بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت:خداحافظ دارم میروم..گفتم :خداحافظ برو .. گفت :از منطقت خوشم می آید....و من در دل خود خندیدم.. نمیدانست که من از کسی گدایی محبت نمیکنم..چه برسد به او که برایم کسی نبود..آری من سرد و مغرورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین بودم,,, تو تلخم کردی,,, خوشحال نباش... خسرو بودن که کاری ندارد, اگر مردی فرهاد باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که به خاطرش اشک چشمای مادرمو نادیده گرفتم . باید میفهمیدم که یه روزی منو از زندگیش فاکتور میگیره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* پایان آدمیزاد بی خداییست! نه از دست دادنِ معشوق,نه رفتنِ یار,نه تنهایی. . . . هیچکدام پایان آدمی نیست! تنها بی خدایی ادم را تمام میکند. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شاید کامل نباشم اما.. کاملا خودمم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتر از شکستن دل ... اعتمادیست که تخریب میشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت کردن نشونه ی تایید حرفای شما نیست … شاید قطع امید کرده از سطح شعورت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــنــد دل آدمـــا کــجــاســت ...؟! کــه گـــاهــی بــا یــک اســم پـــاره مــیــشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتــــــي بِفهــــم دارد نــــاز تورا ميكـشـــــــد دختـــري كه ازغــــــــــرور خورشيـد هـمــــ به گـرد پايـــــــش نمــيــرسيد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را بـا جـان پـذیـراییــم و بـا غـم هـا خوشیــم قالـیِ کـرمــان کــه بـاشـی میـخـوری "پـــا" بیشتـــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نزدیکی کرده ایم با آنکه دور باید..و دوری کرده ایم با آنکه نزدیک باید.. و اینگونه ، دشمنانمان به ما نزدیک ، و دوستانمان از ما دور گشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عکـــس تــــو و بغـــض همیـن قـــدر بگویــــم دردا کـه چــه شبـــ هـا ؛ کـه چــه شبـــ هـا ؛ کـه چــه شبـــ هـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودنت عادتی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور نمیکنم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقايسه كن!!! هر شب موقع خواب تعداد لايك هايي كه تو دنياي مجازي نثار آدم ها مي كني با تعداد شكر هايي كه تو دنياي واقعي نثار خدا مي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس روزنه ایست به سوی خدا اگر اندوهناگ شود.اگربه شدت اندوهناک شود................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدميــــزاد هيچوقت، جايي که هست رو، خوش نداره......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت:خداحافظ دارم میروم..گفتم :خداحافظ برو .. گفت :از منطقت خوشم می آید....و من در دل خود خندیدم.. نمیدانست که من از کسی گدایی محبت نمیکنم..چه برسد به او که برایم کسی نبود..آری من سرد و مغرورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین بودم,,, تو تلخم کردی,,, خوشحال نباش... خسرو بودن که کاری ندارد, اگر مردی فرهاد باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که به خاطرش اشک چشمای مادرمو نادیده گرفتم . باید میفهمیدم که یه روزی منو از زندگیش فاکتور میگیره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* پایان آدمیزاد بی خداییست! نه از دست دادنِ معشوق,نه رفتنِ یار,نه تنهایی. . . . هیچکدام پایان آدمی نیست! تنها بی خدایی ادم را تمام میکند. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شاید کامل نباشم اما.. کاملا خودمم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتر از شکستن دل ... اعتمادیست که تخریب میشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت کردن نشونه ی تایید حرفای شما نیست … شاید قطع امید کرده از سطح شعورت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــنــد دل آدمـــا کــجــاســت ...؟! کــه گـــاهــی بــا یــک اســم پـــاره مــیــشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتــــــي بِفهــــم دارد نــــاز تورا ميكـشـــــــد دختـــري كه ازغــــــــــرور خورشيـد هـمــــ به گـرد پايـــــــش نمــيــرسيد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را بـا جـان پـذیـراییــم و بـا غـم هـا خوشیــم قالـیِ کـرمــان کــه بـاشـی میـخـوری "پـــا" بیشتـــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نزدیکی کرده ایم با آنکه دور باید..و دوری کرده ایم با آنکه نزدیک باید.. و اینگونه ، دشمنانمان به ما نزدیک ، و دوستانمان از ما دور گشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عکـــس تــــو و بغـــض همیـن قـــدر بگویــــم دردا کـه چــه شبـــ هـا ؛ کـه چــه شبـــ هـا ؛ کـه چــه شبـــ هـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودنت عادتی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور نمیکنم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقايسه كن!!! هر شب موقع خواب تعداد لايك هايي كه تو دنياي مجازي نثار آدم ها مي كني با تعداد شكر هايي كه تو دنياي واقعي نثار خدا مي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس روزنه ایست به سوی خدا اگر اندوهناگ شود.اگربه شدت اندوهناک شود................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدميــــزاد هيچوقت، جايي که هست رو، خوش نداره......