بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه چيزى براى شکستن نمونده ✘ ⇦ فقط ⇨ ☜ تيکه هاى شکستش مونده ♂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند من از سکوت موریانه ها می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکايــــت آن گرگـــــی 《شده ام كه》 با جمع  《زندگی ميكند》 با جمع  《به شكار ميرود》 امــــــا . . . تنهايی می جــــــــــــــــنگد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که هيچ آدمی من و آدم حساب نکرد جزء خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهــی اوقــــــات بــایـــدسـَـــرتو بگیـــــری بــــالا، دستــــاتــو بـــــزاری تـــــو جیبـــــت،بـــــری... فقــــط بـــــری تـــا بـــرسی بــه بینهــــــــــــــایــــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیباعاشق اوشده ای,ک ادم لذت میبرد از این همه خیانت روزی هم اینگونه عاشق من بودی, یادت هست لعنتی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد بدم میاد از آدم هایی که میگن:"من از تنها چیزی که بدم میاد دروغ گفتنه"،حالا جالب اینجاست خودشونم منبع دروغن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتـــیــــه اونــــــایــــــــی کــــــــه.. بــــــــه عـــــشـــــــق دوچـــــرخــــــه و آتـــــاری مــعــدلشــــون بـــالا شــد… ولـــــــی بــــــراشـــــــون نـــخــــریـــــدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شدن قضيه ی اون يارو كه پوست موز ديد گفت : اه باز بايدبخورم زمين ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــی وقــتــا تــوءِ زنــدگــی ، مـوقـعـیـت هـایـی پــیش میآد کــه ادم بـایـد تــاوان دعـاهـای مـسـتـجــاب شــده خــودشـو رو بپــردازه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانهایی که از خدا میترسند هیچگاه نترسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایست که در تاریکی شبها در آن هنگام که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی مثل نسیم دشت میگوید: کنارت هستم ای تنها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که نه منتظره کسی بیاد و خوشبختش کنه...و نه اجازه میده کسی بدبختش کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست متر کن !!!!!! آدم ها هم قد خودشان اند، نه هم قد تصورات تو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل ما چشمی را فرمان میدهد که بی اراده می بیند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه چيزى براى شکستن نمونده ✘ ⇦ فقط ⇨ ☜ تيکه هاى شکستش مونده ♂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند من از سکوت موریانه ها می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکايــــت آن گرگـــــی 《شده ام كه》 با جمع  《زندگی ميكند》 با جمع  《به شكار ميرود》 امــــــا . . . تنهايی می جــــــــــــــــنگد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که هيچ آدمی من و آدم حساب نکرد جزء خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهــی اوقــــــات بــایـــدسـَـــرتو بگیـــــری بــــالا، دستــــاتــو بـــــزاری تـــــو جیبـــــت،بـــــری... فقــــط بـــــری تـــا بـــرسی بــه بینهــــــــــــــایــــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیباعاشق اوشده ای,ک ادم لذت میبرد از این همه خیانت روزی هم اینگونه عاشق من بودی, یادت هست لعنتی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد بدم میاد از آدم هایی که میگن:"من از تنها چیزی که بدم میاد دروغ گفتنه"،حالا جالب اینجاست خودشونم منبع دروغن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتـــیــــه اونــــــایــــــــی کــــــــه.. بــــــــه عـــــشـــــــق دوچـــــرخــــــه و آتـــــاری مــعــدلشــــون بـــالا شــد… ولـــــــی بــــــراشـــــــون نـــخــــریـــــدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شدن قضيه ی اون يارو كه پوست موز ديد گفت : اه باز بايدبخورم زمين ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــی وقــتــا تــوءِ زنــدگــی ، مـوقـعـیـت هـایـی پــیش میآد کــه ادم بـایـد تــاوان دعـاهـای مـسـتـجــاب شــده خــودشـو رو بپــردازه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانهایی که از خدا میترسند هیچگاه نترسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایست که در تاریکی شبها در آن هنگام که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی مثل نسیم دشت میگوید: کنارت هستم ای تنها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که نه منتظره کسی بیاد و خوشبختش کنه...و نه اجازه میده کسی بدبختش کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست متر کن !!!!!! آدم ها هم قد خودشان اند، نه هم قد تصورات تو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل ما چشمی را فرمان میدهد که بی اراده می بیند