بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دُور تو را دوست دارم، بی هیچ، عطری آغـوشی لمسی و یا حتی بوسه‌ای. تنها دوست‌ات دارم، از دور…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام بوسه های بی پاسخی که ماهی به دریا میزنه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبهـایت را می خواهـم نـه از برای بـوســه که برای درمان درد انـتـظارم آن زمان که امواج صدایت را تـبـدیـل می کـند بـــه : دوستـت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهات میام نفس نفس تو آسمان توی قفس از اول تا آخرش دوستت دارم همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تنها چیزیه که نوبتی نیست ، پس خارج از نوبت دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش واژه ی حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بود که برای بیان کردن دوستت دارم ، نیاز به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفَــا زیاد دوستم نداشته باش! از آخریــــــن باری کِ دوستم داشتند تـــــــا امروز  بسیــار سخــــــــت گذشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی  درست زمانی که   دوست داشتنت را اعتراف کردم   و هنوز مانده ام چرا همه معشوقها  میروند به راهی – به امید کسی – که شاید قرار نیست اصلا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیست  مرا دوست داشته باشی من تو را به اندازه‌ی هر دومان دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام میشوی ان روز که اینه ها بشکند ودیگر دوستت دارم را از من نشنوی من اما تمام نمیشوم تا حجم تمام نه های لبانت پیش میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اگر از خواب می‌پرم و به تو خیره می‌شوم یعنی صبح به این زودی در حد مرگ دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند دوستت دارم هایت را قبلا به پای کسی ریخته باشی یا نه وقتی این تفنگ با آخرین تیرش هم مرا خواهد کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و هراسانم دقایقی بگذرند، که بر حریر دستانت دست نکشم و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم و در مهتاب شناور نشوم سخن ات شعر است خاموشی ات شعر و عشقت آذرخشی میان رگ هایم چونان سرنوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت دنیا داشتن کسى ست که دوست داشتن را بلد است به همین سادگى …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى براى روزهاى تلخ بى حوصلگى یک بوسه بوى خوش یک پیراهن و یا شنیدن یک دوستت دارم ساده یک جور خوبى حال آدم را عوض مى کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملافه را می تکانم از پنجره چند حرف از دوستت دارم هایت به کوچه می ریزد چند حرف را باد می برد می ماند فقط اسمم که بر منقار کوچک گنجشکی روی سیمهای برق برق می زند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دُور تو را دوست دارم، بی هیچ، عطری آغـوشی لمسی و یا حتی بوسه‌ای. تنها دوست‌ات دارم، از دور…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام بوسه های بی پاسخی که ماهی به دریا میزنه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبهـایت را می خواهـم نـه از برای بـوســه که برای درمان درد انـتـظارم آن زمان که امواج صدایت را تـبـدیـل می کـند بـــه : دوستـت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهات میام نفس نفس تو آسمان توی قفس از اول تا آخرش دوستت دارم همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تنها چیزیه که نوبتی نیست ، پس خارج از نوبت دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش واژه ی حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بود که برای بیان کردن دوستت دارم ، نیاز به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفَــا زیاد دوستم نداشته باش! از آخریــــــن باری کِ دوستم داشتند تـــــــا امروز  بسیــار سخــــــــت گذشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی  درست زمانی که   دوست داشتنت را اعتراف کردم   و هنوز مانده ام چرا همه معشوقها  میروند به راهی – به امید کسی – که شاید قرار نیست اصلا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیست  مرا دوست داشته باشی من تو را به اندازه‌ی هر دومان دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام میشوی ان روز که اینه ها بشکند ودیگر دوستت دارم را از من نشنوی من اما تمام نمیشوم تا حجم تمام نه های لبانت پیش میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اگر از خواب می‌پرم و به تو خیره می‌شوم یعنی صبح به این زودی در حد مرگ دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند دوستت دارم هایت را قبلا به پای کسی ریخته باشی یا نه وقتی این تفنگ با آخرین تیرش هم مرا خواهد کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و هراسانم دقایقی بگذرند، که بر حریر دستانت دست نکشم و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم و در مهتاب شناور نشوم سخن ات شعر است خاموشی ات شعر و عشقت آذرخشی میان رگ هایم چونان سرنوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت دنیا داشتن کسى ست که دوست داشتن را بلد است به همین سادگى …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى براى روزهاى تلخ بى حوصلگى یک بوسه بوى خوش یک پیراهن و یا شنیدن یک دوستت دارم ساده یک جور خوبى حال آدم را عوض مى کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملافه را می تکانم از پنجره چند حرف از دوستت دارم هایت به کوچه می ریزد چند حرف را باد می برد می ماند فقط اسمم که بر منقار کوچک گنجشکی روی سیمهای برق برق می زند.