بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست از کجا آمده‌ای یا به کجا می‌روی من تو را به هر ‌جهت دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبهـایت را می خواهـم نـه از برای بـوســه که برای درمان درد انـتـظارم آن زمان که امواج صدایت را تـبـدیـل می کـند بـــه : دوستـت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان من منتظر طلوع چشمانت است بیدار شو تا این چشمانم برای ذوقی که سالها منتظر بود جشن شادی بر پا کند و بگوید: دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرف آخر نیست به ارتفاع ابدیت دوستت دارم حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم شاهدی ندارم جز کوچه پس کوچه های خلوت دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با تو از رمز طلسم قصه سر در میارم لحظه ی سقوط من دست تو مثل معجزه اس شب میترسه از خودش وقتی میگم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ات را با که میپرورانی ؟ خوش به حالش … اما مرا همین بس که “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن! هیچ ستاره ای قبل از آسمان متولد نشده نخ بادبادک نگاهت را پایین بیاور … به من نگاه کن من اندازه ی همین آسمان برهنه دوستت دارم…و…..و …. شاید کمی بیشتر از آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که هستی دوستت دارم وقتی که نیستی …. لحظه های دوست داشتنت را مرور می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه دلم را خالی میکنم ، باز پر می شود از تو ، چه برکتی دارد ، دوست داشتنت ….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت خواهم داشت در ســـــــکوت که مبادا در صـــــــدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هدیه ای است که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد. قیمتی دارد که کسی توان پرداختنش را ندارد. جمله ی کوتاهی است اما هر کسی لیاقت شنیدنش را ندارد …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازطلوع عشق تا غروب سرنوشت واز غوغای زندگی تاسکوت مرگ دوستت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آنقدر ابدی نیست که بتوان مهربان بودن را به فردا انداخت دوستت دارم چون شاید فردا فرصتی برای گفتنش نباشد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا با یه لبخند میشه به کسی گفت دوستت دارم حالا میخندی یا بخندم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 و من تورا مثل لذت تمام شدن مشق شبهای کودکی دوست دارم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست از کجا آمده‌ای یا به کجا می‌روی من تو را به هر ‌جهت دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبهـایت را می خواهـم نـه از برای بـوســه که برای درمان درد انـتـظارم آن زمان که امواج صدایت را تـبـدیـل می کـند بـــه : دوستـت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان من منتظر طلوع چشمانت است بیدار شو تا این چشمانم برای ذوقی که سالها منتظر بود جشن شادی بر پا کند و بگوید: دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرف آخر نیست به ارتفاع ابدیت دوستت دارم حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم شاهدی ندارم جز کوچه پس کوچه های خلوت دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با تو از رمز طلسم قصه سر در میارم لحظه ی سقوط من دست تو مثل معجزه اس شب میترسه از خودش وقتی میگم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ات را با که میپرورانی ؟ خوش به حالش … اما مرا همین بس که “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن! هیچ ستاره ای قبل از آسمان متولد نشده نخ بادبادک نگاهت را پایین بیاور … به من نگاه کن من اندازه ی همین آسمان برهنه دوستت دارم…و…..و …. شاید کمی بیشتر از آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که هستی دوستت دارم وقتی که نیستی …. لحظه های دوست داشتنت را مرور می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه دلم را خالی میکنم ، باز پر می شود از تو ، چه برکتی دارد ، دوست داشتنت ….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت خواهم داشت در ســـــــکوت که مبادا در صـــــــدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هدیه ای است که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد. قیمتی دارد که کسی توان پرداختنش را ندارد. جمله ی کوتاهی است اما هر کسی لیاقت شنیدنش را ندارد …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازطلوع عشق تا غروب سرنوشت واز غوغای زندگی تاسکوت مرگ دوستت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آنقدر ابدی نیست که بتوان مهربان بودن را به فردا انداخت دوستت دارم چون شاید فردا فرصتی برای گفتنش نباشد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا با یه لبخند میشه به کسی گفت دوستت دارم حالا میخندی یا بخندم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 و من تورا مثل لذت تمام شدن مشق شبهای کودکی دوست دارم…