بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لزومي ندارد من هماني باشم که تو فکر مي کني ، من هماني ام که حتي فکرش را هم نمي تواني بکني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های این دنیا تنها فعل هایی را صرف می کنند که برایشان صرف کند... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه دلــمــون بــخــواد، چــه دلــمـون نــخــواد، خــدا یــه وقــت هــایی دلــش نـمـیـخــواد، مــا چـیـزی روکــه دلـمــون مــیـخــواد داشــتــه بــاشــیــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است هرچه عمیق‌تر برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر . . . پاییز پیشاپیش مبارک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اون دستای نامحرم که دستاتو ازم دزدیده بیزارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش با عقب کشیدن ساعت به گذشته برمیگشتیم نه یک ساعت بلکه هزاران ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی پسری که جواب پسرارو بیشترازدخترامیداد هرچند که الان شده یه موردکم یاب  قبول داری لایک تا حرفمونو به گوش همه برسونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـ نــخــلـ بیـ ثــمــر کــهـ تــبــر خــورد ز مــا نــبــود... مــا را زمــانــهـ گــر شــکــنــد ســاز مــیــشــویــمـ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــادرم ! مـرا ببخـــش کـه سـپـیدی ِ مـوهـای ِ شقیـقه ام ، سـِگـِرمـه ی دائمـی اَبروهــایم  تو را در غم فرو می بـَـرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستــان ! حالا کـه داری تموم میشـــی بذار بگم که روز های "گــرمت" "خیلـــی" سـرد گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نه آنيم كه در بازي تكراري اين چرخ فلك هركه از ديده مان رفت زخاطر ببريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميــــدانم اگــــر ســـفـــره دلــــــم را بــــاز كـــــنم...هـــ ـــمه سيـــــــر خـــواهــــند شـــــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی برای کوچ هم صدایم نکردند،دانستم قبیله هم دروغ بزرگیست،برای دستهایی که خالی هستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زنی،تمام نمی شود،وقتی،امتدادنگاه یک مرد،تنها به اوختم شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهادردل من گرگ هاهم افسردگی مفرط گرفته اند!دیگربره نمیدرند!به نی چوپان دل می‌سپارند وگریه میکنند...!حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو به اخر خط رسیدی... همیشه به یاد بیار معلمت را که اخر خط رو میگفت.. نقطه سر خط..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لزومي ندارد من هماني باشم که تو فکر مي کني ، من هماني ام که حتي فکرش را هم نمي تواني بکني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های این دنیا تنها فعل هایی را صرف می کنند که برایشان صرف کند... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه دلــمــون بــخــواد، چــه دلــمـون نــخــواد، خــدا یــه وقــت هــایی دلــش نـمـیـخــواد، مــا چـیـزی روکــه دلـمــون مــیـخــواد داشــتــه بــاشــیــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است هرچه عمیق‌تر برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر . . . پاییز پیشاپیش مبارک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اون دستای نامحرم که دستاتو ازم دزدیده بیزارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش با عقب کشیدن ساعت به گذشته برمیگشتیم نه یک ساعت بلکه هزاران ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی پسری که جواب پسرارو بیشترازدخترامیداد هرچند که الان شده یه موردکم یاب  قبول داری لایک تا حرفمونو به گوش همه برسونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـ نــخــلـ بیـ ثــمــر کــهـ تــبــر خــورد ز مــا نــبــود... مــا را زمــانــهـ گــر شــکــنــد ســاز مــیــشــویــمـ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــادرم ! مـرا ببخـــش کـه سـپـیدی ِ مـوهـای ِ شقیـقه ام ، سـِگـِرمـه ی دائمـی اَبروهــایم  تو را در غم فرو می بـَـرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستــان ! حالا کـه داری تموم میشـــی بذار بگم که روز های "گــرمت" "خیلـــی" سـرد گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نه آنيم كه در بازي تكراري اين چرخ فلك هركه از ديده مان رفت زخاطر ببريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميــــدانم اگــــر ســـفـــره دلــــــم را بــــاز كـــــنم...هـــ ـــمه سيـــــــر خـــواهــــند شـــــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی برای کوچ هم صدایم نکردند،دانستم قبیله هم دروغ بزرگیست،برای دستهایی که خالی هستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زنی،تمام نمی شود،وقتی،امتدادنگاه یک مرد،تنها به اوختم شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهادردل من گرگ هاهم افسردگی مفرط گرفته اند!دیگربره نمیدرند!به نی چوپان دل می‌سپارند وگریه میکنند...!حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو به اخر خط رسیدی... همیشه به یاد بیار معلمت را که اخر خط رو میگفت.. نقطه سر خط..