بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک فردم زوجم تو باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم بگویمت از عشق آتش اشتیاق بگیرد دامنت بسوزی نیلوفر ثانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پلک هایمنام تورو نوشتم تا وقتی چشمهایم را بر روی کسی بستم بداند چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانونی تو دنیا هست به نام قانون  من و تو ویعنی تو با هرکسی غیر من باشی  غیرقانونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آن شب دست در مویش نمی برد زلفش که آمد روی پیشانی دلم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو حروف را بی استفاده می کنند کافی است نگاه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهنت در باد تکان می خورد این تنها پرچمی است که دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابزار دوستت دارم تو زبانت است ابزار دوستت دارم من نگاهم است کار با ابزار ابراز احساس تو را یاد ندارم افسوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران دم صبح لطافت دارى مهر می ورزی و در مهر مهارت دارىچه قشنگ است که در سابقه ات ثبت شده: که به ولخرجی در عاطفه عادت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را رنگ آبی زدم دوست داشتن را قرمز نامردی را سیاه دروغ را سفید ولی نمی دانم چرا به تو که میرسم نمی دانم مهربانی چه رنگی است   ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻄﺮ ﺧﺎصی ﺩﺍﺭﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮﯼ دوست داشتن ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻣﺜﻞ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین حرف : دوستت دارم اما شیرین ترین حرف : اما دوستت دارم به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی را دگرگون می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز هرچه می نوشتم عاشقانه بود ! از امروز هرچه بنویسم صادقانه است ! عاشقانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام…  از تـــــو نوشتن…! کمی از خود می نویسم این منم که دوستت دارم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک فردم زوجم تو باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم بگویمت از عشق آتش اشتیاق بگیرد دامنت بسوزی نیلوفر ثانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پلک هایمنام تورو نوشتم تا وقتی چشمهایم را بر روی کسی بستم بداند چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانونی تو دنیا هست به نام قانون  من و تو ویعنی تو با هرکسی غیر من باشی  غیرقانونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آن شب دست در مویش نمی برد زلفش که آمد روی پیشانی دلم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو حروف را بی استفاده می کنند کافی است نگاه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهنت در باد تکان می خورد این تنها پرچمی است که دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابزار دوستت دارم تو زبانت است ابزار دوستت دارم من نگاهم است کار با ابزار ابراز احساس تو را یاد ندارم افسوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران دم صبح لطافت دارى مهر می ورزی و در مهر مهارت دارىچه قشنگ است که در سابقه ات ثبت شده: که به ولخرجی در عاطفه عادت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را رنگ آبی زدم دوست داشتن را قرمز نامردی را سیاه دروغ را سفید ولی نمی دانم چرا به تو که میرسم نمی دانم مهربانی چه رنگی است   ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻄﺮ ﺧﺎصی ﺩﺍﺭﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮﯼ دوست داشتن ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻣﺜﻞ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین حرف : دوستت دارم اما شیرین ترین حرف : اما دوستت دارم به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی را دگرگون می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز هرچه می نوشتم عاشقانه بود ! از امروز هرچه بنویسم صادقانه است ! عاشقانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام…  از تـــــو نوشتن…! کمی از خود می نویسم این منم که دوستت دارم !