـاش ، خــدای دیـــروز و امــروزت ، فــردا هــم هــســت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگذارید بخوابند...بیهوده زیستن را احتیاجی به شمردن نیست. (دکتر علی شریعتی)........ جمله ای که مسیر زندگی منو تغییر داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد اونــه که وقتـــی با دختـــره واســـه بقیـــه دختــــرا نمــــاز میت بخونـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خواهش! دل من . . . . دیگه نخواهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد،وقتی چیزی را کسر میکنی که با تمام وجودت جمع زده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮﻱ ﺑﻠﺪﻳﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه دنیای مجازی همونطور که حجب و حیا رو از خیلی دخترا گرفته... همونطور هم غیرت و مردونگی رو از خیلی پسرا گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سعی در شناخت زن ها توهین بزرگی سـت ؛؛وقتی دنیا همه ی نگرانی هایش را توی رحم یک زن تزریق می کند؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تا سیگار دود کنی برگشته ام؛؛ زندگیم دود شد؛؛؛ کجا ماندی "رفیق"؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه آمد...غریبه در باران آمد  غریبه با نگاه آشنا آمد عاشقم کرد.. عاشقش مردم؟؟؟ و روزی بی هوا دوباره غریبه شد غریبه رفت و من دیوانه هنوز با خیالش عاشقی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا صحبت از مرغ است هیچ کس از خروس نمیگوید ... اینجا سیر شدن مهمتر از بیداری است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکثیرتودرهرثانیه ای از زندگی ام یعنی قشنگ ترین تکراری که هیچ وقت تکرار نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

°. . دیــــروز . . .°  ♡ســــــآدگی زیــــبــاتـرین رنگـــــــ دنیـــــآ بــود . . .♡  " . . . امـــــــــــــــروز . . . "  ●ســـادگی بـــزرگــــ تــریــن خــطــای●  ♣ آدمـــــهــآســـت ♣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم... مثل پدر بزرگ.... که خوب بود... و... مُرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران. هیچ چیز نیستم... چون میدانم و باور دارم... روزهای خوب خواهند امد.... به زودی زود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوستا کریم رخصت؟؟؟؟؟؟اوستا میخوام بگم هیچکدوم از ادمات به خودت نرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگــران فـــردایــت نــبـاش ، خــدای دیـــروز و امــروزت ، فــردا هــم هــســت...